Loading...

ถาม-ตอบ เรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์

50.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786167860534

จำนวน :  101  หน้า

ผู้เขียน  :  ชมรมนักคิดคริสเตียนไทย (TCT)

สำนักพิมพ์  :  กนกบรรณสารOMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม-ตอบ เรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์  (พิมพ์ครั้งที่ 1)   

เรื่อง พระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นหนึ่งในคำสอน ที่สำคัญของคริสเตียนที่มีประเด็นถกเถียงหลายประการ

หนังสือ “ถาม-ตอบ เรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์”  

จึงได้รับการจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อนำเสนอ หลักคำสอนที่ถูกต้องตามหลักพระคัมภีร์

 

ผู้เขียน 

1.ศ.ทพ.ดร. กรัสไนย  หวังรังสิมากุล

2. ศจ.ดร. สตีฟ เทย์เลอร์

3. ศจ.ดร. อุลริช โคห์เลอร์

4. ศจ.ดร. อภิชาติ พูลสวัสดิ์วรสาร

5. ศจ.ดร. บัณฑูร  บุญอิต

6. ศจ.ดร. บรรพต  เมฆสถาพรกุล

7. ศจ.มนูญศักดิ์  กมลมาตยากุล

8. ศจ. ธงชัย  ประดับชนานุรัตน์

9. คศ.ดร. อิสรกุล  ถมังรักษ์สัตว์

10. คศ.ดร. วารุนาฎ  เชื้อหน่าย

11. อ. มะลิ  บุญอิต

 

สารบัญ 

คำนำ   

คำถาม 1  พระวิญญาณบริสุทธิ์คือผู้ใด

คำถาม 2  พระวิญญาณบริสุทธิ์และการสถิตอยู่กับมนุษย์ในพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ แตกต่างกันอย่างไร

คำถาม 3 พระวิญญาณจะอยู่ภายในคริสเตียนตลอดไป หรือสามารถพราก หรือละไปจากคริสเตียนได้ไหม

คำถาม 4  พระวิญญาณสถิตอยู่อย่างเต็มขนาดในคริสเตียนไหม  หรือต้องมีการเพิ่มขนาดของการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่อง

คำถาม 5  เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ผู้เชื่อคนหนึ่งคนใดมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเขาแล้ว และจะต้องมีอะไรที่เป็นการแสดงออกของเรื่องนี้หรือไม่

คำถาม 6  การเจิมของพระวิญญาณคืออะไร

คำถาม 7  คริสเตียนทุกคนมีการเจิมของพระวิญญาณหรือไม่

คำถาม 8  การบัพติศมาด้วยพระวิญญาณคืออะไร

คำถาม 9 คริสเตียนทุกคนได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณแล้ว หรือต้องแสวงหาการบัพติศมาด้วยพระวิญญาณ

เพื่อเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งหลังจากเชื่อในพระเยซูคริสต์

คำถาม 10 การพูดภาษาแปลกๆคืออะไร เราสอนให้คนอื่นพูดภาษาแปลกๆได้หรือไม่

คริสเตียนจำเป็นต้องพูดภาษาแปลกๆเพื่อพิสูจน์ว่าได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณแล้วหรือไม่

คำถาม 11 การบัพติศมาด้วยไฟหมายความว่าอะไร และเป็นบัพติศมาที่แยกออกกไปอีกบัพติศมาหนึ่งหรือไม่

คำถาม 12 ของประทานต่างๆของพระวิญญาณที่เหนือธรรมชาติ เช่น  การรักษาโรค การทำอิทธิฤทธิ์ การเผยพระวจนะ หมายสำคัญและการอัศจรรย์ ฯลฯ ยังมีอยู่ในทุกวันนี้หรือไม่

คำถาม 13 การล้มในพระวิญญาณ (การสั่น การหัวเราะ หรือ การมีอาการแปลกๆบางอย่าง) มาจากพระวิญญาณหรือไม่

คำถาม 14 เราสามารถรับของประทานต่างๆ โดยการวางมือได้หรือไม่

คำถาม 15  การประกอบด้วยพระวิญญาณ หรือ การเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ หมายความว่าอะไร

คำถาม 16 การสำแดงฤทธิ์เดชในการรับใช้ จะเกิดขึ้นได้อย่างไร

คำถาม 17 เมื่อผู้หนึ่งผู้ใดมีการใช้ของประทานต่างๆของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีการเกิดผลในการรับใช้ สิ่งนี้สามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เขามีชีวิตใกล้ชิดและถูกต้องกับพระเจ้าหรือไม่

คำถาม 18 ของประทานการเผยพระวจนะ หมายความว่าอะไร และ ทำไมอาจารย์เปาโลให้ความสำคัญมมากกับของประทานประเภทนี้

คำถาม 19  การฟังเสียงของพระวิญญาณ และการรับการทรงนำจากพระวิญญาณ หมายความว่าอะไร และคริสเตียนควรจะเอาใจใส่เรื่องนี้มากน้อยเพียงใด

คำถาม 20  การหมิ่นประมาทพระวิญญาณ ซึ่งยกโทษให้ไม่ได้นั้นคืืออะไร

บทสรุปและข้อคิดปิดท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 200 กรัม
ขนาด 18.0 × 13.0 × 0.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ถาม-ตอบ เรื่อง: พระวิญญาณบริสุทธิ์”