Loading...

เอเสเคียล ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน :พระคัมภีร์ฉบับศึกษา

170.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786163391445

จำนวน : 150 หน้า

ผู้เขียน : สมาคมพระคริสตธรรมไทย TBS

สำนักพิมพ์ สมาคมพระคริสตธรรมไทย TBS

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับศึกษา : ผู้เผยพระวจนะ สมัยอาราจักรบาบิโลน (เอเสเคียล)  พิมพ์ครั้งที่ 1   

แม้ในสถานการณ์ที่ดูอับจนและมืดมิด

พระเจ้ายังสถิตและครอบครองทั่วสากล

Study Bible for the Prophetic Books in Babylonian Period :Ezekiel

“เราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า

และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลาย

เราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้า และให้ใจเนื้อแก่เจ้า”

เอเสเคียล 36:26

 

สารบัญ

เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย

1.พระคัมภีร์ฉบับมาตรฐาน 2011

1.1 เนื้อหาพระธรรม (Text) ตรงความหมายในภาษาเดิมของพระคัมภีร์

1.2 เชิงอรรถ (Footnote) อธิบายบางอย่างในเนื้อหาพระธรรมเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจน

1.3 ข้ออ้างโยง (Cross Refarence) อ้างอิงข้อพระคัมภีร์อื่นๆ ที่มีเนื้อความเดียวกันหรือ

คล้ายคลึงกัน

2.คำนำ (Introduction)

2.1 คำนำของหมวดพระธรรม ช่วยผู้ศึกษาเห็นลักษณะและจุดประสงค์ของแต่ละหมวดใน

พระคัมภีร์ เช่น หมวดเบญจบรรณ หมวดประวัติศาสตร์ หมวดกวีนิพนธ์ กลุ่มปัญญานิพนธ์ ฯลฯ

2.2 คำนำของพระธรรมแต่ละเล่ม แนะนำผู้ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะวรรณกรรม เบื้องหลัง

ประวัติศาสตร์ หลักศาสศาสตร์ ฯลฯ ของพระธรรมเล่มนั้น

3.โครงร่างของพระธรรม (Outline) ให้ผู้ศึกษามองเห็นภาพกว้างๆ ของพระธรรมทั้งเล่ม

4.คำอธิบาย (Study Note อยู่บนพื้นหลังสีฟ้า) เป็นการอธิบายบางส่วนของข้อ หรือทั้งข้อ หรือทั้งตอน

4.1 อธิบายคำหรือข้อความที่เข้าใจยาก

4.2 อธิบายเบื้องหลังวัฒนธรรม ศาสนา สังคม และประวัติศาสตร์

4.3 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่

4.4 อธิบายความหมายโดยนำเสนอคำแปลของฉบับต่างๆ

4.5 เสนอแง่คิดหรือแนวทางการนำความหมายพระธรรมมาเกี่ยวโยงกับชีวิตปัจจุบันในด้านต่างๆ

คำอธิบายเป็นตัวหนาในแถบสีขาว อยู่ระหว่างสัญญลักษณ์

5.บทความพิเศษ (Sidebar อยู่ถัดลงมาจาก คำอธิบาย) อธิบายคำสำคัญหรือแนวคิดบางอย่างทาง

ศาสนศาสตร์ในกรอบของพระธรรมนั้นๆ

6.ประมวลศัพท์ (Glossary อยู่ท้ายเล่ม) อธิบาย

7.หน้าพิเศษ (Topical Index อยู่ท้ายเล่ม) อธิบายหัวข้อสำคัญๆ ในพระคัมภีร์

8.แผนที่ (Map) แสดงตำแหน่งที่ตั้งของเมือง และสถานที่สำคัยในพระคัมภีร์

9.รูปภาพ แผนภาพ ใช้ประกอบคำอธิบายเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

10.บันทึกส่วนตัว พื้นที่พิเศษสำหรับผู้ศึกษาใช้เขียนบันทึกเพิ่มเติม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 23.4 × 16.3 × 1.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เอเสเคียล ผู้เผยพระวจนะสมัยอาณาจักรบาบิโลน :พระคัมภีร์ฉบับศึกษา”