Loading...

อ่านอพยพอย่างไร – How to read Exodus

120.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786167504124
จำนวน : 206 หน้า

ผู้เขียน : เทรมเพอร์ ลองแมน

แปล : ดร.มาวิน วรพฤกษ์

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ทีรันนัส

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

พระธรรมอพยพ


อพยพ คือหนึ่งในหนังสือห้าเล่มแรกของพระคัมภีร์
แท้ที่จริงแล้วถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมเล่มเดียวกันทั้งหมด มีหลายชื่อ
ได้แก่ หนังสือของโมเสส โทราห์ เบญจบรรณ
ปฐมกาล ได้นำไปสู่เรื่องราวการก่อตั้งชนชาติอิสราเอล
และพระธรรมอพยพก็ได้บรรยายถึงการรอดพันจากความเป็นทาสที่อียิปต์
จนถึงการรับธรรมบัญญัติของชนชาติอิสราเอล
และการสร้างพลับพลาศูนย์กลางการนมัสการ
“อ่านอพยพอย่างไร” เป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการตีความ
หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่สี่ในซีรี่ย์ชุดนี้ ซึ่งประกอบด้วย อ่านสดุดีอย่างไร
อ่านสุภาษิตอย่างไร อ่านปฐมกาลอย่างไร หนังสือเหล่านี้ไม่ใช่คู่มืออธิบายพระคัมภีร์
แต่ได้ให้แนวทางในการตีความหมาย ที่เราจะสามารถเข้าใจมากกว่าสิ่งที่ข้อพระคัมภีร์มี
ความหมายต่อผู้รับดั้งดิม แต่เข้าใจด้วยว่าข้อพระคัมภีร์นั้นมีความหมายอะไรต่อเราทุกวันนี้
ปฐมกาลกับอพยพมีลักษณะวรรณกรรมคล้ายคลึงกัน
ดังนั้น ก็จะมีแนวความคิดของหนังสือ “อ่านปฐมกาลอย่างไร” ปรากฎซ้ำที่นี่ด้วย
สำหรับผู้ที่ได้อ่าน อ่านปฐมกาลอย่างไร แล้ว การอ่านบทต่อไปก็จะมีประโยชน์ใน
การช่วยทบทวน และเป็นการเตรียมตัวสำหรับเนื้อหาส่วนที่เหลือ
อ่านอพยพอย่างไร จะนำผู้อ่านให้เข้าใจพระคัมภีร์มากขึ้นในแง่มุมต่างๆ เช่น
อ่านอพยพด้วยยุทธวิธี อ่านอพยพในฐานะวรรณกรรม อ่านอพยพในแง่ประวัติศาสตร์
อ่านอพยพในฐานะเรื่องราวของพระเจ้า อ่านอพยพในฐานะคริสเตียน เป็นต้น

สารบัญ
ตอนที่ 1 : อ่านอพยพด้วยยุทธวิธี – 7
1 เข้าใจหนังสือแห่งการ “ออกเดินทาง” – 12
ตอนที่ 2 : อ่านอพยพในฐานะวรรณกรรม – 30
2 รูปแบบของพระธรรมอพยพ – 31
3 โครงสร้างเล่าเรื่องของพระธรรมอพยพ : – 39
การทรงสถิต พันธสัญญา และการเป็นทาส
ตอนที่ 3 : อ่านอพยพในแง่ประวัติศาสตร์ในบริบทด้านประวัติศาสตร์ – 54 
4 ตำนานการเกิด, ฮัมมูราบี และหีบที่เคลื่อนย้ายได้ ภูมิหลังตะวันออกใกล้โบราณของอพยพ – 55
5 หลักฐานสำหรับเหตุการณ์ในอพยพ – 73
6 เป็นเรื่องสำคัญหรือไม่ที่ทะเลแดงต้องแยกออก? – 91
ตอนที่ 4 : อ่านอพยพในฐานะเรื่องราวของพระเจ้า – 103
7 พระเจ้าทรงช่วยกู้เชื้อสายของอับราฮัม จากการเป็นทาสที่อียิปต์ (อพยพ 1-18) – 105
8 พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอล (อพยพ 19-24) – 135
9 พระเจ้าทรงสั่งให้อิสราเอลสร้างพลับพลา (อพยพ 25-40) – 147
ตอนที่ 5 : อ่านอพยพในฐานะคริสเตียน – 161
10 ประสบการณ์ในอพยพของคริสเตียน – 163
11 บทบาทของธรรมบัญญัติในชีวิตคริสเตียน – 176
12 พระวาทะทรงบังเกิดเป็นเนื้อหนังและพลับพลาท่ามกลางเรา – 184
ภาคผนวก 1 : ใครเป็นผู้เขียนหนังสืออพยพ? – 200
ภาคผนวก 2 : หนังสืออธิบายพระคัมภีร์พระธรรมอพยพ – 204

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 950 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 1 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อ่านอพยพอย่างไร – How to read Exodus”