Loading...

โครงร่างคำเทศนา 4

250.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786169111573

จำนวน  :  210  หน้า

ผู้เขียน  :  ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์  :  FBC Faith Baptist Church

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงร่างคำเทศนา 4

 

เนื้อหาสำหรับคำเทศนาและการสอน

การเทศนานั้นเป็นทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” คือต้องมีการศึกษาค้นคว้า

เพื่อ ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าและนำเอาบทเรียนฝ่ายวิญญาณ

ในพระวจนะของพระเจ้าออกมาสั่งสอนมวลหมู่สมาชิก

หนังสือโคร่งร่างคำเทศนาเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเพื่อช่วยนักเทศน์

ในการศึกษาค้นคว้า ประโยชน์ของมันก็คือ..

เป็นแนวทางเพื่อนำไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม หลาย ๆ ครั้งโครงร่างคำเทศนาของนักเทศน์คนอื่น ๆ

จะช่วยให้เกิดมุมมองที่ต่างออกไปในพระคัมภีร์ตอนที่เรากำลังเตรียมเทศนาอยู่ และบางครั้งบทเรียน

หรือการประยุกต์ใช้ก็อาจจะมีความเหมาะสมกับผู้ฟังของเรา

 

สารบัญ

เกริ่นนำ    i

1.คริสตจักรที่เข้มแข็ง (1เธสะโลนิกา1)   1

2.คำกำชับ (1เธสะโลนิกา4:1-12)   5

3.คำเตือน1 (เธสะโลนิกา5:12-22)   9

4.คำเตือน2 (1เธสะโลนิกา 5:12-22)   15

5.คำอวยพรและคำขอร้อง (1เธสะโลนิกา5:23-28)   25

6.วันขอบคุณพระเจ้า (1เธสะโลนิกา5:18)    31

7.ท่าทีแบบพระเยซู (ฟิลิปปี2:5-11)    37

8.จัดการกับความคิด (กันดารวิถี13-14)

9.หนนทางสู่ความเติบโต (ฟิลิปปี3:13-14)

10.ลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 49

11.เติบโตในความรูัถึงพระบุตร   55

12.เติบโตขึ้นในความยำเกรง    61

13.สู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์ -ประสบการณ์กับพระเจ้า     65

14.พระกายที่เจริญขึ้น (เอเฟซัส4:12)    69

15.อีกคำกำชับ (ทิโมธี2:1-7)

16.สามัคคีธรรม   77

17.เหมือนพระคริสต์    81

18.ครอบครัวที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์    85

19.การเกี่ยวและการหว่าน (กาลาเทีย6:7-10)    89

20.ไปจับปลากัน (ลูกา5:1-10)    93

21.ชีวิตที่ก้าวหน้า (โยชูวา 5)    99

22.การไม่เชื่อฟัง สาเหตุความล้มเหลว (โยชูวา7)   103

23.บทเรียนจากโยชูวา   105

24.ข่าวประเสริฐ (โรม1:16-17)   109

25.ความหมายของความเชื่อ (เอเฟซัส2:5,โรม1:17) 113

26.การถวายตัว (โรม12:1)    117

27.คนง่อยที่ได้รับการรักษา (มาระโก2:1-12)   121

28.หนังสือของพระคริสต์ (2โครินธ์3:2-3)  129

29.กาสรนมัสการ   129

30.เคล็ดลับชีวิต (สุภาษิต3:1-10)    135

31.ปัญญา ความสุข พระพร (สุภาษิต3:11-20)   139

32.คำเชิญชวนให้เชื่อฟัง (สุภาษิต1:8-33)    145

33.ผู้ใหญ่หรือผู้เยาว์ (ฮีบรู5:11-6:3)   149

34.เช-มา (เฉลยธรรมบัญญัติ6:4-9)

35.Good Times,Bad Times (2พงศาวดาร20:1-30)

36.คำอุปมาเรื่องเงินตะลันต์ (มัทธิว25:14-30)    167

37.พระวจนะและดิน (ลูกา8:4-15)   173

38.เส้นทางสู่คานาอัน (อพยพ14)     177

39.น้ำขม การทดสอบของพระเจ้า (อพยพ15:22-27)   181

40.มานาและุ่นกคุ่ม (อพยพ16)      185

41.ไม่มีน้ำไม่มีพระเจ้า (อพยพ 17:1-7)   189

42.สงครามกับอามาเลข (อพยพ 17:8-16) 193

43.การจัดระเบียบในคนของพระเจ้า (อพยพ 18:13-27)   197

44.พันธสัญญาที่ภูเขาซีนาย (อพยพ19)    201

45.พระองค์ทรงเป็นขึ้น เราเป็นขึ้น (1โครินธ์15:20-23)    205

46.ภายหลังการเป็นขึ้นมา  209

47.พระมหาบัญชา (มัทธิว 28:16-20)    215

48.อากาเป (ยอห์น 3:16)   219

49.จงกระทำพระมรรคาของพระเจ้าให้ตรงไป   225

50.คริสตมาสเป็นเวลา    229

51.Mary Christmas (ลูกา 1:26-56)    233

52.ขยายศักยภาพ (ลูกา5:1-11)   237

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 23 × 15.2 × 1.4 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “โครงร่างคำเทศนา 4”