Loading...

สนิทสนมกับพระเจ้า

200.00 ฿

รหัสสินค้า : 9001004000776

จำนวน : 145 หน้า

ผู้เขียน : วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ

จัดพิมพ์โดย : นิเวศอธิษฐานประเทศไทย

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สนิทสนมกับพระเจ้า  Intimacy with GOD 

พิมพ์ซ้ำครั้งที่ 2

เพิ่มคำอธิษฐานที่หลั่งไหลจากความใกล้ชิดสนิทสนม

ความจริงที่คุณเป็นใครในสายพระเนตรของพระเจ้า (อัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณ)

และหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อคุณจะทลายป้อมปราการความคิดที่บิดผันไปจากความจริงของพระเจ้า จะทำให้คุณสามารถเข้าใกล้พระเจ้าได้ เข้าสู่เส้นทางการเดินทางที่สนินสนมกับพระเจ้า

เข้าสู่ความมั่นใจในความรักของพระเจ้าที่มีต่อคุณ เหมือนคำอธิษฐานของพระเยซูและคำอธิษฐานของอัครทูตเปาโล

 

“ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ อยู่กับข้าพระองค์ในที่ข้าพระองค์

เพื่อพวกเขาจะได้เห็นศักดิ์ศรีของพระองค์ซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทรงรักข้าพระองค์

ก่อนที่จะทรงสร้างโลก ข้าแต่พระบิดาผู้ทรงธรรม โลกนี้ไม่รู้จักพระองค์ แต่ข้าพระองค์รู้จักพระองค์ และคนเหล่านี้

รู้ว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์ทำให้พวกเขารู้จักพระนามของพระองค์ และจะทำให้เขารู้อีก

เพื่อความรักที่พระองค์ทรงรักข้าพระองค์นั้นจะอยู่ในเขา และข้าพระองค์อยู่ในเขา” (ยอห์น 17:24-26)

 

“ข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดภึงความกว้าง ความยาว ความสูง และความลึก คือให้ซาบซึ้งในความรักของพระคริสต์ซึ่งเกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม” (เอเฟซัส 3:18-19)

 

วรรณา ไพบูลย์เกษมสุทธิ และอาจารย์สุวัฒน์ ไพบูลย์เกษมสุทธิ เป็นผู้นำของนิเวศอธิษฐานประเทศไทย

ซึ่งก่อตั้งแต่มีนาคม 2008 และเป็นประธานของ Bangkok Forerunner School of Ministry

และ Bible online at THOP Channel (YouTube) และร่วมก่อตั้ง Bangkok House of Prayer

สามารถติดตามคำสอนห้องอธิษฐาน ได้ที่ www.t-hop.org

 

สารบัญ

คำนำ     3

ใกล้ชิด ชิดใกล้   12

เช็คความปรารถนาแห่งหัวใจ    19

การตอบสนองต่อความปรารถนาทั้ง 7 ประการ    25

หัวใจที่เบิกบาน    27

สัมพันธภาพพ่อ-ลูก  35

สนิทแบบเพื่อน   41

สู่ฤดูกาลใหม่    45

พระเจ้ากำลัง นำเจ้าสาวของพระองค์ เข้าสู่ฤดูกาลใหม่   45

ปัญหา    49

สนิทสนมเจ้าบ่าว- เจ้าสาว เป็นหุ้นส่วนชีวิต    53

รื้อฟื้นชีวิตที่สนิทสนม จุดด้วยไฟรักขององค์เจ้าบ่าว  58

หนทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายชีวิตของเรา    74

เราจะรับการเปลี่ยนแปลงโดยการเผชิญกับความรักของพระเจ้า   75

อัตลักษณ์ฝ่ายวิญญาณ    80

พระเยซูทรงเป็นแม่แบบของเรา    86

เข้าใกล้ชิดพระเจ้าในยามอ่อนแอ   93

ใกล้ชิดมากขึ้นในการนมัสการ    104

ใกล้ชิดชีวิตเปลี่ยน    114

ใกล้ชิดด้วยการจดจ่อที่พระสิริของพระเจ้า   116

ชีวิตการรับใช้ที่หลั่งไหล การอธิษฐานที่เกิดผล   129

คำอธิษฐานที่หลั่งไหลจากความใกล้ชิดสนิทสนม   135

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 20.6 × 14.8 × 1.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สนิทสนมกับพระเจ้า”