Loading...

อุปมาของพระเยซู

140.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786167504094

จำนวน : 257 หน้า

ผู้เขียน  :  เจมส์ มอนท์กัมมะรี บอยซ์

ผู้แปล  : สิธยา คูหาเสน่ห์

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

อุปมาของพระเยซู (พิมพ์ครั้งที่ 2)

THE PARABLE OF JESUS 

 

บางส่วนของพระคัมภีร์ให้ศาสนศาสตร์ที่ยอดเยี่ยมแก่เรา บางส่วนกระตุ้นเราให้ตอบสนองพระเจ้า

ด้วยใจขอบพระคุณ  แต่คำอุปมาเปิดเผยข้อล้ำลึกทำให้เราถามตัวเองว่าในชีวิตของเรา

มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจริงๆ หรือไม่ และเป็นสิ่งที่เราควรคาดหวังมิใช่หรือ 

เพราะเป็นคำอุปมาที่ตรัสออกจากพระโอษฐ์ของพระเยซู ซึ่งเป็นพระดำรัสจากพระโอษฐ์ของพระเยซู

ที่ไม่มีใครทำได้ดีกว่าพระองค์ในการอธิบายให้เข้าใจว่าอะไรเป็นความเท็จและอะไรเป็นความจริง

หนังสือ อุปมาของพระเยซูเป็นหนังสือที่รวบรวมคำอุปมาไว้เป็นหมวดหมู่

ได้แก่ คำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า คำอุปมาเกี่ยวกับความรอด คำอุปมาเกี่ยวกับปัญญากับความโง่เขลา

คำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียนและคำอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษา ในขณะที่ท่านอ่านหนังสือเล่มนี้

ท่านจะเริ่มเข้าใจสิ่งที่ถูกซ่อนเร้นในคำอุปมาของพระเยซูอย่างชัดเจน

 

สารบัญ 

คำอุปมาเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้า 

1.  เรื่องเมล็ดพืชกับดิน (มัทธิว 13:1-23)

2.  เรื่องการงานของศัตรู (มัทธิว 13:24-43)

3.  เรื่องประชากรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า (มัทธิว 13:44-46)

4.  เรื่องอาณาจักรของพระเจ้าก่อตั้งเสร็จสมบูรณ์ (มัทธิว 13:47-52)

คำอุปมาเกี่ยวกับความรอด 

5.  เรื่องแกะหลงหาย เงินเหรียญหาย บุตรที่หลงหาย (ลูกา 15:1-32)

6.  เรื่องคนงานในสวนองุ่น (มัทธิว 20:1-16)

7.  เรื่องงานอภิเษก (มัทธิว 22:1-14)

8.  เรื่องประตูแคบ (ลูกา 13:22-30)

9.  เรื่องฟาริสีกับคนเก็บภาษี (ลูกา 18:9-14)

คำอุปมาเกี่ยวกับปัญญาและความโง่เขลา 

10.  เรื่องหญิงพรหมจารีสิบคน (มัทธิว 25:1-13)

11.  เรื่องเศรษฐีโง่ (ลูกา 12:13-21)

12.  เรื่องผู้จัดการเจ้าเล่ห์ (ลูกา 16:1-9)

13.  เรื่องช่างก่อสร้างที่ฉลาดและช่างก่อสร้างที่โง่เขลา (ลูกา 6:46-49)

คำอุปมาเกี่ยวกับชีวิตคริสเตียน  

14.  เรื่องบุตรสองคน (มัทธิว 21:28-32)

15.  เรื่องตะเกียง (ลูกา 8:16-18 , 11:33-36)

16.  เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี (ลูกา 10:25-37)

17.  เรื่องไม่ลดละ (ลูกา 11:5-13 , 18:1-8)

18.  เรื่องการขอบคุณ (ลูกา 7:36-50)

คำอุปมาเกี่ยวกับการพิพากษา  

19.  เรื่องจุดจบที่น่าเวทนาของข้าราชบริพารใจร้าย (มัทธิว 18:21-35)

20.  เรื่องคนเช่าสวนชั่วร้าย (มัทธิว 21:33-46)

21.  เรื่องเงินตะลันต์และเรื่องแกะและแพะ (มัทธิว 25:14-46)

22.  เรื่องเศรษฐีกับลาซารัส (ลูกา 16:19-31)  

หมายเหตุ : ข้อพระวจนะในหนังสือเล่มนี้ออ้างอิงจากพระคัมภีร์ฉบับอมตธรรมร่วมสมัยภาคพันธสัญยาใหม่ (NIV)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 20.8 × 14.3 × 1.3 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อุปมาของพระเยซู”