Loading...

บทเรียนจากหนังสือยอห์น

140.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9789747538373

จำนวน : 270 หน้า

ผู้เขียน  : ธวัช เย็นใจ

สำนักพิมพ์ ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทเรียนจากหนังสือยอห์น (พิมพ์ครั้งที่1)

Lessons from the Gospel of John

 

สาระสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือ

ได้บันทึกเหตุการณ์เหล่านี้ไว้

ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่า

พระเยซูทรงเป็นพระคริสต์

พระบุตรของพระเจ้า

และเมื่อมีความเชื่อแล้ว

ท่านจะมีชีวิตโดยพระนาม

ของพระองค์

 

สารบัญ

1.พระวาทะ-แหล่งชีวิตและความสว่าง (1:1-9)

2.เสียงของผู้นำทาง (1:19-34)

3.เราได้พบแล้ว (1:35-51)

4.สำแดงพระสิริ (2:1-12)

5.ร้อนใจเรื่องพระนิเวศ (2:13-25)

6.บังเกิดใหม่ (3:1-15)

7.พระเจ้าทรงรักโลก (3:16)

8.พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขึ้น (3:22-36)

9.น้ำพุแห่งชีวิตนิรันดร์ (4:1-15)

10.การนมัสการที่แท้จริง (4:21-42)

11.ทำตามพระทัยพระเจ้า (4:27-42)

12.คนป่วยต้องการหมอ (4:43-54)

13.ไม่มีใครช่วยข้าพเจ้า (5:1-18)

14.อำนาจของพระเยซู (5:19-47)

15.ผู้ที่ทรงกำหนดให้เข้ามาในโลก (6:1-15)

16.เราเองแหละ อย่ากลัวเลย (6:16-21)

17.อาหารแห่งชีวิตนิรันดร์ (6:22-51)

18.ถ้อยคำแห่งชีวิต (6:60-71)

19.แม่น้ำแห่งชีวิต (7:37-39)

20.ไม่มีใครเอาโทษเจ้า (8:1-11)

21.เป็นไทยจริงๆ (8:31-37)

22.ความสว่างของโลก (8:12-20)

23.เดี๋ยวนี้เห็นแล้ว (9:1-41)

24.เราเป็นประตูคอกแกะ (10:1-9)

25.ชีวิตและความตาย (11:1-12:50)

26.ชโลมพระบาทพระเยซู (12:1-8)

27.พระเยซูผู้พิชิต (12:12-19)

28.ชีวิตที่เกิดผลมาก (12:20-26)

29.สิ่งเล็กเกิดผลใหญ่ (12:24-26)

30.พระเจ้าทรงรับพระเกียรติ (12:27-50)

31.บทเรียนแห่งความถ่อมใจ (13:1-20)

32.บัญญัติใหม่ (13:21-38)

33.ทางไปสู่พระเจ้า (สวรรค์) (14:1-14)

34.พระผู้ช่วยอีกผู้หนึ่ง (14:15-31)

35.ฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ (14:14-17)

36.เข้าสนิทและเกิดผล (15:1-17)

37.ความสัมพันธ์-การทรงเลือก (15:12-17)

38.คำอธิษฐานเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (17:1-26)

39.อายัด-จับกุมพระเยซู (18:1-14)

40.ที่ไม้กางเขน (18:28-19:42)

41.พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนม์ (20:1-31)

42.เจ้ารักเราหรือ? (21:15-19)

บทส่งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 g
ขนาด 21 × 14.5 × 1.5 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บทเรียนจากหนังสือยอห์น”