Loading...

พลังประจำวัน ฉบับที่ 193 เมษายน-มิถุนายน 2023

60.00 ฿

รหัสสินค้า: 9001004005580

จำนวนหน้า: 112 หน้า

สำนักพิมพ์: คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

พลังประจำวัน ฉบับที่ 193 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2023) กำลังเดินทางไปยังสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านแล้วนะครับ

ฉบับนี้ท่านจะได้พบกับพระธรรม 2โครินธ์ เขียนโดย ศจ.สมพร ศิริกลการ ซึ่งท่านเป็นอดีตรองเลขาธิการสมาคมพระคริสตธรรมสากล (United Bible Soceity) และ Vice President – Asia Pacific ของ International Bible Society หลังจากเกษียณท่านก็รับใช้ในงานคริสตจักร เทศนา สอนในโรงเรียนพระคริสตธรรม (อาจารย์พิเศษ) เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย แปลและเขียนหนังสือ ท่านมีภรรยาและลูก 1 คน

 

พลังประจำวันเป็นหนังสือที่มีจุดประสงค์เพื่อหนุนนำให้คุณได้สดับ
ฟังพระเจ้าในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์

หากคุณเคยตั้งคำถามว่า
“พระคัมภีร์ข้อนี้สัมพันธ์กับชีวิตของฉันในวันนี้อย่างไร?”
“พระคัมภีร์บริบทนี้จะทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปได้อย่างไร?”
ถ้าเป็นเช่นนี้ ขอให้คุณอ่านต่อไป..

 

ทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์?

การอ่านพระคัมภีร์คือ การพัฒนาสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้า โดยพึ่งในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะช่วยเราขณะที่อ่านพระวจนะของพระเจ้า และจะทรงช่วยเราในการเผชิญกับการท้าทายจากพระเจ้าที่มาถึงเราตอนนี้ พระองค์จะทรงชี้นำเราไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเรา พระองค์คือผู้ที่ทรงสำแดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร

 

ทำไมจึงต้องอ่าน พลังประจำวัน?
เราทุกคนต่างก็มีเครื่องมือบางอย่างเพื่อช่วยในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมบางตอนที่เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ประวัติศาสตร์ และวิวรณ์(การทรงเปิดเผยของพระเจ้า) หรือเป็นคำอุปมาอุปไมย และบทสุภาษิต จำเป็นต้องมีการอรรถาธิบาย เพื่อเราจะเข้าใจในสาระได้อย่างถ่องแท้ เนื้อหาในหนังสือพลังประจำวันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเรามั่นใจว่าคุณจะได้รับการท้าทาย ได้รับการหนุนใจ และได้รับการดลใจจากพระเจ้าที่ทรงใช้หนังสือเล่มนี้ตรัสเข้าไปในชีวิตคุณ

 

สารบัญ

บทบรรณาธิการ 3
พลังประจำวันคืออะไร? 4
หนังสือพลังประจำวันใช้อย่างไร? 6

มัทธิว 26-28  ผู้บุกเบิกความเชื่อของเรา  – 7
โยบ 32-42  ผู้ชนะได้รับทั้งหมดทุกสิ่ง – 19
เยเรมีย์ 1-11 ความรักและความเจ็บปวดของพระเจ้า – 29
เยเรมีย์ 12-17  วิ่งไปกับม้า – 43
วิวรณ์ 12-16  ไม่มีการประนีประนอม – 51
วิวรณ์ 17-22  เรื่องราวของสองนคร – 61
2 โครินธ์ 1-6  ไม่ย่อท้อ – 69
วิวรณ์ 17-22 เรื่องราวของสองนคร – 83
2 โครินธ์ 7-13  ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า – 91
2 ซามูเอล 1-9  เรื่องราวของกษัตริย์ – 105

ใบสมัครสมาชิก พลังประจำวัน 112

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 18.4 × 13 × 0.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พลังประจำวัน ฉบับที่ 193 เมษายน-มิถุนายน 2023”