Loading...

พระเยซู พระเมสสิยาห์

170.00 ฿

รหัสสินค้า : 9789749385708

จำนวนหน้า : 377 หน้า

ผู้เขียน : โรเบิร์ต เอช สไตล์

ผู้แปล : ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ทีรันนัส

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

พระเยซู พระเมสสิยาห์ (พิมพ์ครั้งที่1)

 

สารบัญ

คำนำ

บทนำ

ตอนที่ 1 ประเด็นปัญหาสำคัญในการศึกษาชีวิตของพระเยซูคริสต์

(1) จุดเริ่มต้นเป็นตัวกำหนดจุดอวสานของคุณ :

การตั้งข้อสมมติฐานล่วงหน้าในการศึกษาชีวิตของพระเยซู

(2) เรื่องราวของพระเยซูหาได้จากที่ไหน?

เราจะหาแหล่งข้อมูลเพื่อการศึกษา

(3)  เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อใด?

ปัญหาเกี่ยวกับลำดับเวลา

ตอนที่ 2   ชีวิตของพระคริสต์

(4)  ปฏิสนธิโดยพระวิญญาณ บังเกิดจากหญิงพรหมจารีย์ :

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร

(5)  พระเยซูขณะทรงพระเยาว์ทรงเป็นอย่างไร?

ช่วงเวลาแห่งความเงียบ

(6)  การบัพติศมาของพระเยซู:

การเจิมผู้ที่ไม่รับการทรงเจิมตั้งไว้

(7)  การทดลองใจของพระเยซู : สงครามเริ่มขึ้นแล้ว

และทรงตัดสินพระทัยถึงหนทางที่จะดำเนินไป

(8)  การทรงเรียกสาวก:

เจ้าจะเป็นพยานฝ่ายเรา

(9)  ข่าวสารของพระเยซู: “แผ่นดินของพระเจ้าได้มาถึงแล้ว”

(10)  ความเป็นบุคคลของพระเยซู

“ท่านผู้นี้เป็นผู้ใดหนอ จนชั้นลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน?”

(11)  เหตุการณ์ต่างๆที่ซีซาริยาฟิลิปปี:

จุดหักเหของเหตุการณ์

(12)   การทรงจำแลงพระกาย:

แวบหนึ่งของอนาคต

(13)  การเสด็จสู่เยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิต:

กษัตริย์ของอิสราเอลเสด็จสู่เยรูซาเล็ม

(14)  การชำระพระวิหาร:

พระนิเวศของพระเจ้า หรือถ้ำของพวกโจร?

(15)  อาหารมื้อสุดท้าย:

พระเยซูทรงมองไปยังอนาคต

(16)  เกทเสมนี การทรยศ และการจับกุม: น้ำพระทัยของพระเจ้า

การทรยศและความชั่วร้ายที่ครอบงำมนุษย์

(17)  การสอบสวน:

การปรับโทษผู้ไร้ความผิด

(18)  การทนทุกข์โดยปอนทัส ปิลาต

การวายพระชนม์ และการฝังพระศพ:

ทรงถูกเหยียดหยาม ปฏิเสธ และทนทุกข์ทรมาน

(19)  การฟื้นคืนพระชนม์:

“พวกท่านแสวงหาคนที่เป็นในพวกคนตายทำไมเล่า”

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 601 g
ขนาด 20.7 × 14.7 × 2 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระเยซู พระเมสสิยาห์”