Loading...

ชีวิตคู่ คู่ชีวิต เล่ม 1

200.00 ฿

รหัสสินค้า  :   9786169081814

จำนวน  :  235  หน้า

ผู้เขียน  :   สมใจ รักษาศรี ศจ.ดร.

สำนักพิมพ์  :   สถาบันครอบครัวไทย

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชีวิตคู่ คู่ชีวิต พิมพ์ครั้งที่ 3

ศาสตร์และศิลป์ของการใช้ชีวิตคู่ตามแบบแผนพระเจ้าในฐานะผู้สร้าง

และสถาปนาการสมรส พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณ

และคู่สมรสของคุณ พระเจ้าประสงค์ให้คุณทั้งสองเป็น “คู่ชีวิต” และใช้ “ชีวิตคู่”

ตามแบบแผนของพระองค์   “ชีวิตคู่ คู่ชีวิต” เป็นหนังสือรวบรวมหลักการ

การใช้ชีวิตคู่ตามแบบแผนของพระเจ้าเพื่อช่วยให้คู่สมรสได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ

ที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุข หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อศิษยาภิบาล

ผู้รับใช้พระเจ้า ผู้ให้คำปรึกษา ด้านครอบครัว และทุกคนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว

เกี่ยวกับผู้เขียน

ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี (D.Min.,D.C.E.)

ศิษยาภิบาล คริสตจักรแห่งความเชื่อคณะแบ๊บติสต์ ประธานกรรมการ/ผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครอบครัว (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์) บรรณาธิการนิตยสารสถาบันครอบครัว

อาจารย์พิเศษ (ทั้งในสถาบันพระคริสตธรรมและสถาบันการศึกษาทั่วไป)

วิทยากรรับเชิญผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวและอีกมากมาย

สมรสแล้วกับนางจินตนา รักษาศรี (เป็นเวลามากกว่า 33 ปี)

และทั้งสองคนรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรแห่งความเชื่อ

และที่สถาบันครอบครัวไทย

 

สารบัญ

เกริ่นนำ     2

คำนำ    7

แนวความคิดที่ถูกต้องในการใช้ชีวิตคู่     17

1.ชีวิตคู่เป็นเรื่องตลอดชีวิต    19

2.ชีวิตคู่คือการเรียนรู้และการปรับตัวเข้าหากัน    27

3.เส้นทางชีวิตคู่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอ   39

4.ชีวิตคู่ ชีวอตแห่งความเป็น “หุ้นส่วน”   47

5.การใชีชีวิตคู่แบบ “เกลือและความสว่างของโลก”  59

รู้เขารู้เราเพื่อชีวิตคู่ที่มีความสุข    65

6.ความแตกต่างระหว่างชายหญิง    67

7.จัดการกับความแตกต่างในชีวิตคู่   81

8.บุคลิดภาพในชีวิตสมรส     91

9.ผู้หญิงเข้าใจยากหรือผูัชายไม่เข้าใจ    105

10.ภรรยาในอุดมคติ    113

ความคาดหวังในชีวิตคู่    125

11.ความคาดหวัง    127

12.ผิดหวัง-หวังผิด      137

13.ความคาดหวังที่บั่นทอนชีวิตคู่    145

14.รูปแบบความสัมพันธ์    153

15.ทำไมชีวิตคู่ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้    163

ความรักโรแมนติค    173

16.อารมร์ความรู้สึกที่สิื่อถึงกัน     175

17.ภาษาของความรัก   201

18.เวลาเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับความรัก     211

19.ความรัก     223

20.ความโรแมนติค    223   Selected Bibliography  bhg

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 กรัม
ขนาด 20.8 × 14.7 × 1.8 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชีวิตคู่ คู่ชีวิต เล่ม 1”