Loading...

อ่านดาเนียลอย่างไร

รหัสสินค้า: 9786167504360 หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ:

160.00 ฿

อ่านดาเนียลอย่างไร
HOW TO READ DANIEL

รหัสสินค้า: 9786167504360

จำนวนหน้า: 239 หน้า

ผู้เขียน: เทรมเพอร์  ลองแมน III

สำนักพิมพ์: ศูนย์ทีรันนัส

พระธรรมดาเนียลเป็นหนังสือที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทว่า ซับซ้อนทั้งด้านประวัติศาสตร์
ศาสนศาสตร์และศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ลองแมนใช้ความสามารถที่ยอดเยี่ยมในการ
กลั่นกรองข้อมูล และสรุปข้อโต้แย้งทางวิชาการออกมาเป็นรูปแบบที่อ่านเข้าใจได้
ง่ายมาก เขาทำให้พระธรรมเล่มอื่นๆ ในชุดนี้ประสบความสำเร็จมาแล้ว บัดนี้เขามอบ
เล่มนี้เป็นของขวัญให้เราคือ ความรู้เบื้องต้นเชิงปฎิบัติที่เป็นประโยชน์ และละเอียด
ถี่ถ้วน..

หนังสือ อ่านดาเนียลอย่างไร ของเทรมเพอร์ ลองแมน เป็นหนังสือยอดเยี่ยมชวนอ่าน
นำผู้อ่านให้ครุ่นคิดถึงสิงห์ผู้หิวโหย เตาไฟร้อนแรงและสัตว์ร้ายมหึมาเพื่อเผยให้เห็น
พระธรรมดาเนียลซึ่งย้ำเตือนเราว่า  “พระเจ้าไม่เพียงทรงเป็นพระเจ้าของปัจจุบัน
เท่านััน
แต่ยังทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้แม้ในที่ๆ มืดมิดที่สุด” หนังสือเล่มนี้เป็น
เครื่องกระตุ้นใจให้ระลึกว่า ในท้ายที่สุดพระเจ้าทรงมีชัยชนะ พระองค์ทรงสามารถใส่ใจ
ดูแลเราได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเป็นภัย และพระองค์ทรงตอบเราท่ามกลางโลก
แห่งความทุกข์ลำเค็ญในฐานะกษัตริย์ผู้ทรงชัยชนะสูงสุด

 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

อ่านดาเนียลอย่างไร
HOW TO READ DANIEL

นอกเหนือจากถ้ำสิงโตและเตาไฟร้อนแรงที่คุ้นเคยกันดี
เนื้อหาส่วนใหญ่ของดาเนียลดูจะสร้างความงุนงงแก่ผู้อ่านปัจจุบันไม่น้อย ครึ่งแรกของเรื่องเต็มไป
ด้วยกฎระเบียบต่างๆ ของตะวันออกใกล้โบราณ และเรื่องราวในราชสำนัก ครึ่งหลังคือนิมิตที่มี
ลักษณะเป็นคำวิวรณ์เกี่ยวกับสัตว์ร้ายและความวุ่นวายของจักรวาล คริสเตียนจำนวนมากเข้าใจผิด
หรือไม่ก็หลีกเลี่ยงไม่อ่านเล่มนี้ แต่การไม่อ่านพระธรรมดาเนียลก็หมายความถึงการพลาดข่าวสาร
ของพระเจ้าตอนสำคัญยิ่งที่มีไว้ให้เรา

จากหนังสือของเทรมเพอร์ ลองแมน III  เมื่อเราอ่านดาเนียลในแบบของตัวพระธรรมเอง และตาม
บริบทดั้งเดิม เราจะค้นพบว่าทุกอย่างในเล่มเข้าใจง่ายกว่าที่เราคิด ในหนังสือชุดอ่านอย่างไรซึ่งเป็น
ชุดยอดนิยมชุดนี้ ลองแมนนำเอาประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของเขาในฐานะนักวิชาการพันธสัญญาเดิม
และในฐานะอาจารย์เพื่อมุ่งนำผู้อ่านไปสู่การมีส่วนร่วมกับดาเนียลอย่างเหมาะสม เขาตรวจสอบ
รูปแบบโครงสร้าง ประวัติศาสตร์ และภูมิหลังของพระธรรม รวมทั้งข่าวสารทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญ
ก่อนที่จะเจาะลึกลงในเรื่องเล่าแต่ละเรื่องและนิมิตเรื่องต่างๆ

