Loading...

ศาสนาของโลก

220.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004005337

จำนวน : 284  หน้า

ผู้แปล  :  หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์ สภาคริสตจักรในประเทศไทย

สำนักพิมพ์ : สุริยบรรณ

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

โลกยิ่งพัฒนาทางเทคโนโลยีเพียงใด ปัญหาคุณภาพชีวิตก็ยิ่ง

เป็นปัญหาเร่งด่วนสำหรับมวลมนุษย์ที่ต้องพัฒนา วงการศึกษาทุกแห่ง

จะไม่มุ่งเน้น ” ความเป็นเลิศทางวิชาการ ” เพียงอย่างเดียว แต่เน้น

“ความเป็นเลิศทาคุณธรรม” เพื่อความสมดุลด้วย

การศึกษาเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ ของมนุษยชาติ นับเป็นนิมิต

ที่ดีสำหรับสังคมมนุษย์ เพราะทำให้เรารู้ว่าชนแต่ละกลุ่ม แต่ละเชื้อชาติ

ได้ดิ้นรนแสวงหาคุณค่าแห่งชีวิตอย่างไร ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน

และคาดว่าจะมีความร่วมมือกันมากขึ้นในการสร้างสันติภาพ

“ศาสนาของโลก” เป็นหนังสือแนวใหม่ที่เขียนโดยนักประพันธ์

ของแต่ละศาสนา ซึ่งล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสนานั้นๆ โดยเฉพาะ

และยิ่งกว่านั้น ท้ายบททุกบทมีคำแนะนำสำหรับศึกษา ซึ่งถ้าท่านใด

ปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน จะได้รับคุณประโยชน์อย่างประเมิณค่ามิได้

สารบัญ

ภาคที่หนึ่ง ศาสนา

บทที่ 1 พระเจ้า      1

บทที่ 2 ศาสนาต่างๆ     9

ภาคที่สอง สี่ศาสนาเก่าแก่

คำนำ   15

บทที่ 3 ศาสนาของพวกดิงกาในซูดาน   18

บทที่ 4 ศาสนาของชาวกาในกานา     29

บทที่ 5  ชาวเมารี     39

บทที่ 6 ลัทธิชามานในเกาหลี      50

ภาคที่สาม ศาสนา “ระดับชาติ” ห้าศาสนา

คำนำ   59

บทที่ 7  ลัทธิชินโด     60

บทที่ 8 ศาสนาฮินดู   68

บทที่ 9  สองศาสนาของจีน    99

บทที่ 10 ศาสนายูดาย   114

ภาคที่สี่ ศาสนาสากลสามศาสนา

คำนำ    136

บทที่ 11 ศาสนาพุทธ      138

บทที่ 12   ศาสนาคริสต์      173

บทที่ 13  ศาสนาอิสลาม  205

ภาคที่ห้า  ศาสนาในโลกปัจจุบัน

คำนำ   252

บทที่ 14  โลกนี้กำลังเปลี่ยนแปลง   254

บทที่ 15   พระเจ้าองค์เดียว หลายศาสนา  262

บทที่ 16 ศาสนาคริสต์และศาสนาต่างๆ 275

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 1.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ศาสนาของโลก”