Loading...

พลังประจำวัน ฉบับที่ 195 ตุลาคม-ธันวาคม 2023

60.00 ฿

รหัสสินค้า: 9001004005580

จำนวนหน้า: 112 หน้า

สำนักพิมพ์: คริสตธรรมสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พลังประจำวัน ฉบับที่ 195 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2023)

พลังประจำวันเป็นหนังสือที่มีจุดประสงค์เพื่อหนุนนำให้คุณได้สดับ
ฟังพระเจ้าในขณะที่คุณอ่านพระคัมภีร์

หากคุณเคยตั้งคำถามว่า
“พระคัมภีร์ข้อนี้สัมพันธ์กับชีวิตของฉันในวันนี้อย่างไร?”
“พระคัมภีร์บริบทนี้จะทำให้ชีวิตของฉันเปลี่ยนไปได้อย่างไร?”
ถ้าเป็นเช่นนี้ ขอให้คุณอ่านต่อไป..

 

ทำไมต้องอ่านพระคัมภีร์?

การอ่านพระคัมภีร์คือ การพัฒนาสัมพันธภาพของเรากับพระเจ้า โดยพึ่งในการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะช่วยเราขณะที่อ่านพระวจนะของพระเจ้า และจะทรงช่วยเราในการเผชิญกับการท้าทายจากพระเจ้าที่มาถึงเราตอนนี้ พระองค์จะทรงชี้นำเราไปถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเป็นศูนย์กลางของพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเรา พระองค์คือผู้ที่ทรงสำแดงให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นใคร

 

ทำไมจึงต้องอ่าน พลังประจำวัน?
เราทุกคนต่างก็มีเครื่องมือบางอย่างเพื่อช่วยในการอ่านพระคัมภีร์ประจำวันพระธรรมบางตอนที่เป็นบทประพันธ์ร้อยกรอง ร้อยแก้ว ประวัติศาสตร์ และวิวรณ์(การทรงเปิดเผยของพระเจ้า) หรือเป็นคำอุปมาอุปไมย และบทสุภาษิต จำเป็นต้องมีการอรรถาธิบาย เพื่อเราจะเข้าใจในสาระได้อย่างถ่องแท้ เนื้อหาในหนังสือพลังประจำวันจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณดำเนินชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเรามั่นใจว่าคุณจะได้รับการท้าทาย ได้รับการหนุนใจ และได้รับการดลใจจากพระเจ้าที่ทรงใช้หนังสือเล่มนี้ตรัสเข้าไปในชีวิตคุณ

 

สารบัญ

บทบรรณาธิการ 3
พลังประจำวันคืออะไร? 4
หนังสือพลังประจำวันใช้อย่างไร? 6


2 ซามูเอล 20-24       ไม่ได้จบแบบโด่งดังแต่จบด้วยเสียงร้องคร่ำครวญ   –   9
2 ทีโมธี 1-4                 นำด้วยรัก   –   17
เยเรมีย์ 18-34             ชายผู้ซื่อสัตย์จนถึงที่สุด   –   29
ลูกา 9-11                     ตายต่อตนเอง   –   51
ลูกา 12-13                  ดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า   –   65
เยเรมีย์ 35-52            ใบแบบของคุณ   –   77
ฟีลิปปี 1-4                  ขุมหลังแห่งการขับเคลี่อนชีวิต   –   99


ใบสมัครสมาชิก พลังประจำวัน 112

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 18.4 × 13 × 0.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พลังประจำวัน ฉบับที่ 195 ตุลาคม-ธันวาคม 2023”