Loading...

หลักข้อเชื่อของคริสเตียน

35.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004004439

จำนวน  : 72  หน้า

ผู้เขียน  :  ศจ. ไบรอัน เบอร์ตัน

ผู้แปล  : กนกอร ยมมา

สำนักพิมพ์  : คริสเตียนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ค.ส.ท)

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

หลักข้อเชื่อคริสเตียน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

รูปแบบของหนังสือเล่มนี้ได้ถูกเขียนขึ้นโดยมีเค้าโครงที่สามารถนำไปศึกษาได้

ทั้งส่วนตัวและศึกษาเป็นกลุ่ม คำถามในแต่ละตอนที่ให้ไว้จะนำผู้ศึกษาไปสู่การ

ค้นคว้าในพระวจนะของพระเจ้า เพื่อจะได้รับการเสริมสร้างพื้นฐานหลักข้อเชื่อ

ที่ถูกต้องบนรากฐานของพระคัมภีร์

 

เป้าหมายของบทเรียน

1. ให้เพียบพร้อมด้วยความรู้

2. ให้มีความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ

3. ให้สามารถนำความรู้และความเข้าใจนั้นมาประยุกต์ใช้ในชีวิต ประจำวันของผู้เชื่ออย่างเกิดผล (สติปัญญา)

โครงสร้างบทเรียน  ประกอบด้วย

1. เป้าหมายของบทเรียน กำหนดไว้อย่างชัดเจนในตอนต้นเพื่อช่วยให้ผู้เรียน

พัฒนาความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในมุมมองของเพ็นเตคอสต์

2. เนื้อหาบทเรียน พร้อมทั้งคำถามและข้อพระคัมภีร์อ้างอิงสำหรับศึกษาและ

ค้นหาคำตอบ

3. คำถามสำหรับอภิปรายและนำไปใช้อยู่ตอนท้ายของบท เพื่อช่วยให้ผู้เรียน

ใคร่ครวญและนำสิ่งที่ได้เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

สารบัญ

บทที 1 หลักข้อเชื่อคืออะไร

บทที่ 2 พระคัมภีร์

บทที่ 3 พระเจ้า

บทที่ 4 การทรงสร้าง

บทที่ 5 ความบาป

บทที่ 6 พระเยซูและความรอด

บทที่ 7 พระวิญญาณบริสุทธิ์

บทที่ 8 ของประทานฝ่ายวิญญาณ

บทที่ 9 คริสตจักร

บทที่ 10 การเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซู

เฉลยคำตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 180 กรัม
ขนาด 21.0 × 15.0 × 0.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “หลักข้อเชื่อของคริสเตียน”