Loading...

แบ๊บติสต์คือใคร?

35.00 ฿

รหัสสินค้า :  9786167655598

จำนวน :   48 หน้า

ผู้เขียน :  ดร.สตีเฟน แทม

ผู้แปล :   ภัทรา คะนึงไกวัล

สำนักพิมพ์ :   สถาบันคริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร CED

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

แบ๊บติสต์คือใคร?    พิมพ์ครั้งที่ 3

(Who are Baptist?)

“หลักและแนวปฏิบัติคริสตจักรแบ๊บติสต์”

.

เมื่อคริสเตียนชาวอังกฤษได้อ่านพระคัมภีร์

โดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ในศตวรรษที่ 17 พวกเขาก็ตระหนักว่า

เขาต้องรับผิดชอบความเชื่อของตนเอง

ไม่ใช่ให้คนอื่นมาเป็นตัวแทนหรือมาชี้นำ

แม้คนอื่นดังกล่าวจะเป็นผู้นำมีอำนาจทางการ

เมืองหรือทางศาสนาก็ตาม พวกเขาเริ่ม

แยกตัวออกจากคริสตจักรแห่งประเทศ

อังกฤษ ต่อมาเนื่องจากผู้แยกตัวเหล่านี้

กลุ่มหนึ่งมีแนวความเชื่ออย่างเดียวกัน

กล่าวให้เจาะจงก็คือ ความเชื่อเรื่อง

“บัพติศมาของผู้เชื่อ”  “การรอดโดย

พระคุณ”  และ   “การแแยกขาดจากกัน

ระหว่างอำนาจทางศาสนาและอำนาจ

ทางการเมือง”  คนอื่นๆ จึงเรียกกลุ่มนี้

ว่า “แบ๊บติสต์”

 

สารบัญ

แบ๊บติสต์ : อะไรทำให้แบ๊บติสต์ได้ชื่อว่า “แบ๊บติสต์”

พระคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

รอดด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ

สิทธิอำนาจของพระคัมภีร์

สิทธิในการตัดสินใจด้วยตนเองเป็นเอกลักษณ์

ของแบ๊บติสต์หรือ?

ความเป็นปุโรหิตของผู้เชื่อ

การปกครองคริสตจักรโดยมวลสมาชิก

การบัพติศมาของผู้เชื่อ

สองตำแหน่งหน้าที่ในคริสตจักร : ศิษยาภิบาลและมัคนายก

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 150 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.5 × 0.3 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แบ๊บติสต์คือใคร?”