Loading...

พระคัมภีร์หนังสือสำคัญที่สุด คู่อมือครู

150.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001004001674

จัดพิมพ์โดย : ฝ่ายคริสเตียนศึกษา

สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

 

เหลืออยู่ 1 เท่านั้น

Loading...

คำอธิบาย

เรียน ครูรวีวารศึกษาทุกท่าน 

คุณคือผู้ร่วมงานที่ทรงคุณค่ายิ่งของพระเจ้า พระเจ้าเรียกคุณให้เป็นผู้นำของอนุชน

ในช่วงอายุ 10 – 14 ปี เพื่อช่วยพวกเขาให้เติบโตและเป็นเหมือนที่พระเยซูต้องการให้

พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกัน พวกเขาก็จะเป็นสาวกของพระองค์ นั่นคือพระเจ้าให้คุณเป็น

ผู้นำของพวกเขาที่กำลังอยู่ในวัยเปลี่ยนแปลง อนุชนในวัยนี้มีจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญ

กับปัญหาหลายๆ อย่าง พวกเขาต้องการผู้นำที่เข้มแข็ง  ผู้นำที่จะเป็นตัวอย่างแก่พวกเขา

และสามารถช่วยชี้ทางให้พวกเขาได้ ถ้าเราจะดูในกลุ่มคริสเตียน ก็จะเห็นว่าส่วนมากจะรับ

เชื่อในช่วงอายุดังกล่าวนี้ ในการอธิษฐานเผื่อ การสอน รวมไปถึงการเป็นผู้นำและเป็น

เพื่อนอนุชน คุณมีโอกาสที่จะช่วยพวกเขาหลายๆ คนให้ได้รู้จักกับพระเจ้า

คุณรู้สึกว่าหน้าที่นี้หนักเกินไปหรือเปล่า เราอยากให้คุณรู้ว่ามีคนอื่นๆ ก่อนหน้า

คุณที่รู้สึกอย่างนี้ แต่ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้า พวกเขาก็สามารถทำได้ในที่สุด เพราะ

ว่าพระเจ้าไม่ได้เพียงแต่มอบหมายหน้าที่ให้เท่านั้น แต่พระองค์จะให้สิ่งที่จำเป็นต่อการทำ

หน้าที่นั้นด้วย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในเรื่องนี้ก็คือ เยเรมีย์ (เยเรมีย์ 1:4-9) เราอยากให้

คุณรู้ว่าพระเจ้าได้มอบทุกอย่างให้คุณแล้ว อย่างแรกคือความสามารถของคุณเอง นอกจาก

นั้นพระเจ้าก็จะให้คุณมีความสามารถฝ่ายวิญญาณด้วย ทุกอย่างที่คุณเป็น ทุกอย่างที่คุณ

มี พระเจ้าจะใช้ในงานนี้ อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะให้มากกว่าที่เราได้รับได้ คนที่จะ

ส่งต่อสิ่งที่ได้รับมาจากพระเจ้าให้คนอื่นได้ ต้องเป็นคนที่มีเวลากับพระเจ้าก่อน การ

อธิษฐาน การอ่านพระคัมภีร์ รวมไปถึงความสัมพันธ์กับพระเยซูของตัวคุณเอง สิ่งเหล่านี้

คือพื้นฐานของสิ่งที่คุณจะทำกับอนุชนต่อไป ถ้าเป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้าจะนำคุณและคุณจะ

นำคนอื่นได้ โคโลสี 4:17 “การรับใช้ซึ่งท่านได้รับทำในองค์พระผู้เป็นเจ้านั้น จงระวัง

กระทำให้สำเร็จ”

แล้วคุณจะลงมือทำงานนี้อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะให้ทั้งความคิดและคำแนะนำแก่

คุณ เพื่อช่วยคุณในงานสำคัญชิ้นนี้ ขอให้คุณอ่านและใช้มันให้เป็นประโยชน์

 

บทเรียนรวีวารศึกษาสำหรับอนุชน ( อายุ 10-14 ปี )

สารบัญ

คำแนะนำสำหรับการใช้หนังสือ   5

บทที่ 1 พระคัมภีร์เป็นหนังสือสำคัญ     10

บทที่ 2 พระคัมภีร์ฉบับดั้งเดิม   14

บทที่ 3 พระเจ้าให้เรารู้จักพระองค์    17

บทที่ 4-5  พระคัมภีร์เป็นเรื่องของชีวิต  21

บทที่ 6 พระเยซูในพระคัมภีร์เดิม   26

บทที่ 7  การอ่านและการใช้พระคัมภีร์    29

บทที่ 8  การอธิษฐาน    34

บทที่ 9 งานมิชชั่น     38

บทที่ 10  เทศกาลคริสมาส (เทศกาลนี้มีสีขาว)    42

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 29.5 × 21.0 × 0.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระคัมภีร์หนังสือสำคัญที่สุด คู่อมือครู”