ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

ช่วยคริสเตียนให้เติบโตโดย ให้ความคิดได้รับการกระตุ้น จิตใจได้รับการเสริมกำลัง
และฝ่ายวิญญาณเจริญขึ้นในพระคำ และก้าวหน้าไปสู่หนทางของพระเจ้า

ที่อยู่ | Address

10 ซอย พัฒนาการ 17
แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

10 Phattanakan 17 RD,
Suanluang Bangkok 10250

เวลาทำการ | Opening Hours

จ.-ศ. 9:00 – 17:00 น.
ส. 10:00 – 16:00 น.
อา. หลังนมัสการ – 14:00 น.

Mon-Fri 9:00 – 17:00 น.
Sat. 10:00 – 16:00 น.
Sun. After Worship – 14:00 น.

ติดต่อเรา | Contact Us

Email: radiant_thai@hotmail.com
Tel: 02-319-0399, 02-319-0400
Fax: 02-060-0298

ติดตามเรา | Follow Us

98-2 TP

ข่าวสาร

ถ้อยคำหนุนใจ จากหนังสือธารพระพร

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2020

สินค้าล่าสุด