Loading...

ฮีบรู คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ The Epistle To Hebrews

350.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786168100080

จำนวน : 305 หน้า

ผู้เขียน: ศจ.ดร. สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์: ศูนย์พัฒนาความเชื่อและการดำเนินชีวิต FBC

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***
ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จดหมายฝากฮีบรูเป็นหนังสือที่มีความโดดเด่นน่าศึกษาเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ใหม่ ทั้งในด้านเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวเรื่องการถวายบูชาและระบบปุโรหิตที่ถูกนำมาอธิบายในบริบทของพระคัมภีร์

ฮีบรู นักเขียนหลายคนได้กล่าวถึงพระธรรมฮีบรูไว้ต่างๆ กัน คนหนึ่งกล่าวว่าเป็น”สะพานเชื่อม” จากเงาแห่งความมืดไปสู่ความสมบูรณ์แบบ อีกคนหนึ่งกล่าวถึงพระธรรมฮีบรูว่า “เป็นหลักเขตทางศาสนศาตร์และทางวรรณกรรมที่งดงามที่อธิบายพันธสัญญาเดิมและรับรองพันธสัญญาใหม่” อีกคนหนึ่งกล่วว่า “ฮีบรูเป็๋นพระกิตติคุณเล่มที่ห้า” และอีกคนหนึ่งกล่าวว่า “ไม่มีหนังสือเล่มใดในพันธสัญญาใหม่ที่เทียบเคียงกับพระธรรมเล่มนี้ได้ แม้พระธรรมเล่มนี้จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับจดหมายฝาก แต่ก็เป็นมากกว่าจดหมายฝาก “หนังสือฮีบรูเริ่มต้นเหมือนกับเรียงความ ดำเนินเรื่องเหมือนกับคำเทศนาและลงท้ายเหมือนกับจดหมาย”

สารบัญ
เกริ่นจากผู้เขียน 1
สารบัญ 5
บทนำ 7
โครงเรื่อง 38
1. การทรงสำแดงของพระเจ้า (1:1-3) 41
2. พระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าผู้นำในพันธสัญญาเดิม (1:4-7:28
) 49
พระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์ (1:4-2:8) 49
พระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสส (3:1-4:13) 74
พระคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามหาปุโรหิตอาโรน (4:14-7:28) 95
3. การถวายเครื่องบูชาของมหาปุโรหิตใหญ่ของเรา (8:1-10:39) 153
พันธสัญญาที่ดีกว่า (8:1-13) 153
พระวิหารที่ดีกว่า (9:1-12) 162
เครื่องบูชาที่ดีกว่า (9:13-10:18) 168
คำหนุนใจและท้านทาย (10:19-39) 187
4. คำวิงวอนให้ยืนหยัดในความเชื่อ (11:1-12:29) 205
ตัวอย่างของวีรบุรุษแห่งความเชื่อในอดีต (11:1-39) 206
หนุนใจให้ยืนหยัดในความเชื่อ (12:1-11) 250
คำท้าทายให้ยืนหยัดในความเชื่อ (12:12-17) 261
แรงจูงใจให้ยืนหยัดในความเชื่อ (12:18-28) 267
5. บทสรุป (13:1-25) 279
การดำเนินชีวิตที่พอพระทัยพระเจ้า (13:1-17) 279
คำอธิษฐานเผื่อและคำอวยพร (13:18-21) 295
คำระลึกถึง (13:22-25) 298
บรรณานุกรม 302

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 1000 g
ขนาด 15 × 22.6 × 1.7 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ฮีบรู คู่มือศึกษาพระคัมภีร์ The Epistle To Hebrews”