RADIANT BOOK CENTRE

บทความจาก หนังสือ “ชนะ”

โดย ศจ.ดร. วีรชัย โกแวร์

ให้เราตระหนักเสมอว่า
ความสำเร็จ ไม่จำเป็นต้องมีสูตรเดียว
ผลลัพธ์ที่เป็น 4 ไม่จำเป็นต้องมาจาก 2+2 เท่านั้น
แต่สามารถมาจาก 3+1 หรือ 8-4 หรือ 5-1 ก็ได้
ฉะนั้น จงถอดกรอบความคิดแคบๆ
และกรอบความคิดในทางลบเกี่ยวกับตัวเองเสีย
จงมีความคิดที่เปิดกว้าง
รับเอาความคิดที่ถูกต้องตามหลักพระวจนะของพระเจ้ามาเป็นกรอบความคิดใหม่ของตัวเอง
เสียตั้งแต่บัดนี้
 
นั่นคือการเชื่อมั่นในพระเจ้า และเชื่อมั่นในตัวเอง
ที่พระเจ้าทรงสร้างมาอย่างดี และไม่มีใครเหมือน
โลกนี้จะดูกว้างใหญ่ และสวยงามกว่าที่คิดไว้อีกมากนัก

"ธารพระพร"
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

“ที่กำบัง”

ดาวิดได้ยกเอาเรื่องมรสุมที่แปรปรวนทางธรรมชาติเปรียบเทียบกับมรสุมชีวิต  ทุกวันนี้เราพบความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงฤดูกาล เราเผชิญกับปัญหาโลกร้อน ปัญหาพายุที่มีความเร็วและความรุนแรง ทำลายชีวิตและทรัพย์สิ่งของ มีพายุและคลื่นทั้งใหญ่ทั้งสูงในทะเล เรือแตกอัปปางคร่าชีวิตผู้คนมากมาย

แต่มรสุมชีวิตได้คร่าชีวิตมากกว่ามรสุมทางธรรมชาติหลายเท่า มรสุมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนเจอมรสุมทางเศรษฐกิจ บ้างก็เจอรมรสุมปัญหาครอบครอบ มรสุมการงาน มรสุมทางความคิด บ้างก็มรสุมโรคภัยไข้เจ็บรุมเร้า ฯลฯ ในเวลาที่เราเจอพายุใหญ่ เราต้องการความปลอดภัย ต้องการความมั่นคงเป็นที่กำบังซึ่งจะต้องแข็งแกร่งกว่าพายุ  เพื่อสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัยได้

เราพบว่า มรสุมชีวิตที่พัดกระหน่ำมันรุนแรง จนนักจิตวิทยาที่เก่งๆ ก็หมดปัญญา แม้จะพยายามเอาชนะด้วยความคิดทางบวกก็ต้านไม่อยู่  ดังนั้นหลายคนหันไปหายาเสพติด ยากล่อมประสาท ยาปลุกประสาท เข้าหาของมึนเมา แต่ก็ไร้ผลและน่าเสียดายที่สุดก็คือ การประชดชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในหลายรูปแบบ 

ดาวืดบอกถึงประสบการณ์อันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับชีวิตเป็นมรสุมและพายุร้ายในชีวิต สิ่งที่ดาวิดทำคือ รุดหาที่กำบังของท่าน คือ พระเจ้า ผู้ที่เป็นดั่งภูพาที่ไม่มีพายุร้ายใดๆ อาจเคลื่อนพระศิลาอันมั่นคงนี้ได้เลย

พี่น้องผู้อ่านที่รัก  ท่านอาจกำลังเผชิญปัญหากับลมและพายุ ถ้าเป็นลมแรงธรรมดา ท่านอาจจะยังเดินต่อไปได้ แต่ถ้าลมถูกเปลี่ยนเป็นพายุ ท่านต้องการที่หลบภัย พระเยซูคริสต์ คือศิลาอันมั่นคง เข้ามาหาพระองค์ พึ่งพระองค์ พักในพระองค์ ชีวิตจะปลอดภัย พระเยซูคริสต์ตรัสว่า  “บรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเราและเราจะทำให้ท่านพักสงบ”

วันนี้ขอให้ทุกท่านพบความสงบ พบความผาสุขและหายจากความเห็ดเหนื่อยของชีวิต

ติดต่อเรา | Contact Us
ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ | Radiant Book Centre
เลขที่ 10 ถนนพัฒนาการ17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
Tel : 02-319 0399, 02-319 0400
Fax : 02-060 0298
Email : radiant_thai@hotmail.com
Facebook : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์
Line : @radiantbook

เวลาทำการ | Opening Hours
วันจันทร์-ศุกร์ | Mon – Fri : 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ | Sat : 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ | Sun : 12.30 – 14.00 น.