Loading...

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The 5 Levels of Leadership

รหัสสินค้า: 9786165157438 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: , ,

325.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786165157438

จำนวน : 310 หน้า

ผู้เขียน : จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์  

ผู้แปล  :  วันดี อภิรักษ์ธนากร

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

The 5 Levels of Leadership

 

ยอดนักเขียนผู้มีผลงานขายไปทั่วโลกกว่า 19 ล้านเล่ม 

 

The 5 Levels of Leadership

หรือ ภาวะผู้นำ 5 ระดับ คือ ผลงานการตกผลึกทางความคิด

และการสั่งการสั่งสมประสบการณ์การสอนเรื่องภาวะผู้นำที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี

จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ บอกว่านี่เป็นหัวข้อที่ผู้คนต่างขอร้องให้เขาบรรยายมากที่สุด

 

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ เป็นหนังสือที่ จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ นำเสนอภาพรวมทั้งหมด

ของเรื่องภาวะผู้นำตั้งแต่แรกเริ่มต้นจนถึงการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

อีกทั้งยังแบ่งภาวะผู้นำออกเป็นระดับต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นขั้นตอน การเปลี่ยนแปลง

และหัวใจสำคัญของภาวะผู้นำแต่ละระดับ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเรื่องภาวะผู้นำได้อย่างง่ายดาย

และลึกซึ้ง ภาวะผู้นำทั้ง 5 ระดับมีดังนี้

ระดับที่ 1 ตำแหน่งหน้าที่ – เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้นำ และต้องพัฒนาตนเอง

ระดับที่ 2 การยอมรับ – เน้นสร้างความสัมพันธ์กับทีมงาน เพื่อให้ได้การยอมรับ

ระดับที่ 3 การสร้างผลงาน – แสดงฝีมือให้เห็น พร้อมกับทำให้ทีมงานสร้างผลงานออกมา

ระดับที่ 4 การพัฒนาคน – มุ่งพัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ระดับที่ 5 จุดสูงสุด – ได้เป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบ

 

ภาวะผู้นำ 5 ระดับ เริ่มต้นด้วยการพูดถึงภาพรวมของภาวะผู้นำแต่ละระดับ และมีแบบประเมิณผล

เพื่อให้ทราบว่าคุณมีภาวะผู้นำในระดับไหน จากนั้นจะเจาะลึกภาวะผู้นำแต่ละระดับ

โดยนำเสนอข้อดีและข้อเสียอ สิ่งที่ควรทำที่สุดในแต่ละระดับ กฏทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับนั้นๆ

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ผ่านพ้นแต่ละระดับ

 

วิธีการเขียนและนำเสนอของ จอห์น ซี แม็กซ์เวลล์ ใน ภาวะผู้นำ 5 ระดับ ยังคงเรียบง่าย

ไม่ได้นำเสนอทฤษฏีอันสลับซับซ้อน แม็กซ์เวลล์ยังคงเป็นนักเขียนที่ทำให้เรื่องยากกลายเป็น

สิ่งที่เข้าใจได้ง่ายเสมอ

 

อาจสงสัยว่าทำไมจึงควรอ่านหนังสือเล่มนี้ ทั้งๆ ที่มีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องภาวะผู้นำ

เรียงรายอยู่บนชั้นวางหนังสืออยู่จำนวนไม่น้อย แม็กซ์เวลล์ย้ำว่าก็เพราะหนังสือเล่มนี้ ใช้งานได้จริงๆ

แนวคิดเรื่องภาวะผู้นำ 5 ระดับนี้เคยนำไปใช้อบรมผู้นำองค์กรทุกขนาดและทุกรูปแบบมาแล้ว

ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทที่ติด 100 อันดับของนิตยสาร Fortune

รวมทั้งโรงเรียนเตรียมทหารแห่งสหรัฐอเมริกาที่เมืองเวสต์พอยต์ บริษัทไมโครซอฟท์

ตลอดจนประเทศต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 120 ประเทศ

 

สารบัญ

คุณก็วางแผนการเป็นผู้นำให้ชีวิตตัวเองได้   1

คุณเองก็สามารถเรียนรู้วิธีสร้างภาวะผู้นำที่นำไปใช้ได้จริง   3

ภาพรวมของภาวะผู้นำ 5 ระดับ   7

มองภาวะผู้นำ 5 ระดับให้ทะลุปรุโปร่ง   13

การประเมิณภาวะผู้นำ : วิธีวัดระดับภาวะผู้นำในปัจจุบันของคุณ   24

 

