Loading...

เปลี่ยนตามพระฉายพระองค์

40.00 ฿

เปลี่ยนตามพระฉายพระองค์
Transformed In His Image

รหัสสินค้า:  9001004002077

จำนวนหน้า:  68 หน้า

ผู้เขียน:  เรจิน่า  แฟรงคลิน

สำนักพิมพ์:  พันธกิจมานาประจำวัน

“พระเจ้าทรงมอบขุมทรัพย์ล้ำค่าไว้ในตัวเราทุกคน”

 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนตามพระฉายพระองค์
Transformed In His Image

พระเจ้าทรงมอบขุมทรัพย์ล้ำค่าไว้ในตัวเราทุกคน

หากลองค้นดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ตด้วยคำว่า “ผู้หญิง+สวย”  คุณจะได้ผล
การค้นหาถึงสองพันล้านรายการ!

เรจิน่า แฟรงคลิน  ผู้เขียนได้หนุนใจให้เรามองตนเองโดยผ่านสายพระเนตร
ของพระเจ้า และให้เราเรียนรู้ว่าพระองค์ทรงต้องการฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่
เปราะบางของเรา และหนุนใจให้เรามีคำนิยามใหม่ที่ดีกว่าในเรื่องของความ
งามที่แท้จริง คือ “ฉันต้องเลือกที่จะมองตนเองในแบบที่พระเจ้าทรงมอง
ฉัน ฉันต้องเลือกที่จะวางความงามตามคำนิยามของโลกนี้ลง  แทนที่จะ
คอยแต่งผมให้อยู่ทรง ฉันต้องแน่ใจว่าหัวใจของฉันอยู่ถูกที่แล้ว แทนที่
จะ
กังวลว่าเครื่องประดับของฉันจะไม่เข้ากับเสื้อผ้า ฉันควรจะใคร่ครวญ
ว่า
ทัศนคติของฉันสอดคล้องกับสิ่งที่ฉันเชื่อไหม แทนที่จะสงสัยว่าคนอื่น
เห็น
ฉันเป็นคนสวยหรือไม่ ฉันควรสนใจว่าคนอื่นจะเห็นความงดงามของ
พระคริสต์
ที่อยู่ในฉัน แต่การจะเปลี่ยนมาคิดแบบนี้ได้ไม่ใช่ขั้นตอนที่ง่าย”

สิ่งที่เรจิน่าได้ตกผลึกไว้ในหนังสือเล่มนี้สามารถให้ข้อคิดแก่พวกเราได้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง วัยรุ่นหรือคนแก่ คุณจะได้รับการหนุนน้ำใจจากการที่
คุณเดินทางไปสู่ความเข้าใจร่วมกับผู้เขียน และชื่นชมกับขุมทรัพย์ล้ำค่าที่พระเจ้า
มอบไว้ในตัวเราทุกคน

สารบัญ
หนึ่ง   เสียงจากภายนอก   หน้า 9
สอง   เสียงจากภายใน       หน้า 21
สาม   มุมมองใหม่               หน้า 51

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 250 กรัม
ขนาด 14.5 × 10.2 × .05 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เปลี่ยนตามพระฉายพระองค์”