Loading...

มองพระคัมภีร์เดิมจากหลากมิติ(ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิม)

220.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786167655147

จำนวน : 244 หน้า

ผู้เขียน : ศจ.ดร.โยชิฮิโกะ ฮิดากะ

ผู้แปล : ภัทรา คะนึงไกวัล

จัดพิมพ์โดย : รร.คริสต์ศาสนศาสตร์แบ๊บติสต์

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิม : มองพระคัมภีร์เดิมจากหลากมิติ

THEOLOGY OF THE OLD TESTAMENT

: READING THE OLD TESTAMENT FROM VARIOUS PERSPECTIVES

 

สารบัญ

ภาคที่ 1 พระคัมภีร์เดิม

1.พระคัมภีร์เดิมคืออะไร

1.1 ชื่อ

1.2 พระคัมภีร์เดิมสามประเภท

 • ประเภทสะมาเรีย
 • ประเภทฮีบรู
 • ประเภทกรีก

1.3 หนังสือบรรทัดฐาน อธิกธรรม และคัมภีร์เทียม

 • หนังสือบรรทัดฐาน (Canon)
 • อธิกธรรมและคัมภีร์เทียม (Apocrypha and Pseudepigrapha)

2.  ประวัติการจัดสารบบพระคัมภีร์

2.1 พระคัมภีร์เดิมประเภทฮีบรู

2.2 หมวดธรรมบัญญัติ

2.3 หมวดผู้เผยพระวจนะ

2.4 หมวดบทประพันธ์

2.5 พระคัมภีร์เดิมประเภทกรีก

2.6 พระคัมภีร์เดิมของนิกายโรมันคาทอลิกและของนิกายโปรเตสแตนต์

3. หลักคิดทางศาสนาที่เป็นเบื้องหลังของการจัดสารบบพระคัมภีร์

3.1 ความเข้าใจของลัทธิสะมาเรีย

3.2 ความเข้าใจของศาสนายิว

3.3 ความเข้าใจของศาสนาคริสต์

ภาคที่ 2 มนุษย์

4. กำเนิดมนุษย์

4.1 มนุษย์เป็นพระฉายาของพระเจ้า

4.2 มนุษย์เป็นภาชนะดิน

4.3 มนุษย์เป็นสิ่งดีหรือไม่ดี?

5. ร่างกาย จิตใจ และวิญญาณ

5.1 ร่างกาย หรือ เนื้อ

5.2 จิตใจ หรือ ชีวิต

5.3 วิญญาณ หรือ ลม

5.4 ความแตกต่างระหว่าง จิตใจ และ วิญญาณ

6. จักรวาลและโลก

6.1 จักรวาล

 • ฟ้า
 • แผ่นดิน
 • น้ำใต้แผ่นดิน

6.2 การเนรมิตสร้างสองเรื่อง

 • การเนรมิตสร้างโดยพระเจ้า
 • การเนรมิตสร้างเพื่อมนุษย์

7. มนุษย์กับสังคม

7.1 มนุษย์

 • ชายและหญิง
 • ต้นไม้แห่งการรู้ถึงความดีและความชั่ว
 • มนุษย์ที่สูญเสียความสัมพันธ์
 • ปฏิกิริยาลูกโซ่ของความสัมพันธ์ที่เสียไป

7.2 สังคม – กำเนิดประชาชาติอิสราเอล

 • อิสราเอลคืออะไร
 • สหพันธ์ 12 เผ่าทางศาสนา – จุดเริ่มต้นของประชาชาติ
 • กำเนิดระบอบกษัตริย์ – เลิกล้มสหพันธ์ทางศาสนา
 • กำเนิดระบอบการปกครองแบบรวบอำนาจ
 • ราชวงศ์ดาวิดกับพันธสัญญาดาวิด
 • ความขัดแย้งในแนวคิดด้านประชาชาติ – กำเนิดอาณาจักรอิสราเอล
 • ทัศนะสหพันธ์ทางศาสนาผสมพันธสัญญาดาวิด – ผู้เผยพระวจนะโอเชยากับการปฏิรูปศาสนา

7.3 ศาสนา – กำเนิดศาสสนายิว (ชุมชนตามความเชื่อ)

 • ทัศนะของผู้เผยพระวจนะต่อประวัติศาสตร์อิสราเอล
 • จากจริยธรรมส่วนรวมสู่จริยธรรมส่วนบุคคล
 •  “คนที่เหลืออยู่” กับการเป็นเชลยในบาบิโลน
 • พระเมสสิยาห์
 • แนวคิดวิวรณ์กับวรรณกรรมวิวรณ์

ภาคที่ 3 พระเจ้า

8. พระเจ้าองค์เดียว

8.1 เอกเทวบูชา

8.2 เอกเทวนิยม

9. พระนาม

9.1 พระนามสาย “พระเอล”  กับสาย “พระยาเวห์”

9.2 พระนามสาย “พระเอล” กับลักษณะพระนามนั้น

9.3 พระเอลของอิสราเอลกับพระเอลของคานาอัน

9.4 ความเป็นมาและความหมายของ “พระยาเวห์”

9.5 พระยาเวห์จอมทัพกับพระวิหารเยรูซาเล็ม

10. รูปกับฐานสถิตของพระยาเวห์

10.1 เอโฟดและเทราฟิม

10.2 ฐานสถิตของพระยาเวห์ – โคหนุ่มทองคำและเครูบ

10.3  พระนามยาเวห์ – ฐานสถิตที่มองไม่เห็น

11. ทูตของพระเจ้า

11.1 ทูต หรือ ทูตสวรรค์

11.2 คนของพระเจ้า

 • ปุโรหิตและคนเลวี
 • ผู้เผยพระวจนะแบบเดิม
 • ผู้เผยพระวจนะแบบใหม่
 • การวิเคราะห์ผู้เผยพระวจนะแบบใหม่เทียบกับผู้เผยพระวจนะแบบเดิมและปุโรหิต ตามทฤษฎีสังคมศาสตร์

12. พระลักษณะของพระเจ้า

12.1 เพศของพระเจ้า

12.2 พระลักษณะสำคัญสี่อย่างของพระเจ้าตามทัศนะชาวยิว

12.3 พระลักษณะของพระเจ้าจากพระนาม – กรณีศึกษาโยนาห์บทที่ 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.6 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มองพระคัมภีร์เดิมจากหลากมิติ(ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์เดิม)”