Loading...

BKC 7 – สุภาษิต, ปัญญาจารย์,เพลงซาโลมอน

170.00 ฿

รหัสสินค้า   :  9786119000766

จำนวน : 303 หน้า

ผู้เขียน  :  สิด เอส.บัสเซลล์ (สุภาษิต)

ผู้เขียน :  โดนอลด์ อาร์ เกลน (ปัญญาจารย์)

ผู้เขียน :  แจ๊ค เอส.เดียร์ (เพลงซาโลมอน)

ผู้แปล  :  พัชรินทร์ ชัชมนมาศ

สำนักพิมพ์   :   ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 7

  ชุด BKC  7 :  

  •    สุภาษิต (Proverbs)  

  •    ปัญญาจารย์ (Ecclesiastes)  

  •    เพลงซาโลมอน (Song of Songs)  

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

  • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
  • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
  • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
  • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
  • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
  • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ 

สุภาษิต 

คำนำ

โครงเรื่อง

บทนำ (1:1-7)

ถ้อยคำของโซโลมอนเกี่ยวกับคุณค่าของปัญญา (1:8-9:18)

สุภาษิตของซาโลมอน (10:1-22:16)

ถ้อยคำของปราชญ์ (22:17-24:34)

สุภาษิตของซาโลมอนรวบรวมโดยคนของเฮเซคียาห์ (25-29)

ถ้อยคำของอากูร์ (30)

ถ้อยคำของเลมูเอล (31:1-9)

ภรรยาที่ดี (31:10-31)

บรรณานุกรม

ปัญญาจารย์ 

คำนำ

โครงเรื่อง

บทนำ:ความสูญเปล่าของความพยายามทั้งสิ้นของมนุษย์ (1:1-11)

ความสูญเปล่าของความสำเร็จของมนุษย์แสดงให้เห็นจากประสบการณ์ (1:12-6:9)

ความจำกัดของสติปัญญาของมนุษย์แสดงออกโดยประสบการณ์ (6:10-11:6)

บทสรุป:

ดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีและมีความรับผิดชอบด้วยความยำเกรงพระเจ้า (11:7-12:14)

บรรณานุกรม

เพลงซาโลมอน   

คำนำ

โครงเรื่อง

บทนำ (1:1)

การเกี้ยวพาราสี (1:2-3:5)

การแต่งงาน (3:6-5:1)

ชีวิตสมรสเติบโต (5:2-8:4)

บทสรุป: ธรรมชาติและอานุภาพของความรัก (8:5-7)

บทส่งท้าย:ความรักเริ่มขึึ้นอย่างไร (8:8-14)

บรรณานุกรม

หัวข้อเรื่องทางบวกและทางลบและหัวข้ออื่นๆในสุภาษิต

ถ้อยคำและคำกล่าวในนสุภาษิต

คำพูดในเพลงซาโลมอน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 7 – สุภาษิต, ปัญญาจารย์,เพลงซาโลมอน”