Loading...

วุฒิภาวะของคริสเตียน

240.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004003364

จำนวน  : 231  หน้า

ผู้เขียน  :  ริค ซี. โฮเวิร์ด

ผู้แปล  :  ผ่องเพ็ญ บัวทองธนากร

ผู้เรียบเรียง  :  นิรนาถ  ฤทธิวรชาติ

สำนักพิมพ์  : ส.พ.ป. ICI

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มจะช่วยให้ท่าน

– เข้าใจถึงหลักการต่าง ๆ ในการเจริญเติบโต

– พัฒนาความปรารถนาของท่านสู่การเจริญเติบโต

– รักษาชีวิตที่เจริญขึ้นในความสัมพันธ์กับพระเจ้า

-ประเมินผลระดับความเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณของท่าน

 

สารบัญ

คำนำ          5

หน่วยที่หนึ่ง :  ภาพลักษณ์แห่งวุฒิภาวะของคริสเตียน

บทที่  1    พระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับการเจริญเติบโต  14

บทที่  2   พระเยซูคริสต์  :   แผนภาพแห่งการเจริญเติบโต   36

บทที่  3   แผนภาพอื่นๆฯ เกี่ยกวับการเจริญเติบโต   52

บทที่  4   สิ่งที่เป็นอุปสรรคและสิ่งที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของคริสเตียน   70

หน่อยที่สอง :  ความก้าวหน้าสู่วุฒิภาวะของคริสเตียน

บทที่ 5    แรงจูงใจการเจริญเติบโต    94

บทที่ 6    องค์ประกอบที่เสริมสร้สงวุฒิภาวะของคริสเตียน   116

บทที่  7    หลักฐานความจริงพื้นฐานและหลักความจริงเสริม   142

หน่วยที่สาม :  หลักฐานที่บ่งชี้ถึงวุฒิภสวะของคริสเตียน

บทที่  8   หลักฐานจากลักษณะนิสัย    168

บทที่  9   หลักฐานจากงานรับใช้ที่เกิดผล    188

บทที่  10  หลักฐานจากการเปลี่ยนแปลงฝ่ายวิญญาณ   204

อธิบายศัพท์      221

เฉลยคำตอบแบบทดสอบตนเอง      226

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 21 × 14 × 1.3 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “วุฒิภาวะของคริสเตียน”