Loading...

สุขสูงวัย

300.00 ฿

รหัสสินค้า: 9786169311133

ผู้เขียน: สตีเฟน แทม

ผู้แปล: ศุภรัตน์ ปรัชญาวาทิน

จำนวนหน้า: 407 หน้า

สำนักพิมพ์: โรงเรียนคริสต์ศาสนศาสตร์แบ็บติสต์

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สุขสูงวัย เส้นทางการเติบโตของชีวิตผู้สูงวัย

 

หนังสือเล่มนี้ไม่เหมือนกับงานเขียนคำพยานโดยทั่วไป เพราะผู้เขียนอธิบายถึงความจำเป็นต้องการและการพัฒนาชีวิตของผู้สูงวัยทั้งด้านสรีระ จิตใจ ปัญญาและจิตวิญญาณ ทำให้ผู้อ่านเข้าใจชีวิตของผู้สูงวัยว่ายังสามารถร่าเริง มีสีสัน และมีชีวิตที่เต็มด้วยการขอบพระคุณพวกเราควรตระหนักว่า ขอเพียงแต่เราให้การยอมรับ เข้าใจ ให้อภัยและเคารพผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นอีกสักนิด ชีวิตของผู้สูงวัยก็จะเต็มด้วยกิ่งก้านใบเขียวสดและเกิดผลมากมาย

 

ผมเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อจะรู้จัก “ความสูงวัย” ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้ตนเอง ดังนั้น ผมจึงอยู่ในฐานะนักเรียนของคำว่า “สูงวัย” ที่อยากจะแบ่งปันผลจากการเรียนรู้นี้แก่ ผู้สูงวัย และผู้ดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในวัยต่างๆ กัน

เมื่อเสร็จสิ้นหนังสือเล่มนี้ ผมเข้าใจ “ความสูงวัย” มากยิ่งขึ้น ผมอยากบอกกับทุกคนว่า อย่ากลัวชราภาพ เลี่ยงชราภาพ หนีชราภาพแต่จะต้องคุ้นเคยกับความสูงวัย และเผชิญหน้ากับ”ความสูงวัย”ในทางที่ดี แท้จริงความชราภาพเป็นกระบวนการปกติของชีวิตความสูงวัยไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว น่ารังเกียจ ขอเพียงแต่เรามีความหวังต่อชีวิต ยอมรับ ให้อภัย และเคารพผู้สูงวัยมากขึ้นหน่อยชีวิตในขั้นปลายของพวกเขาก็สามารถอยู่ได้อย่างมีสีสัน

 

สารบัญ

บทนำ

แบบสอบถาม รู้จักผู้สูงวัย

หมวด ก. ด้านสรีระ

บทที่ 1 สุขสูงวัย ร่างกายไม่เสื่อมตามวัย

บทที่ 2 สุขสูงวัย เพศสัมพันธ์ที่ไม่เห็นแก่ตัว

บทที่ 3 สุขสูงวัย ใส่ใจต่อสุขภาพ

หมวด ข. ด้านจิตใจ

บทที่ 4 สุขสูงวัย ไม่สับสน

บทที่ 5 สุขสูงวัย จิตใจเป็นสุข

บทที่ 6 สุขสูงวัย พักกายหย่อนใจอย่างมีสีสัน

บทที่ 7 สุขสูงวัย รักออกกำลังกาย

สุขสูงวัย รู้จักย้อนระลึกอดีต

หมวด ค. ด้านปัญญา

บทที่ 9 สุขสูงวัย ไม่ที่ม

บทที่ 10 สุขสูงวัย ริเริ่มสร้างสรรค์

บทที่ 1 1 สุขสูงวัย เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

หมวด ง. ด้านจิตวิญญาณ

บทที่ 12 สุขสูงวัย จิตวิญญาณไม่ล้มเหลว

บทที่ 13 สุขสูงวัย ครอบครัวพึ่งพากัน

บทที่ 14 สุขสูงวัย ไม่กลัวจุดจบ

บทสรุป

บทเสริมท้าย การพัฒนาพันธกิจผู้สูงวัยของคริสตจักร

หน้งสือแนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 2 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “สุขสูงวัย”