Loading...

ชีวิตใหม่

60.00 ฿

ชีวิตใหม่
บทเรียนสำหรับคริสตชน

รหัสสินค้า : 9786167655178

พิมพ์ครั้งที่ 2

จำนวน : 126 หน้า

สำนักพิมพ์ : สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิตใหม่
บทเรียนสำหรับคริสตชน

พันธกิจของสถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร
สนับสนุนส่งเสริมคริสตจักรทั่วไทยทุกคณะนิกาย
เพื่อประกาศข่าวประเสริฐ สร้างสาวกและผู้นำ
ด้วยการฝึกอบรม ผลิตวรรณกรรมและบทเรียน
มุ่งเพิ่มความรู้ เสริมสร้างชีวิตให้มั่นคงในศรัธาความเชื่อ

หนังสือ “ชีวิตใหม่” เป็นคู่มือสำหรับเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจและการดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์
หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เหมาะกับคริสเตียนใหม่เท่านั้น
ยังเหมาะกับคริสตชนทุกคนที่ต้องการความสดใสใหม่
ในชีวิตเหมือนกับสมัยที่เริ่มต้นชีวิตใหม่กับพระคริสต์
เพราะบทเรียนที่สำคัญสิบบทเรียนนี้เป็นสิ่งที่คริสตชน
ต้องตระหนักและหนักและนำไปประพฤติ เพราะการ
กระทำดังกว่าคำพูด จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ
เล่มนี้จะมีส่วนให้พี่น้องคริสเตียนไทยออกไปทำใน
สิ่งที่ตนเองรู้ ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดผลมากมายในชีวิต
และแผ่นดินของพระเจ้า

สารบัญ
หลักที่ 1   พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของคุณ  หน้า 7
หลักที่ 2  การอธิษฐานคือวิธีการสื่อสารกับพระเจ้า  หน้า 19
หลักที่ 3  คริสตจักรคือครอบครัวใหม่ของคุณ  หน้า 31
หลักที่ 4  พระคัมภีร์คือคู่มือในการดำเนินชีวิตของคุณ  หน้า 43
หลักที่ 5  ชีวิตใหม่ในพระคริสต์คือประสบการณ์ส่วนตัวของคุณ  หน้า 55
หลักที่ 6  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ช่วยของคุณ  หน้า 67
หลักที่ 7  สังคมภายนอกกับท่าทีของคุณ  หน้า 79
หลักที่ 8  ซานตานคือศัตรูของคุณ  หน้า 91
หลักที่ 9  สวรรค์คือที่อยู่นิรันดร์ของคุณ  หน้า 103
หลักที่ 10  การเป็นสาวกคือหน้าที่สำคัญของคุณ  หน้า 115

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 300 กรัม
ขนาด 21 × 14.7 × 0.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชีวิตใหม่”