RADIANT BOOK CENTRE

ธารพระพร

"ธารพระพร"
ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

“วันและเวลา”

“วันเวลาของข้าพระองค์เป็นเหมือนเงาในยามเย็น
ข้าพเจ้าก็เหี่ยวเฉาไปดั่งหญ้า..
ฉะนั้นท่านจงระวังในการดำเนินชีวิต อย่าดำเนินชีวิตแบบคนไร้ปัญญา จงดำเนินชีวิตแบบคนมีปัญญา จงรู้จักใช้ทุกโอกาสเพราะเวลานี้เป็นยุคอันเลวร้าย ฉะนั้นอย่าโง่เขลา แต่จงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นเช่นใด”
สดุดี 102:11, เอเฟซัส 5:15-17

ข้อพระธรรมคัมภีร์สอนให้เรารู้จักการอยู่กับเวลาอย่างผู้มีปัญญา  เวลาที่เรามีเหมือนมีเงินทองที่นำไปใช้ประจำวัน ที่แตกต่างกัน คือ เงินทองเมื่อใช้ไปแล้วสามารถหากลับคืน หรือหยิบยืมจากผู้อื่นมาใช้ก่อนได้ แต่ “เวลา” เมื่อใช้แล้วก็หมดไป เราให้วันคืนหวนกลับมาใหม่ไม่ได้ หรือจะไปหยิบยืมเพิ่มเวลาจากใครก็ไม่ได้  เวลาที่มนุษย์ใช้ในโลกมีความจำกัด สาระสำคัญของชีวิตไม่ได้อยู่กับอายุสั้นหรืออายุยืนนาน หากแต่อยู่ที่เรามีชีวิตอย่างมีคุณภาพหรือไม่? 

เราใช้เวลาอย่างไรในเมื่อทุกคนทราบดีว่าเวลาที่เรามีอยู่ในดลกมีความจำกัด เป็นเหมือนหมอกยามเช้าที่ปรากฎอยู่ชั่วขณะแล้วก็หายไป หรือเหมือนดอกหญ้าในถิ่นทุรกันดารที่ขึ้นและออกดอกสะพรั่งยามเช้า แต่ก็เฉาลงหลังแดดทะเลทรายสาดแสงลงมา หลายคนขาดสติปัญญาในการดำเนินชีวิต ปล่อยให้เวลาสูญเปล่า  บางคนเคร่งเครียดกับเวลาจนเกิดทุกข์ บางคนใช้เวลาแบบไร้สาระ  เราต้องระลึกนึกถึงตลอดเวลาที่เรามีชีวิตและตั้งเป้าหมายในการดเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า สิ่งสำคัญสุด คือ การจบชีวิตในโลกไม่ใช่ที่สิ้นสุดของชีวิต ชีวิตในดลกนี้อยู่ชั่วคราว แต่ชีวิตหลังจากอำลาเรือนร่างซึ่งเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่งยังคงดำเนินต่อไป เราจะไปที่ไหน? เราจะอยู่ที่ใด? คำตอบ คือ อยู่ที่เราเลือกว่าจะเดินเส้นทางใด

พี่น้องที่รักขอเป็นคนฉลาดที่จะเลือกทางพระเยซู เลือกใช้เวลาในโลกทำสิ่งที่ชอบพระทัยพระเจ้า และในที่สุดเราก็จบที่พระเจ้า..
ขอให้คำสุดท้ายของเราพูดว่า “สำเร็จแล้ว”  ไม่ใช่  “เสียดาย”

ติดต่อเรา | Contact Us
ศูนย์หนังสือเรเดียนท์ | Radiant Book Centre
เลขที่ 10 ถนนพัฒนาการ17 แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 
Tel : 02-319 0399, 02-319 0400
Fax : 02-060 0298
Email : radiant_thai@hotmail.com
Facebook : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์
Line : @radiantbook

เวลาทำการ | Opening Hours
วันจันทร์-ศุกร์ | Mon – Fri : 09.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ | Sat : 10.00 – 16.00 น.
วันอาทิตย์ | Sun : 12.30 – 14.00 น.