Loading...

BKC 14 – มาระโก

130.00 ฿

รหัสสินค้า   : 9789749496534

จำนวน : 253 หน้า

ผู้เขียน  : จอห์น ดี. แกรสมิค

ผู้แปล  : ปฎิมา คงสืบชาติ

สำนักพิมพ์  : ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์  (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 14

   ชุด BKC 14 : มาระโก Mark    

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

  • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
  • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
  • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
  • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
  • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
  • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ

คำนำ

โครงเรื่อง

อรรถาธิบาย

1.ชื่อเรื่อง (1:1)

2.คำนำ : การเตรียมตัวสำหรับพันธกิจในที่สาธารณะ (1:2-13)

3.พันธกิจช่วงแรกของพระเยซูที่กาลิลี (1:14-3:6)

4.พันธกิจช่วงต่อมาของพระเยซูในกาลีลี (3:7-6:6 )

5.พันธกิจของพระเยซูนอกกาลิลี (6:6 – 8:30)

6.พระเยซูเดินทางไปเยรูซาเล็ม (8:3-10:52)

7.พันธกิจของพระเยวุในเยรูซาเล็มและแถบนั้น (11:1-13:37)

8.พระเยซูคริสต์ทนทุขก์และสิ้นพระชนม์ที่เยรูซาเล็ม (14-15)

9.พระเยซูเป็นขึ้นจากความตายใกล้เยรูซาเล็ม (16:1-8)

10.ข้อความที่ยังเป็นปัญหา (16:9-20)

บรรณานุกรม

แผนที่และแผนผัง   แผนที่/สถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในพระธรรมมาระโก

คำศัพท์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ที่หมายถึงการไถ่บาป

บริเวณพระวิหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 14 – มาระโก”