ขณะที่เรากำลังทำความเข้าใจวิธีเข้าสู่โลกของดาเนียล เราจะไม่เพียงพบข่าวสารสำหรับชนรุ่นของ
เขาเท่านั้น แต่สำหรับชนรุ่นของเราด้วย นั่นคือ แม้ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใด พระเจ้ายังทรง
ควบคุมทุกสิ่งอยู่และพระองค์บรรลุชัยชนะในท้ายที่สุด ลองแมนนำเอาสาระหลักของดาเนียล
สำหรับทศวรรษที่ยี่สิบเอ็ดออกมาค้นคว้าหาคำแนะนำสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ใน
วัฒนธรรมที่เป็นพิษเป็นภัย ความหวังในโลกที่ทุกข์ลำเค็ญ อ่านดาเนียลอย่างไร เป็นจุดเริ่มต้นที่
เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่กำลังศึกษษ สอน หรือค้นหาเครื่องนำทางที่ไว้ใจได้สู่พระธรรม
โบราณเล่มนี้

* เทรมเพอร์ ลองแมน III (ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเยลล์)
เป็นนักวิชาการเลื่องชื่อด้านการศึกษษพระคัมภีร์ที่วิทยาลัยเวสท์มอนท์ในเมืองซานตา บาบาร่า
รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านเป็นนักเขียนและนักเขียนร่วมที่เขียนหนังสือมากกว่ายี่สิบเล่ม รวมทั้งหนังสือชุด
อ่านปฐมกาลอย่างไร อ่านสดุดีอย่างไร อ่านสุภาษิตอย่างไร วิธีการทางวรรณกรรมในการทำความ
เข้าใจการตีความพระคัมภีร์และเรื่องราวสำคัญของพันธสัญญาเดิา และเป็นบรรณาธิการร่วมของ
คู่มือวรรณกรรมสำหรับพระคัมภีร์ฉบับบริบูรณ์

สารบัญ
กิตติกรรมประกาศ   หน้า 13
บทนำ: คำเชิญเข้าสู่พระธรรมดาเนียล   หน้า 15

ตอนที่หนึ่ง: อ่านดาเนียลตามท้องเรื่องดั้งเดิม   หน้า 17
บทที่ 1  เรื่องเล่าและนิมิตต่างๆ ท่ามกลางการถูกกดขี่:
รูปแบบ ภาษาและโครงสร้าง   หน้า 19
บทที่ 2  การถูกกวาดต้อนไปยังบาบิโลนและการเรืองอำนาจของเปอร์เซีย (และกรีก) :
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของพระธรรมดาเนียล   หน้า 33

บทที่ 3  คำปลอบโยนท่ามกลางสภาพการถูกกดขี่:
สาระสำคัญของพระธรรม   หน้า 57

ตอนที่สอง: อ่านดาเนียลตามเรื่องเล่าทั้งหกและนิมิตทั้งสี่   หน้า 71
บทที่ 4  ถูกฝึกในสภาพแวดล้อมที่มุ่งร้าย
ตอนที่หนึ่ง: ดาเนียล 1   หน้า 75
บทที่ 5  ถูกให้ฝึกในสภาพแวดล้อมที่มุ่งร้าย
ตอนที่สอง: ดาเนียล 2   หน้า 89
บทที่ 6  พระเจ้าทำใหห้เนบูคัดเนสซาร์ผู้ทรงอำนาจถ่อมพระทัยลง
ดาเนียล 4   หน้า101
บทที่ 7  ผู้ใดจะตีความข้อความบนผนังได้?
ดาเนียล 5   หน้า 109
บทที่ 8  เพื่อนทั้งสามกับเตาไฟร้อนแรง
ดาเนียล 3   หน้า 117
บทที่ 9  ดาเนียลในถ้ำสิงห์ ดาเนียล 6   หน้า 125
บทที่ 10  “ผู้หนึ่งเหมือนบุตรมนุษย์” ดาเนียล 7   หน้า 133
บทที่ 11  แกะผู้และแพะผู้
ดาเนียล 8  หน้า 143
บทที่ 12  เจ็ดสิบสัปตะ: การตกเป็นเชลยดำเนินต่อไป
ดาเนียล 9   หน้า 149
บทที่ 13  “แต่เขาจะถึงจุดจบ”
ดาเนียล 10:1-12:4  หน้า 159
บทที่ 14  “ท่านจงไปตามทางของท่านจวบจนวาระสุดท้าย”
ดาเนียล 12:5-13   หน้า 179

ตอนที่สาม: อ่านดาเนียลอย่างคริสตชนในศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด   หน้า 183
บทที่ 15  อยู่อย่างไรในวัฒนธรรมที่เป็นพิษเป็นภัย
ดาเนียล 1-6   หน้า 189
บทที่ 16  พบคำปลอบโยนในชัยชนะสุดท้ายของพระเจ้า
ดาเนียล 7-12   หน้า 201

เชิงอรรถ: หนังสืออธิบายพระธรรมดาเนียล   หน้า 229

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 580 g
ขนาด 21 × 14.5 × 1.2 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “อ่านดาเนียลอย่างไร”