Loading...

ศาสนศาสตร์ระบบ

370.00 ฿

รหัสสินค้า : 9789747301164

จำนวน : 536 หน้า

ผู้เขียน : เฮ็นรี่ แคลเรนซ์ ทีเซ่น

ผู้แปล : ชุมแสง -วรรณภา เรืองเจริญสุข

สำนักพิมพ์ : กนกบรรณสารOMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

ศาสนศาสตร์ระบบ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

LECTURES IN SYSTEMATIC THEOLOGY

ในฐานะที่คุณเป็นคริสเตียน คุณเชื่ออะไร?

ถ้าอยากเป็นคริสเตียน จะต้องทำอย่างไร?

ความหมายที่แท้จริงของความรอดคืออะไร?

 

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่คนไม่เป็นคริสเตียนมักจะถามกัน

คุณทราบไหมว่าคุณจะตอบพวกเขาอย่างไร?

ช่างเป็นเรื่องน่าเศร้าที่คริสเตียนน้อยคนจะอธิบายความเชื่อของเขาได้ชัดเจน

อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่ยังไม่มีเวลาหรือโอกาสที่จะศึกษาค้นคว้าส่วนตัว

การเกิดในครอบครัวคริสเตียน ไม่ได้ทำให้เราเป็นคริสเตียน

เราต้องรับข่าวประเสริฐแห่งความรอดด้วยตนเอง และรู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัว

 

หนังสือเล่มนี้เป็นคำตอบ และช่วยให้คุณเติบโตขึ้นในชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณได้

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นเหมือนคู่มือสำคัญ

สำหรับนักศึกษาพระคริสตธรรมและคริสเตียนทั่วไป

เพื่อจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในความเชื่อ

 

” จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความตริงอย่างถูกต้อง

(2 ทิโมธี 2:15)

 

สารบัญ

คำนำ

1.ลักษณะวิชาและความจำเป็นของศาสนศาสตร์

2.ความเป็นไปได้และการแบ่งหมวดหมู่ของศาสนศาสตร์

 

ภาคที่ 1 เทวนิยม

3.นิยามและสภาวะของพระเจ้า

4.โลกทัศน์แบบไม่ใช่คริสเตียน

 

ภาคที่ 2 ศาสศาสตร์เรื่องพระคัมภีร์

5.พระคัมภีร์ : ประมวลการทรงสำแดงของพระเจ้า

6.ความจริงแท้ น่าเชื่อถือ และบรรทัดฐานของพระคัมภีร์

7.การทรงดลใจให้บันทึกพระคัมภีร์

 

ภาคที่ 3 ศาสนศาสตร์เรื่องพระเจ้า

8.พระลักษณะของพระเจ้า : แก่นแท้และคุณลักษณะ

9.คุณสมบัติของพระเจ้า : เอกภาพและตรีเอกานุภาพ

10.พระราชโองการของพระเจ้า

11.พระราชกิจของพระเจ้า : การทรงสร้าง

12.พระราชกิจของพระเจ้า : อธิปไตยของพระองค์ในการครอบครอง

 

ภาคที่4 ศาสนศาสตร์เรื่องฑูตสวรรค์

13.ต้นกำเนิด ลักษณะ การล้มลงในบาปและประเภทของฑูตสวรรค์

14.งานและจุดหมายปลายทางของฑูตสวรรค์

 

ภาคที่ 5 มนุษยวิทยา

15.ต้นกำเนิดและลักษณะดั้งเดิมของมนุษย์

16.เอกภาพและองค์ประกอบอันถาวรของมนุษย์

17.การที่มนุษย์ล้มลงในบาป : เบื้องหลังและปัญหา

18.มนุษย์ล้มลงในความบาป : ข้อเท็จจริงและผลที่เกิดขึ้นทันทีทันใด

19.การล้มลงในบาปของมนุษย์ : การถูกนับว่าเป็นคนบาป และผลสืบเนื่องต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์

20.การล้มลงในบาปของมนุษย์ : ลักษณะและผลบั้นปลายของความบาป

 

ภาคที่ 6 ศาสนาศาสตร์เรื่องความรอด

21.พระประสงค์ แผนการ และวิธีการของพระเจ้า

22.พระลักษณะของพระคริสต์ : ทัศนะในอดีต และสภาพก่อนเสด็จมาประสูติ

23.พระลักษณะของพระคริสต์ : การเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์

24.พระลักษณะ : สาระ 2 อย่าง และบุคลิกภาพของพระคริสต์

25.พระราชกิจของพระคริสต์ : การสิ้นพระชนม์

26.พระราชกิจของพระคริสต์ : การเป็นขึ้นจากตาย

การเสด็จสู่สวรรค์ และการรับพระสิริ

27.พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

28.การทรงเลือก และการทรงเรียก

29.การกลับใจ

30.การถูกนับเป็นผู้ชอบธรรมและบังเกิดใหม่

31.การผูกพันกับพระคริสต์และการเป็นบุตร

32.การชำระให้บริสุทธิ์

33.ความรอดนิรันดร์

34. เครื่องมือสื่อถึงพระคุณ

 

ภาคที่ 7 ศาสนศาสตร์เรื่องคริสตจักร 

35.ความหมายและการก่อตั้ง

36.การก่อตั้งคริสตจักร : วิธีการก่อตั้งและการบริหารคริสตจักร

37.พิธีกรรมของคริสตจักร

38.พันธกิจและจุดหมายปลายทางของคริสตจักร

 

ภาคที่ 8 อวสานศาสตร์

39.จุดหมายปลายทางของมนุษย์และความสำคัญของการเสด็จกลับมาของพระคริิสต์

40.การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ : ลักษณะและจุดประสงค์ของการเสด็จมา

41.การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ : จุดประสงค์ของการเสด็จกลับมาและ

ช่วงเวลาระหว่างการรับผู้เชื่อขึ้นไป และการทรงปรากฏ

42.เวลาของการเสด็จกลับมา : พระคริสต์จะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักร

ของพระองค์บนโลกนี้พันปี (Premillennia)

43.เวลาของการเสด็จกลับมาก่อนกลียุค

44.การเป็นขึ้นมาจากความตาย

45.การพิพากษา

46.ยุคพันปี

47.วาระสุดท้าย

ดรรชนี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 900 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 2.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ศาสนศาสตร์ระบบ”