Loading...

คริสตจักรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

140.00 ฿

รหัสสินค้า :  9789743502255

จำนวน :  163  หน้า

ผู้เขียน :   ชิด รอธ

ผู้แปล  :  ประพันธ์ หน่อราช

สำนักพิมพ์  : One new man Thailand

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

คริสตจักรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

The Incomplete Church

สะพานเชื่อมบุตรของพระเจ้าให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

 

พระกายของพระคริสต์

จะครบถ้วนสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ

ชาวยิวและคริสเตียนยืนหยัด

อยู่ด้วยกันเท่านั้น

 

ชีวิตคริสเตียนในทุกวันนี้แตกต่างจากชีวิตคริสเตียนดั้งเดิมมาก การที่เราจะมีประสบการณ์กับชีวิตคริสเตียน

แบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยการอัศจรรย์ การรักษาโรค ฤทธิ์เดช และความสนิทสนมกับพระเจ้าได้นั้น เราต้องกลับมา

ตรวจสอบดูรากเหง้าแห่งความเป็นยิวของเรา กว่า 2,000 ปีมาแล้วที่ศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์แยกออกจากกัน

ส่งผลให้เราขาดฤทธิ์เดชที่จะทำการอัศจรรย์ และขาดความสนิทสนมกับพระเจ้าไป

หนังสือ คริสตจักรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ได้เปิดเผยให้เราเห็นถึงสิ่งที่มารได้ขโมยไปจากทั้งสองศาสนา

และสำแดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสัจธรรมจากคำสอนของทั้งสองกลุ่มนี้ได้หล่อหลอมรวมกัน

“แม่น้ำนั้น (ยิวและคริสเตียน) ไปถึงที่ไหน สัตว์มีชีวิตที่อยู่กันเป็นฝูงก็จะมีชีวิตได้

และที่นั่นมีปลามากมาย (การฟื้นฟู)…” (เอเสเคียล 47:9)

การหล่อหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันระหว่างยิวกับคนต่างชาติจะทำให้เกิดอะไรขึ้น?

ความรอดของคนในโลกนั่นเอง พระเยซูตรัสสรุปถึงยุทธวิธีที่มีชัยของพระเจ้าไว้ว่า “เพื่อเขาทั้งหลายจะได้

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน.. เพื่อโลกจะได้เชื่อ…” (ยอห์น 17:21)

ทั้งคริสเตียนและยิวรวมกัน จะทำให้พระกายของพระคริสต์ครบถ้วนสมบูรณ์

สารบัญ

1.  พันธสัญญาของยิว

2.  “เราไม่ได้สูญหาย”

3.  แผนสมคบคิดของรับบี

4.  อิสราเอลคือใคร?

5.  เมื่อแบบแผนถูกต้อง…

6.  คริสเตียน?

7.  ทฤษฎีสมคบคิดของคอนสแตนติน

8.  เทศกาลเลี้ยงในพระคัมภีร์-พระพรหรือพันธนาการ

9.  เฉลิมฉลองเทศกาลเลี้ยง

10. กฎของการประกาศนำวิญญาณ

11. กลับสู่พื้นฐาน

12. ประเพณี

13. ความจริงหรือผลของการปฏิบัติต่ออิสราเอล

14. สิ้นสุดยุคของคนต่างชาติ?

15. เพื่อเวลาเช่นนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 320 g
ขนาด 21 × 14.8 × 1.1 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คริสตจักรที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์”