Loading...

BKC 12 – นาฮูม,ฮาบากุก,เศฟันยาห์,ฮักกัย,เศคาริยาห์,มาลาคี

140.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786169000716

จำนวน : 239 หน้า

ผู้เขียน : เอลเลียท อี. จอห์นสัน (นาฮูม)

ผู้เขียน : เจ. โจนัลด์ บลู (ฮาบากุก)

ผู้เขียน : จอห์น ดี.ฮันนาห์ (เศฟันยาห์)

ผู้เขียน : เอฟ.ดูแอนย์ สินเซย์ (ฮักกัย,เศคาริยาห์)

ผู้เขียน : เคร็ก เอ.ไบล์ซิ่ง (มาลาคี)

ผู้แปล : ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

สำนักพิมพ์  : ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์  (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 12

    ชุด BKC 12 :  

 •   นาฮูม  

 •   ฮาบากุก  

 •   เศฟันยาห์  

 •   ฮักกัย  

 •   เศคาริยาห์  

 •   มาลาคี   

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

 • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
 • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
 • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
 • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
 • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
 • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ 

นาฮูม

คำนำ

โครงเรื่อง

ชื่อเรื่อง (1:1)

ความแน่นอนแห่งการพิพากษาของพระเจ้าต่อนีนะเวห์ (1:2-15)

การบรรยายถึงการพิพากษาของพระเจ้าต่อนีนะเวห์ (2)

สาเหตุที่พระเจ้าทรงพิพากษานีนะเวห์ (3)

บรรณานุกรม

……………………………………………………….

ฮาบากุก 

คำนำ

โครงเรื่อง

คำสนทนากับพระเจ้า : ฮาบากุกเห็นถึงการที่พระเจ้าลงวินัยยูดาห์ (1)

บทเพลงเศร้าจากพระเจ้า : ฮาบากุกประกาศถึงการที่พระเจ้าทรงทำลายล้างบาบิโลน (2)

บทเพลงสรรเสริญพระเจ้า : ฮาบากุกสรรเสริญแผนการทรงสร้างของพระเจ้า (3)  66  บรรณานุกรม

…………………………………………………………

เศฟันยาห์ 

คำนำ

โครงเรื่อง

บทนำ (1:)

วันแห่งการพิพากษาของพระเยโฮวาห์ (1:2-3:8)

วันแห่งการสร้างขึ้นใหม่ของพระเยโฮวาห์  (3:9-20)

บรรณานุกรม

………………………………………………………

ฮักกัย   

คำนำ

โครงเรื่อง

ข่าวสารประการที่หนึ่ง : การทรงเรียกให้สร้างพระวิหาร (1)

ข่าวสารประการที่สอง : คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระสัญญาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของพระวิหารในอนาคต (2:1-9)

ข่าวสารประการที่สาม : การตัดสินใจของปุโรหิตที่จะแสดงถึงพระพรแห่งความเชื่อฟังที่ได้รับในปัจจุบัน (2:10-19)

ข่าวสารประการที่สี่ : คำพยากรณ์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ซึ่งมีมาถึงเศรุบบาเบล (2:20-23)

บรรณานุกรม

……………………………………………………..

เศคาริยาห์ 

คำนำ

โครงเรื่อง

นิมิตแปดประการที่แสดงเป็นสัญลักษณ์ (1:6)

ข่าวสารสี่ประการที่ได้รับการอธิบาย (7-8)

ถ้อยคำแห่งการเปิดเผย (9-14)

บรรณานุกรม

………………………………………………………….

มาลาคี 

คำนำ

โครงเรื่อง

คำนำ : ภาระของมาลาคี (1:1)

ครุวาทประการที่หนึ่ง : จงตอบสนองต่อความรักของพระเจ้า (1:2-5)

ครุวาทประการที่สอง : ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า (1:6-2:9)

ครุวาทประการที่สาม : จงสัตย์ซื่อให้สมกับการเป็นประชากรแห่งพันธสัญญา (2:10-16)

ครุวาทประการที่สี่ : จงหวังใจในพระเจ้า (2:17-3:6)

ครุวาทประการที่ห้า :  จงเชื่อฟังพระเจ้า (3:7-12)

ครุวาทประการที่หก : จงเกรงกลัวพระเจ้า (3:13-4:3)

บทสรุป : จงเตรียมพร้อมรับการเสด็จมาของพระเจ้า (4:4-6)

บรรณานุกรม

……………………………………………………..

ตารางคำพยากรณ์ที่สำเร็จลงของนาฮูม

ตารางนิมิตแปดประการในยามค่ำคืนของเศคาริยาห์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.3 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 12 – นาฮูม,ฮาบากุก,เศฟันยาห์,ฮักกัย,เศคาริยาห์,มาลาคี”