Loading...

ธารพระพร

200.00 ฿

รหัสสินค้า   :   9786169296317

จำนวน : 365 หน้า

ผู้เขียน : ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์

สำนักพิมพ์ : ศูนย์หนังสือเรเดียนท์

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

หนังสือ ” ธารพระพร “

ชีวิตเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งจะเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งไป 

โดย ศจ.ดร.วีรชัย โกแวร์ 

” สิ่งที่ อ.วีรชัย โกแวร์ เขียนนี้ ไม่ใช่เป็นแค่ความรู้ที่มีความหมาย แต่เป็นข้อคิดเตือนสติมีคุณค่า

ที่กลั่นกรองออกมาจากจิตใจและจิตวิญญาณของท่านทั้งชีวิต ดังนั้น เวลาอ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่ควร

อ่านด้วยสมองเท่านั้น แต่จงอ่านด้วยใจด้วย! ”

ศาสนาจารย์ ธงชัย ประดับชนานุรัตน์

ประธานสหกิจคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย

” หนังสือ “ธารพระพร” เล่มที่ท่านถืออยู่ในมือเล่มนี้ ถือเป็นบทเฝ้าเดี่ยวที่ใช้ภาวนา ร่วมกับ

การศึกษาพระคัมภีร์ประจำวันของท่าน ซึ่งโดยท่านศาสนาจารย์ ดร.วีรชัย โกแวร์ ผู้รับใช้

ที่มีประสบการณ์ในความเชื่อกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง มีความรู้ทางศาสนศาสตร์อย่างดีเยี่ยม

ข้อเขียน ในเล่มนี้มีการอธิบายพระคัมภีร์เชิงสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

อย่างดีเลิศจริงๆ เพระาผ่านประสบการณ์ชีวิตและงานรับใช้พระเจ้ามาอย่างยาวนานของท่าน

และแตกต่างจากเล่มหนึ่งเล่มแรกว่าดีแล้ว เล่มนี้ถือว่าดียอดเยี่ยม ขอขอบคุณอาจารย์อย่างมาก

และขอให้ผู้อ่านได้รับพระพรจากพระเจ้าผ่านบทเฝ้าเดี่ยวภาวนาเล่มนี้ “

ศาสนาจารย์ มาโนช แจ้งมุข

ประธานสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

” คริสเตียนส่วนใหญ่ถูกสอนมาให้เฝ้าเดี่ยว แต่ภารกิจรับผิดชอบรัดตัว ทำให้เรามักแก้ตัวว่า “ไม่มีเวลา”

“ไม่ว่าง”  “…ถ้ามีเวลา” จะสะกดคำว่า “รัก” ต้องสะกดคำว่า “เ-ว-ล-า” หากท่านรักพระเจ้า

ก็ต้องจัดเวลาเข้าเฝ้า ใช้เวลากับพระองค์เหมือนมารีย์ที่ทิ้งงานทุกอย่างมานั่งแทบพระบาท

ของพระเยซู เพื่อจะอยู่ใกล้ชิดใช้เวลากัับพระองค์ หนังสือ “ธารพระพร” จะช่วยให้คริสเตียน

ที่รักพระเยซู นอกจากได้อ่านพระวจนะพระเจ้าในแต่ละวันแล้ว ยังจะได้รับข้อคิด

อันทรงคุณค่า กลั่นออกมาจากประสบการณ์จากผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อมมาตลอดชีวิตอีกด้วย”

ศ.ดร.ทพ.กรัสไนย หวังรังสิมากุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย

” เป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณที่มีคุณค่า สำหรับการก้าวสู่วันใหม่ในแต่ละวัน

มีประโยชน์ต่อความเข้าใจ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

สำหรับผู้ที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า  และไม่เคยได้ยินพระคำพระเจ้ามาก่อน “

ทิฆัมพร  เปล่งศรีสุข

กรรมการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 408 กรัม
ขนาด 20.0 × 14.0 × 2.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ธารพระพร”