Loading...

โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการเทศนาและการสอน เล่ม 6

280.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786168100042

จำนวน : 239 หน้า

ผู้เขียน : ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการสอน เล่ม 6 

การเทศนาเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” คือต้องมีทั้งการศึกษาค้นคว้า เพื่อความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้า

และนำเอาบทเรียนฝ่ายวิญญาณในพระคัมภีร์ตอนนั้นๆออกมาสั่งสอน

หนังสือโครงร่างคำเทศนา เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งเพื่อช่วยนักเทศน์หรือครูสอนพระคัมภีร์ในการศึกษาค้นคว้า

และเป็นแนวทางเพื่อนำไปศึกษาเพิ่มเติมต่อไป บ่อยครั้งโครงร่างคำเทศนาของนักเทศน์คนอื่นๆ

จะช่วยให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไปในพระคัมภีร์ตอนที่เรากำลังศึกษาเพื่อเตรียมคำเทศนา

และบางครั้งบทเรียนหรือการประยุกต์ใช้ก็อาจจะมีความเหมาะสมกับผู้ฟังของเรา…

 

สารบัญ

บทนำ

สารบัญ

1.เป้าหมายฝ่ายวิญญาณ (ฟิลิปปี 3:12-16;1 โครินธ์ 9:24-27)

2.ตั้งใจกับพระเจ้า (ปฐมกาล 30:25-43)

3.ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโตในขั้นในความรัก ความรู้ และวิจารณญาณ (ฟีลิปปี 1:9-11)

4.ตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ตนเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า (2 โครินธ์ 5:9-10)

5.เป้าหมายของฉัน เป้าหมายของพระเจ้า (ยากอบ 4:13-15)

6.เป้าหมายฝ่ายวิญญาณคือการทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งให้ทำ (1 พงศาวดาร 13:1-13)

7.การสร้างนิสัยเพื่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณ (1 ทิโมธี 4:7)

8.Comfort Zone (โซนสบาย) นิสัยที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณ (ฮีบรู 12:1 )

9.ความรักในวันแห่งความรัก

10.พระเยวูทรงร้องไห้ (ลูกา 19:41-44 ; มัทธิว 23:37-38)

11.บทเรียนฝ่ายวิญญาณในวันถูกตรึงกางเขนของพระเยซู

12.ภายหลังการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ตอนที่ 1 (ยอห์น 20:19-31)

13.ภายหลังการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซู ตอนที่ 2 (ยอห์น 20:19-31)

14.การดำเนินชีวิตบนความจริงที่ว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนม์อยู่ (กิจการ 3:1-16)

15.เฝ้าระวัง เตรียมพร้อม รับการเสด็จกลับมาของพระเยซู (มัทธิว 26:36-44)

16.ตั้งเป้าที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นแบบอย่าง

17.การรบกวนเปลี่ยนแปลงโลกได้  (กิจการ 17:1-9)

18.ชีวิตที่ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์ (กาลาเทีย 2:20)

19.ยอมให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลง (โรม 12:1-2 ; ปฐมกาล 32:24-28)

20.ภาระใจ (เนหะมีย์ 1:1-11 ; มาระโก 2:1-12 )

21.บทเรียนข้างบ่อน้ำในสะมาเรีย (ยอห์น 4:4-44)

22.การเชื่อฟัง การขอบพระคุณ และการยอมจำนน จำเป็นต่อการก้าวไปข้างหน้า (โยชูวา5)

23.ลักษณะนิสัยของคริสเตียน (2 เปโตร 1:3-11)

24.ความตั้งใจและผลของความตั้งใจ (ดาเนียล1)

25.สติปัญญา พึ่งพาพระเจ้า และความเชื่อ (ดาเนียล2-3)

26-45….

***ดูรายละเอียดสารบัยเพิ่มเติมได้ที่รูปภาพในอัลบัม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 22.8 × 15.2 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โครงร่างคำเทศนา เพื่อประกอบการเทศนาและการสอน เล่ม 6”