Loading...

ก้าวสู่การรับใช้

50.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004004415

จำนวน  :  70  หน้า

ผู้เขียน  :  ศจ. แดน แคปเปอร์ , ศจ. สมบูรณ์ สุวรรณชาติ

สำนักพิมพ์  :  คริสเตียนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย (ค.ส.ท)

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ก้าวสู่การรับใช้ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

คริสเตียนกับงานรับใช้เป็นของคู่กัน เมื่อเราเชื่อพระเจ้าการรับใช้แยกออกจากเราไม่

ได้เลย  แท้ที่จริงแล้วการรับใช้ถือว่าเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้กับคริสเตียนทุกคน

พระเจ้าทรงบัญชาไว้อย่างชัดเจน จุดประสงค์ของบทเรียนที่เราจะศึกษาร่วมกันตั้งอยู่บนพระคำของพระเจ้า

เอเฟซัส 4:11-12 ของประทานของพระองค์ก็คือให้บางคนเป็นอัครฑูต บางคน

เป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล

และอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกาย

ของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้น

การหนุนใจให้พี่น้องร่วมรับใช้จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับ

พระคำของพระเจ้า ไม่ใช่รับใช้เพื่อเอาใจมนุษย์ 

” งานรับใช้ไม่ใช่มุ่งทำให้พระเจ้า แต่มุ่งไปหาสิ่งที่พระเจ้าให้ทำ ” – ศจ.ดร. วีรชัย โกแวร์

สารบัญ

  1. เริ่มต้น  – หัวใจแห่งการรับใช้
  2. สร้างรากฐานแห่งการรับใช้บนพระคัมภีร์
  3. เตรียมชีวิตเพื่อรับใช้
  4. การละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ แล้วโน้มตัวออกไปข้างหน้า
  5. ค้นพบงานรับใช้ที่พระเจ้าทรงมอบให้
  6. ค้นพบของประทานฝ่ายวิญญาณ
  7. อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้

เฉลยคำตอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 280 กรัม
ขนาด 25.0 × 17.1 × 0.6 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ก้าวสู่การรับใช้”