Loading...

NTV 2014 แบบแสดงผู้พูด (มัทธิว-กิจการ)

149.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001002000037

จำนวน : 415 หน้า

ผู้แปล    :  คณะผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

สำนักพิมพ์    :   คณะผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

สินค้าหมดแล้ว

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

NTV พระคัมภีร์แบบแสดงผู้พูด – ปกกระดาษสีแดง

ฉบับแปลใหม่ NTV (New Thai Version)

 

ประกอบด้วย

พระธรรมมัทธิว

พระธรรมมาระโก

พระธรรมลูกา

พระธรรมยอห์น และ

พระธรรมกิจการ

 คำนำ  

 

พระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่ (New Thai Version หรือเรียกโดยย่อว่า NTV)

พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี ค.ศ. 1998 พิมพ์ฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 2014

การแปลพระคัมภีร์ฉบับ NTV แปลโดยมิได้คัดลอกจากพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับอื่นๆ แต่แปลโดยตรงจากภาษาดั้งเดิมของพระคัมภีร์

คณะผู้แปลเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาฮีบรูและภาษากรีก ได้สืบค้นหาความหมายที่แท้จริงของคำและบริบท

ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับคริสเตียน ผู้สนใจ และนักศึกษาพระคัมภีร์จะได้อ่านและเข้าใจความหมายของพระคัมภีร์อย่างตรงไปตรงมา

ตามความหมายดั้งเดิม

จุดประสงค์ของ NTV คือ ให้ผู้อ่านที่มีการศึกษาทุกระดับได้เข้าใจเนื้อหาในพระคัมภีร์ และพบว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือที่น่าสนใจ

ผู้อ่านพระคัมภีร์เป็นครั้งแรกจะเข้าใจได้ไม่ยากนัก เพราะเป็นฉบับแรกที่ใช้ภาษาสามัญ ตามอย่างของผู้เขียนซึ่งใช้ภาษากรีกสามัญ

ในการบันทึกพันธสัญญาใหม่ คนทุกระดับเข้าถึงพระคัมภีร์ได้ และสามารถรู้จักพระเจ้าได้อย่างลึกซึ้ง

พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่บันทึกเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูและบรรดาผู้ติดตามพระองค์มาตั้งแต่แรก ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในทวีปเอเชีย พระเจ้าดลใจบรรดาผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างใกล้ชิดให้บันทึกว่า พระเยซูได้กล่าวสอนและกระทำสิ่งใด นอกจากนี้พวกเขายังได้บันทึกเรื่องราว กระบวนการของการก่อตั้งคริสตจักรหลังจากที่พระเยซูได้ฟื้นคืนชีวิตจากความตาย และความเชื่อในพระองค์ได้แผ่ขยายจากทวีปเอเชียสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรป  หนังสือหลายฉบับในพันธสัญญาใหม่สอนบรรดาผู้ติดตามพระเยซูในสมัยแรกเริ่มให้รู้จักดำเนินชีวิตอย่างผู้มีความเชื่อ ขณะที่รอคอยการกลับมาของพระเยซู หนังสือฉบับเดียวกันนี้ก็สอนเราว่า เราควรดำเนินชีวิตอย่างไรในศตวรรษนี้เช่นกัน

พระคัมภีร์เป็นหนึ่งจดหมายรักของพระเจ้าที่เขียนถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้  ผู้อ่านจะได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า และจะพบกุญแจ

ที่นำไปสู่ชีวิตอันเป็นนิรันดร์โดยผ่านพระเยซูคริสต์บุตรของพระเจ้า พระคัมภีร์เป็นความหวังที่แท้จริงสำหรับโลก

และเป็นทางนำไปสู่อิสรภาพที่แท้จริงขอให้ผู้อ่านและผู้ฟังทุกท่านได้รับพระพรจากพระผู้เป็นเจ้า ผู้สร้างสวรรค์ โลก

และสิ่งมีชีวิตทั้งปวง อีกทั้งจะได้รู้จักและดำเนินชีวิตใกล้ชิดเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากยิ่งขึ้นทุกวัน

….คณะผู้แปลพระคัมภีร์ฉบับแปลใหม่

***หมายเหตุ***

ใช้ตัวอักษร 4 สี แสดงถึงประโยคของผู้พูดซึ่งเป็นบุคคลต่างๆ เช่น

สีดำ    หมายถึง ผู้เล่าเหตุการณ์

สีแดง  หมายถึง พระเจ้า

สีเขียว หมายถึง บุคคลหลัก

สีฟ้า    หมายถึง บุคคลสมทบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 20.7 × 14.3 × 1.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “NTV 2014 แบบแสดงผู้พูด (มัทธิว-กิจการ)”