ระดับที่ 1 : ตำแหน่งหน้าที่   39

แม้เป็นจุดที่น่าไปให้ถึง แต่คุณคงไม่อยากอยู่ตรงนั้นไปตลอด

ข้อดีในเรื่องตำแหน่ง : คุณได้รับเชิญเข้าสู่การเป็นผู้นำ   43

ข้อเสียในเรื่องตำแหน่ง : ภาวะผู้นำที่แท้จริงไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตำแหน่ง   52

สิ่งที่ควรทำที่สุดในระดับที่ 1 :

จะใช้ตำแหน่งอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด   68

กฏทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับที่อาศัยคำแหน่ง   75

ความเชื่อที่ช่วยผู้นำให้ก้าวขึ้นไปในระดับที่ 2    78

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านระดับที่ 1    83

 

ระดับที่ 2 : การยอบรับ

คุณเป็นผู้นำใครไม่ได้ จนกว่าจะชื่นชอบบคคลเหล่านั้น

ข้อดีในเรื่องการยอมรับ : สถานที่ทำงานน่าอยู่ขึ้นสำหรับทุกคน    91

ข้อเสียในเรื่องการยอมรับ :

คุณรู้สึกกดดันที่ต้องคอยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น   100

สิ่งที่ควรทำดีที่สุดในระดับที่ 2

ทำอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับจากคนอื่น    124

ความเชื่อที่ช่วยผู้นำให้ก้าวขึ้นไปในระดับที่ 3    128

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านระดับที่ 2    132

 

ระดับที่ 3 : การสร้างผลงาน

การสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้น เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าใครคือผู้นำที่แท้จริง

ข้อดีในเรื่องการสร้างผลงาน :

ตอนนี้คนอื่นเชื่อถือในภาวะผู้นำของคุณแล้ว   141

ข้อเสียในเรื่องการสร้างผลงาน : ภาระของภาวะผู้นำเริ่มหนักอึ้ง   153

สิ่งที่ควรทำที่สุดในระดับที่ 3 :

สร้างผลงานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด    159

กฏทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับการสร้างผลงาน    176

ความเชื่อที่ช่วยผู้นำให้ก้าวขึ้นไปในระดับที่ 4    182

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านระดับที่ 3    186

 

ระดับที่ 4 : การพัฒนาคน

การช่วยพัฒนาผู้นำคนอื่น ช่วยให้คุณทำหน้าที่ผู้นำได้มากขึ้น    195

ข้อดีในเรื่องการพัฒนาผู้คน : องค์กรมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น   195

ข้อเสียในเรื่องการพัฒนาผู้คน : การทำหน้าที่ผู้นำในระดับที่ 4

ต้องมีวุฒิภาวะและมีทักษะอย่างมาก   208

สิ่งที่ควรทำที่สุดในระดับที่ 4 : จะพัฒนาคนได้อย่างไร    217

กฎทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับการพัฒนาคน    232

ความเชื่อที่ช่วยผู้นำให้ก้าวขึ้นไปในระดับที่ 5    236

แนวทางการพัฒนาตนเองเพื่อให้ผ่านระดับที่ 4    241

 

ระดับที่ 5 : จุดสูงสุด                  247

ความสำเร็จขั้นสูงสุดของภาวะผู้นำ คือ การพัฒนาให้ผู้นำคนอื่นขึ้นมาอยู่

ในระดับที่ 4

ข้อดีในระดับสูงสุด : บารมีของคุณแผ่ขยายไปไกล

แม้ผ่านพ้นช่วงเวลาของคุณไปแล้วบารมีของคุณก็ยังคงอยู่    251

ข้อเสียในระดับสูงสุด :

คุณอาจหลงเชื่อว่าตัวเองคือบุคคลที่สำคัญที่สุด    257

สิ่งที่ควรทำที่สุดในระดับที่ 5 : จะใช้ระดับสูงสุดอย่างไร

เพื่อให้เป็นพื้นฐานของการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเอง    263

กฏทองเรื่องภาวะผู้นำในระดับสูงสุด   273

ช่วยเพลือคนอื่นให้ขึ้นไปสู่ระดับที่ 4 และ 5

สร้างประสบการณ์ที่ให้ความรู้ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้นำคนอื่นๆ   277

แนวทางการปฏิบัติตัวให้ดีที่สุดในระดับที่ 5     289

 

ตัวอย่างผู้นำระดับที่ 5    294

โค้ชจอห์น วูดเดน

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.9 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ภาวะผู้นำ 5 ระดับ The 5 Levels of Leadership”