RADIANT BOOK CENTRE

แนะนำสินค้าใหม่

ราคาพิเศษ!

พัดพีวีซี 2 แบบ สกรีนข้อพระค้มภีร์
สดุดี 121: 5-6 และมัทธิว 5:14
ราคา 59 บาท  เหลือเพียง 53 บาท
ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2021

ธารพระพร

"ธารพระพร"
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

“พระองค์ทรงห่วง”

“เย็นวันนั้น พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกว่า ให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่งเถิด..เกิดพายุร้ายคลื่นซัดท่วมจนเรือจวนจะจมแล้ว เหล่าสาวกมากปลุกพระองค์และทูลว่า พระอาจารย์ พระองค์ไม่เป็นห่วงว่าเราจะจมน้ำตายหรือ”
มาระโก 4:35-38

“ให้เราข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเถิด” พระเยซูตรัสสั่งสาวกและพระเยซูคริสต์เสด็จไปด้วยกับพวกเขา  แต่ขณะที่แล่นเรือไปได้ระยะหนึ่งเกิด “พายุร้าย” เหนือการควบคุม และมีคลื่นซัดท่วมจนเรือเกือบจม  เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้?

พระเจ้ากำลังสอนเราว่า แม้เราเดินตามคำสั่งสอนของพระองค์ ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเหตุร้ายหรือคลื่นชีวิต พระเยซูบอกสาวกว่าให้เราข้ามไปอีกฟากหนึ่ง แต่ไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทาง  พระเยซูอนุญาตให้ลมพายุเกิดขึ้นก็เพื่อจะสอนสาวกของพระองค์ให้เรียนรู้การวางใจพระเจ้าในยามวิกฤติและมีประสบการณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  ถ้าเราไม่อยู่ในที่ยาก เราจะเรียนรู้ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้อย่างไร?  เหล่าสาวกตกใจกลัวและร้องว่า “พระอาจารย์ พระองค์ไม่ห่วงว่าเราจะจมน้ำตายหรือ”  ในเวลาคับขันและวิตกกังวล บางครั้งเรามีคำถาม ทำไมพระเจ้าวางเฉย พระองค์ทราบหรือไม่ว่าเรากำลังเผชิญพายุร้าย พระองค์เป็นห่วงหรือเปล่าว่าเรากำลังจะจมในคลื่นขณะนี้ เราร้องตามความรู้สึกกลัวของเรา

วันนี้สำหรับบางคนกำลังเผชิญพายุใหญ่และคลื่นลูกโต ภายในมีความกลัว ความเชื่อกำลังจมหาย ถูกท่วมด้วยความวิตกกังวล  ผมขอให้กำลังใจและหนุนใจ โปรดทราบว่า ถ้าเราอยู่ในพระคริสต์อย่างแท้จริง  พระองค์จะไม่ยอมให้เราจมแน่นอน ผมพบกับพายุและคลื่นหลายครั้งหลายหน ทุกครั้งที่พบก็กลัวทุกครั้ง แต่ก็ระลึกได้ว่า ชีวิตที่เป็นนาวาลำน้อยบอบบางของผมมีพระเยซูอยู่ด้วย พระองค์ให้ผมผ่านคลื่นมาตลอด พระองค์จะทำเช่นเดียวกับท่านเหมือนทรงช่วยสาวกและผมมาแล้ว

ขอบคุณพระเจ้า “พระองค์ทรงห่วง”

หนังสือใหม่

ติดต่อเรา | Contact Us
ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ | Radiant Book Centre
เลขที่ 10 ถนนพัฒนาการ17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
Tel : 02-319 0399, 02-319 0400
Fax : 02-060 0298
Email : radiant_thai@hotmail.com
Facebook : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์
Line : @radiantbook

เวลาทำการ | Opening Hours
วันจันทร์-ศุกร์ | Mon – Fri : 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ | Sat : 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ | Sun : 12.30 – 14.00 น.