Loading...

แกะรอยรัก..แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ (เล่ม1,2)

550.00 ฿

รหัสสินค้า   : 9001004006525

จำนวน : 786 หน้า

ผู้เขียน  : ดร.วิลเลม เอ. ฟานเกเมเรน

ผู้แปล  : เครือวัลย์ เที่งธรรม

สำนักพิมพ์  :  Church Education and Development (CED)

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

แกะรอยรัก..แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ (พิมพ์ครั้งที่1)

The Progress of Redemption

ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ที่สมบูรณ์ในภาษาไทย

 

“…แต่ให้ผู้อวดอวดสิ่งนี้ คือการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระยาเวห์

ผู้สำแดงความรักมั่นคง ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะเราพอใจในสิ่งเหล่านี้”

พระยาเวห์ตรัสดังนี้แหละ

เยเรมีย์ 9:24

*** หมายเหตุ : 1 ชุด มี 2 เล่ม ***

 

สารบัญ (เล่ม1)

ตอนที่ 1 สิ่งทรงสร้างในสภาพกลมกลืน

 • บทที่ 1 การเนรมิตสร้างโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลาง
 • บทที่ 2 มุมมองพระคัมภีร์-พระวจนะพระเจ้าแก่อิสราเอล
 • บทที่ 3 การทรงสร้าง บทเกริ่นนำของประวัติศาสตร์การไถ่

ตอนที่ 2 สิ่งทรงสร้างในสภาพแปลกแยก

 • บทที่ 4 ชั่วอายุตั้งแต่อาดัมถึงเทราห์
 • บทที่ 5 อิสราเอลกับบรรดาประชาชาติ
 • บทที่ 6 การต่อต้านของมนุษย์กับการปกครองโลกของพระเจ้า

ตอนที่ 3 การทรงเลือกและพระสัญญา

 • บทที่ 7 พระสัญญาในโลกที่แปลกแยกของพระเจ้า
 • พระเจ้าของบรรพบุรุษคือพระเจ้าแห่งพระสัญญา
 • บทที่ 9 พระสัญญา พระคุณ และความจงรักภักดี

ตอนที่ 4 ชนชาติบริสุทธิ์

 • บทที่ 10 บันทึกเกี่ยวกับพระสัญญาและการสำเร็จเป็นจริง
 • บทที่ 11 การสำแดงของพระยาห์เวห์และการชำระอิสราเอลให้บริสุทธิ์
 • บทที่ 12 อาณาจักรพระเจ้าและพระสัญญา

ตอนที่ 5 ชนชาติที่เป็นอย่างชนชาติทั้งปวง

 • บทที่ 13 เรื่องราวที่มีพพัฒนาการเพียงน้อยนิด
 • บทที่ 14 บทเรียนจากประวัติศาสตร์อิสราเอล
 • บทที่ 15 ความสัตย์ซื่อของพระเจ้ากับการไม่ตอบสนองของอิสราเอล

ตอนที่ 6 ชนชาติหลวง

 • บทที่ 16 พระยาห์เวห์เป็นพระศิลาของอิสราเอล
 • บทที่ 17 การสถิตอยู่ด้วยในการปกครองของดาวิดกับซาโลมอน
 • บทที่ 18 พันธสัญญากับดาวิด

ตอนที่ 7 ชนชาติที่แตกแยก

 • บทที่ 19 มุมมองในแง่วรรณกรรม
 • บทที่ 20 อิสราเอลกับการเผยพระวจนะ
 • บทที่ 21 ยูดาห์กับพงศ์พันธ์ุดาวิด
 • บทที่ 22 การเผยพระวจนะ

ตอนที่ 8 ชนชาติที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่

 • บทที่ 23 วรรณกรรมยุคการเป็นเชลยกับยุคหลังการเป็นเชลย
 • บทที่ 24 มุมมองในยุคการเป็นเชลย
 • บทที่ 25 การฟื้นสู่สภาพดีในยุคหลังการเป็นเชลย
 • บทที่ 26 ยุคระหว่างพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่

 

สารบัญ (เล่ม2)

ตอนที่ 9 พระเยซูกับอาณาจักรของพระเจ้า

 • บทที่ 27 ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์
 • บทที่ 28 ยอห์นกับพระเยซู
 • บทที่ 29 อาณาจักรของพระเจ้า
 • บทที่ 30 พันธกิจพระเมสสิยาห์ของพระเยซู

ตอนที่ 10 ยุคอัครทูต

 • บทที่ 31 อัครทูตเป็นพยานเรื่องพระคริสต์ผู้คืนพระชนม์
 • บทที่ 32 เปาโลเป็นพยาานเรื่องพระคริสต์ผู้คืนพระชนม์
 • บทที่ 33 ข่าวสารของอัครทูตเกี่ยวพระเยซู
 • บทที่ 34 คริสตจักร : งานรับใช้ของพระเยซูโดยทางพระวิญญาณของพระองค์
 • บทที่ 35 พระราชกิจของพระเจ้าในการช่วยให้รอด

ตอนที่ 11 อาณาจักรพระเจ้ากับคริสตจักร

 • บทที่ 36 คริสตจักรในโลกนี้
 • บทที่ 37 คำถามสำคัญในคริสตจักร
 • บทที่ 38 ข้อถกเถียงในปัจจุบันและอนาคต

ตอนที่ 12 นครเยรูซาเล็มใหม่

 • บทที่ 39 วันแห่งพระยาห์เวห์
 • บทที่ 40 คำสอนเรื่องวาระสิ้นยุคกับชีวิตคริสเตียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1100 กรัม
ขนาด 21.2 × 14.3 × 4.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “แกะรอยรัก..แผนการไถ่จากปฐมกาลถึงวิวรณ์ (เล่ม1,2)”