Loading...

อ่านปฐมกาลอย่างไร

150.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786119000735

จำนวนหน้า : 232 หน้า

ผู้เขียน : เทรมเพอร์ ลองแมน

ผู้แปล : มาวิน วรพฤกษ์

สำนักพิมพ์ศูนย์ทีรันนัส 

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

อ่านปฐมกาลอย่างไร?

HOW TO READ GENESIS

 

ทำไมต้องอ่านพระธรรมปฐมกาล?  ก็เพื่อให้เข้าใจจุดกำเนิดของเราว่า

เราเป็นใคร มีคุณค่าอย่างไรในชีวิตนี้เพื่อเข้าใจสถานะของเราในโลกนี้

ความสัมพันธ์ของเรากับสรรพสิ่งอื่นๆ ที่ทรงสร้าง กับมนุษย์คนอื่น

และกับพระเจ้า เพื่อตระหนักถึงนัยสำคัญของส่วนที่เหลือในประวัติศาสตร์

ทรงไถ่ซึ่งถึงจุดสูงสุดในพันธกิจของพระเยซูคริสต์

พูดอีกอย่างคือ เป็นไปไม่ได้ยากที่จะกล่าวเกินเลยถึงความสำคัญของ

พระธรรมปฐมกาลต่อชีวิตของเราในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม พระธรรม

ปฐมกาลไม่ได้เข้าใจง่ายเสมอไป  จุดประสงค์ของหนังสือ ” อ่านปฐมกาล

อย่างไร” คือการอธิบายการตีความพระธรรมปฐมกาล ซึ่งผมจะ

นำเสนอความเข้าใจหลักของพระธรรมเล่มนี้อย่างเป็นขึ้นเป็นตอน

นอกจากนั้น ผมต้องการที่จะใคร่ครวญถึงหลักการตีความ อันเป็นสิ่ง

สำคัญสูงสุดที่จะเข้าใจพระธรรมเล่มนี้อย่างถูกต้อง

 

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ

คำนำ

ตอนที่ 1 : อ่านปฐมกาลอย่างมีกลยุทธ์

1.เข้าใจหนังสือแห่ง “การเริ่มต้น”

ตอนที่ 2 : อ่านปฐมกาลในฐานะวรรณกรรม

2.ใครเขียนปฐมกาล?

3.รูปแบบของพระธรรมปฐมกาล

ตอนที่ 3 : อ่านปฐมกาลในโลกของมันเอง

4.นิยายหรือประวัติศาสตร์? พระธรรมปฐมกาลและอีนูมา เอลีส

5.โนอาห์และอัทนาพิชติม เรื่องน้ำท่วมโลกของใครที่เราควรเชื่อ?

6.อับราฮัมกับนูซิ บรรพบุรุษของยิวในบริบททางวัฒนธรรมของพวกเขา

ตอนที่ 4 : อ่านปฐมกาลในฐานะเรื่องราวของพระเจ้า

7.ประวัติศาสตร์เริ่มแรก ปฐมกาล 1-11

8.เรื่องราวของบรรพบุรุษชาวยิว ปฐมกาล 12-36

9.เรื่องราวของโยเซฟ ปฐมกาล 37-50

ตอนที่ 5 : อ่านปฐมกาลในฐานะคริสเตียน

10.ทัศนะที่แตกต่างเรื่องพระคริสต์

ภาคผนวก : คู่มืออธิบายพระคัมภีร์ พระธรรมปฐมกาล

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 380 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 1.2 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อ่านปฐมกาลอย่างไร”