Loading...

จดหมายฝาก…เอเฟซัส : อรรถาธิบายพระคัมภีร์

280.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786169111580

จำนวน    : 242 หน้า

ผู้เขียน   : สมใจ รักษาศรี ศจ.ดร.

สำนักพิมพ์   : ศูนย์พัฒนาความเชื่อและการดำเนินชีวิต FBC

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอเฟซัส   (พิมพ์ครั้งที่ 1) 

PAUL’S LETTER TO THE EPHESIANS

 

นอกเหนือจากพระธรรมโรมแล้ว เอเฟซัส ถือได้ว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของจดหมายฝากอีกฉบับหนึ่งของเปาโล

คนที่ศึกษาพระธรรมเล่มนี้ยกให้หนังสือเล่มนี้เป็น “โรลส์ลอยแห่งจดหมายฝาก”

F.F. Bruce นักวิชาการพระคัมภีร์ใหม่เรียกพระธรรมเอเฟซัสว่า “แก่นแท้แห่งคำสอนของเปาโล” (The quintessence of Paulinism)

C.H. Dodd เรียกเอเฟซัสว่า “มงกุฎแห่งคำสอนของเปาโล” (The crown of Paulinism)

William Hendriksen กล่าวว่าจดหมายฝากฉบับนี้เคยถูกเรียกว่า “ส่วนประกอบเบื้องบนของมนุษย์”

“สาระสำคัญที่ได้รับการกลั่นกรองแล้วของคริสตศาสนา”

“บทคัดย่อแห่งความเชื่อของคริสเตียนที่มีสิทธิอำนาจและสมบูรณ์ที่สุด”

“หนังสือที่อัดแน่นไปด้วยหลักข้อคิดและหลักข้อเชื่อที่สำคัญยิ่ง”

 

สารบัญ

ตอนที่ 1 หลักคำสอน (บทที่ 1-3)

1. คำทักทาย (เอเฟซัส 1:1-2)

2.คำสรรเสริญ (เอเฟซัส 1:3-14)

 • การเลือกสรรของพระบิดา (เอเฟซัส 1:3-6)
 • การไถ่บาปของพระบุตร (เอเฟซัส 1:7-12)
 • การรับรองของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (เอเฟซัส 1:13-14)

3.คำอธิษฐาน (เอเฟซัส 1:15-23)

 • คำนำ (เอเฟซัส 1:15-16)
 • เนื้อหาของคำอธิษฐาน (เอเฟซัส 1:17-19)
 • คำอธิษฐานสรรเสริญ (เอเฟซัส 1:20-23)

4.ความรอด (เอเฟซัส 2:1-10)

 • สภาพก่อนได้รับความรอด (เอเฟซัส 2:1-3)
 • ความรอดโดยพระคริสต์ (เอเฟซัส 2:4-10)

5.คริสตจักร (เอเฟซัส 2:11-3:21)

 • คริสตจักรที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอเฟซัส 2:11-22)
 • ข้อล้ำลึกของคริสตจักร (เอเฟซัส 3:1-13)
 • การอธิษฐานและการสรรเสริญ (เอเฟซัส 3:14-21)

ตอนที่ 2 ภาคปฏิบัติ (เอเฟซัส 4-6)

1.ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคริสตจักร (เอเฟซัส 4: 1-16)

 • ชีวิตที่สมกับการทรงเรียก (เอเฟซัส 4:1-3)
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักร (เอเฟซัส 4:4-6)
 • ของประทานที่นำไปสู่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (เอเฟซัส 4:7-16)

2.การดำเนินชีวิตคริสเตียน (เอเฟซัส 4:17-5:20)

 • การทิ้งชีวิตเก่า (เอเฟซัส 4:17-24)
 • ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน (เอเฟซัส 4:25-32)
 • การทิ้งงานของความมืด (เอเฟซัส 5:1-14)
 • สรุป (เอเฟซัส 5:15-21)

3.การดำเนินชีวิตครอบครัวคริสเตียน (เอเฟซัส 5:22-6:9)

 • สามีและภรรยา (เอเฟซัส 5:22-33)
 • บิดา มารดา และลูก (เอเฟซัส 6:1-4)
 • เจ้านายและทาส (เอเฟซัส 6:5-9)

4.การต่อสู้ฝ่ายวิญญาณของคริสเตียน (เอเฟซัส 6:10-20)

 • ลักษณะของการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:10-12)
 • การเตรียมตัวเพื่อต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:13-17)
 • วิธีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณ (เอเฟซัส 6:18-20)

5.คำลงท้าย (เอเฟซัส 6:21-24)

 • การแนะนำทีคิกัส (เอเฟซัส 6:21-22)
 • ขอพระพร (เอเฟซัส 6:23-24)

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 g
ขนาด 23.0 × 15.3 × 1.8 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “จดหมายฝาก…เอเฟซัส : อรรถาธิบายพระคัมภีร์”