Loading...

รอดโดยพระคุณของพระเจ้า

140.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9789747002928

จำนวน : 262  หน้า

ผู้เขียน  :  กวาง ซู โอ

ผู้แปล  :  ศจ.ดร. จุงซิก คิม

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

สินค้าหมดแล้ว

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

SAVED BY THE GRACE OF GOD

พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

 

แผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่ได้ก็เพราะพระเจ้าทรงพระชนม์อยู่

ดังนั้นสำหรับมนุษย์ไม่เพียงในโลกนี้เท่านั้น แต่ยังมีโลกนิรันดร์

โลกที่จะมาคือนรกและแผ่นดินสวรรค์ด้วย เพราะมีแผ่นดินของพระเจ้า

มนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า

คนบาปต้องได้รับความรอดพ้นจากความบาปนั้นและการลงโทษของมัน

มนุษย์เรามักจะบอกว่าในสวรรค์ก็ดี มีพระและมีเจ้ามากมาย แต่พระเจ้าที่เราควรปรนนิบัตินั้น

มีแต่พระเจ้าที่ทรงสร้างโลกเพียงผู้เดียวเท่านั้น

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ ผู้ทรงเป็นและทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหน

พระเจ้าปรากฏเป็นสามพระภาคคือ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์

สามพระภาคนี้เป็นพระเจ้า ทรงสภาพเป็นหนึ่งเดียว สิทธิอำนาจและพระสิริก็ทรงเท่าเทียมกัน

ดังนั้นทรงเป็นพระเจ้าตรีเอกานุภาพพระเจ้าไม่เหมือนกับพระอื่นๆ ซึ่งชาวโลกนี้ถือว่าเป็นพระ

เเละวัตถุต่างๆ ไม่ทรงจำกัดในพระสติปัญญา สิทธิอำนาจ ความบริสุทธิ์ ความรักมั่นคง ความยุติธรรม

และความสัตย์สุจริต ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง แต่ทรงเป็นนิตย์นิรันดร์

พระเจ้าองค์นี้ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงอย่างงดงาม จากความว่างเปล่าด้วยพระดำรัสแห่งสิทธิอำนาจภายในหกวัน

พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ ให้มีความรู้ ความยุติธรรม ความบริสุทธิ์

เพราะเห็นแก่พระสิริของพระองค์เอง และได้ทรงให้ปกครองปลาทั้งหลายในทะเล นกทั้งปวงในอากาศ

และสัตว์ทั้งหลายบนแผ่นดิน แล้วพระองค์ได้ทรงปกครองโลกที่พระองค์ทรงสร้างไว้

ทรงควบคุมทุกสิ่งตามพระทัยของพระองค์ และทรงพิพากษาด้วยความยุติธรรม

มนุษย์ที่ได้ถูกสร้างโดยพระเจ้านั้น ไม่รักษาคำบัญชาของพระองค์ จึงได้รับการลงโทษ

เพราะฉะนั้น มนุษย์จำเป็นต้องได้รับความรอดพ้นจากความผิดบาปและการลงโทษของมัน

 

สารบัญ

บทที่ 1 ความมั่นใจในความรอด

บทที่ 2 ความจำเป็นของความรอด

บทที่ 3 รอดโดยพระคุณ

บทที่ 4 สาเหตุและจุดประสงค์ที่ทรงช่วยให้รอดโดยพระคุณ

บทที่ 5 กระบวนการแห่งความรอด

บทที่ 6 ที่อาศัยถาวร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 21.0 × 14.5 × 1.3 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “รอดโดยพระคุณของพระเจ้า”