Loading...

อุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่

รหัสสินค้า: 9786169144946 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

250.00 ฿

อุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่
Instruments in the Redeemer’s Hands
พี่อช่วยเหลือคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

รหัสสินค้า: 9786169144946

จำนวนหน้า :  370 หน้า

ผู้เขียน: พอล เดวิด ทริปป์

สำนักพิมพ์: ฺBSC Books

คนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

แหล่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต หนังสือชุดต่อเนื่องที่ทำงานร่วมกับ
The Christain Counseling and Educational Foundation
Glenside Pennsylvania

เราอาจรู้สึกโล่งใจ ถ้าพระเจ้าวางการชำระให้บริสุทธิ์ของเราไว้ในมือ
ของผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ แต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงทำพันธกิจผ่านทุกส่วนในพระกาย ทั้งคริสตจักรจะเติบโต
ขึ้นในพระเยซูคริสต์

อาจารย์พอล เดวิด ทริปป์ จะช่วยเราให้ค้นพบว่าที่ไหนในชีวิตของเรา
และที่ไหนในชีวิตของผู้อื่นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เราต้องทำตาม
ต้นแบบของพระเยซูคริสต์ อาจารย์ทริปป์เปิดเผยว่าเราจะทำความรู้จัก
ผู้คนได้อย่างไร และจะพูดความจริงกับพวกเขาด้วยใจรักได้อย่างไร

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่
Instruments in the Redeemer’s Hands

พี่อช่วยเหลือคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

คนที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อช่วยเหลือคนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

INSTRUMENTS IN THE REDIIMER’S HANDS: 
PEOPLE IN NEED OF CHANGE 
HELPING PEOPLE IN NEED OF CHANGE

แหล่งเพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิต หนังสือชุดต่อเนื่องที่ทำงานร่วมกับ
The Christain Counseling and Educational Foundation
Glenside
Pennsylvania

เราอาจรู้สึกโล่งใจ ถ้าพระเจ้าวางการชำระให้บริสุทธิ์ของเราไว้ในมือของ
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ แต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงทำพันธกิจผ่านทุกส่วนในพระกาย ทั้งคริสตจักรจะเติบโตขึ้นใน
พระเยซูคริสต์

อาจารย์พอล เดวิด ทริปป์ จะช่วยให้เราค้นพบว่าที่ไหนในชีวิตของเรา
และที่ไหนในชีวิตของผู้อื่นที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง เราต้องทำตาม
ต้นแบบของพระเยซูคริสต์ อาจารย์ทริปป์เปิดเผยว่าเราจะทำความรู้จัก
ผู้คนได้อย่างไร และจะพูดความจริงกับพวกเขาด้วยใจรักได้อย่างไร

“หนังสือเล่มนี้จะช่วยเราให้ช่วยผู้อื่น(และตัวเราเอง) โดยมอบความหวัง
ที่มีพระคุณเป็นศูนย์กลางที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงได้จริง และโดยแสดง
ให้เราเห็นวิธีตามพระคัมภีร์ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้”
– สกิป ไรอัน –

“เป็นการนำคำพังเพยโบราณของชาวเคลติก “พระเจ้าทรงตีตรงและแรง
ด้วยไม้ที่คดงอ” มาใช้ได้อย่างมหัศจรรย์ ถึงแม้เราจะมีสภาพที่ไม่พร้อม
แต่พระเจ้าทรงมีพระทัยปรารถนาใช้เราให้ไปช่วยผู้อื่นเพื่อเปลี่ยนแปลง
ยิ่งคุณนำหลักการพระคัมภีร์จากในหนังสือเล่มนี้มาใช้มากเท่าไหร่ คุณยิ่ง
พร้อมที่จะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ”
– เคน แซนดี –

“อาจารย์ทริปป์เป็นแพทย์บำบัดหัวใจที่มีความเชี่ยวชาญและรอบคอบ
ท่านเอาหัวใจแห่งความรักกับความคิดที่รับการฝึกฝนพระวจนะมารวมกันไว้
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่คิดที่ดีให้กับศิษยาภิบาลและผู้ให้คำปรึกษา และเป็น
คำแนะนำให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงจัง เป็นการช่วยเหลือ
ที่พบได้ในพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์”
– ริชาร์ด ดี ฟิลิปส์ –

” เป็นคำเตือนที่มหัศจรรย์ ทุกคนที่เป็นคนของพระเยซูคริสต์สามารถช่่วย
ผู้อื่นได้ พระเจ้าทรงให้เรามีกันและกัน! เป็นหนังสือที่มีสติปัญญาและช่วย
เปลี่ยนชีวิตของคุณและคริสตจักรได้ขอให้อ่าน คุณจะรู้สึกดีใจที่ได้ลงมือทำ”
– สตีฟ บราวน์ –

สารบัญ
ตัวอย่างประกอบ   หน้า 1
คำนำ   หน้า 3
1. ข่าวที่ดีที่สุด: เหตุผลที่ทำให้คุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้า   หน้า 5
2. ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่   หน้า 21
3. เราต้องการความช่วยเหลือจริงหรือ?   หน้า 41
4. หัวใจคือเป้าหมาย   หน้า 61
5. เข้าใจสิ่งที่หัวใจดิ้นรน   หน้า 79
6. ติดตามที่ปรึกษามหัศจรรย์   หน้า 99ฅ
7. การสร้างความสัมพันธ์โดยเข้าไปสู่โลกของพวกเขา   หน้า 119
8. การสร้างความสัมพันธ์โดยมีส่วนในการทนทุกข์   หน้า 145
9. การทำความรู้จักกับผู้คน   หน้า 165
10. การค้นพบพื้นที่ที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง   หน้า 187
11. เป้าหมายของการพูดความจริงด้วยใจรัก   หน้า 205
12. กระบวนการการพูดความจริงด้วยใจรัก   หน้า 227
13. การตั้งกำหนดการ และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน   หน้า 245
14. การปลูกฝังอัตลักษณ์กับพระคริสต์และมอบภาระรับผิดชอบให้  หน้า 267

ภาคผนวก
1. เปิดตาที่บอด: ย้อนกลับไปดูการรวบรวมข้อมูล   หน้า 287
2. ผู้ให้คำปรึกษานำสิ่งใดเข้าไปสู่ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล   หน้า 300
3. กลยุทธ์สำหรับการรวบรวมข้อมูล   หน้า 316
4. หลักการที่การขับเคลื่อนการทำการบ้าน   หน้า 335
5. การบ้านและสี่ขั้นตอนการให้คำปรึกษา   หน้า 348
หมายเหตุ: พระวจนะที่ใช้ทั้งหมดจากฉบับแปล THSV11

ตัวอย่างภาพประกอบ
6.1 รับใช้ในฐานะอุปกรณ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง   หน้า 115
7.1 พื้นฐานความสัมพันธ์เพื่อพันธกิจ: ความรอดที่เป็นต้นแบบของเรา หน้า 125
7.2 องค์ประกอบสี่อย่างในพันธกิจแห่งความสัมพันธ์ด้วยความรัก หน้า 130
8.1 ผู้ร่วมทนทุกข์กับพระเยซูคริสต์ (ฮีบรู 2:10-11)   หน้า 153
10.1 รู้จักบุคคลนั้นตามแบบพระคัมภีร์   หน้า 193
11.1 มุมมองของข่าวประเสริฐที่สมดุล   หน้า 225
13.1 แบ่งความรับผิดชอบให้ชัดเจน   หน้า 257

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 830 กรัม
ขนาด 22.3 × 15.2 × 2.1 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อุปกรณ์ในพระหัตถ์ของพระผู้ไถ่”