Loading...

พระคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย -ปกหนังสีดำ มีซิปในตัว

1,600.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9780736105682

สำนักพิมพ์ : สมาคมพระคริสตธรรมไทย

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย (เวอร์ชั่นฉบับมาตรฐาน2011)

– ปกหนังสีดำ มีซิปในตัว ขอบสีทอง

แปลจาก Fire Bible 

พระคริสตธรรมคัมภีร์
“ชีวิตครบบริบูรณ์”
ฉบับอธิบาย

.
บรรณาธิการทั่วไป
โดนัลด์ ซี แสตมป์ส

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
เจ เวสเลย์ อาดัมส์
.
คุณต้องการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับลึกซึ้งขึ้นกับพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นนั้นหรือ?
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับบอธิบาย ที่ใช้ง่ายเล่มนี้ถูกออกแบบเพื่อช่วยคุณเข้าสู่การดำเนินชีวิต
ที่มีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางและมีพระวิญญาณเป็นผู้นำ เมื่อคุณได้อ่านคำอธิบายที่ครอบคลุมในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ
อธิบายนี้ คุณจะเติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและเข้าใจถึงแผนการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสตจักรของพระองค์
และต่อชีวิตของคุณ
.
คุณต้องการพัฒนาความเข้าใจในความจริงตามหลักพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นเช่นนั้นหรือ?
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับบอธิบาย เป็นแหล่งข้อมูลทางพระคัมภีร์ที่สำคัญสำหรับคริสเตียน
ทุกคนที่หิวกระหายจะหยั่งลึกลงในพระวจนะของพระเจ้ายิ่งขึ้น พระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอธิบายนี้จะช่่วยคุณในกาสร้าง
รากฐานที่แข็งแกร่งขึ้นในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ ความเชื่อของคุณจะมั่นคงขึ้นเมื่อคุณได้ศึกษาบทความทั้ง 77 เรื่อง
ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับอธิบายนี้คุณจะได้เรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิตในชัยชนะฝ่ายวิญญาณ และเผชิญกับการท้าทายใน
ชีวิตประจำวันด้วยฤทธิ์อำนาจแห่่งพระวจนะของพระเจ้า
.
พระคริสตธรรมคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย ประกอบด้วย
หัวข้อสัมพันธ์ เชื่อมหัวข้อที่สำคัญ 12 หัวข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตในพระวิญญาณด้วยระบบข้ออ้างอิงสัมพันธ์
– ความเชื่อที่เคลื่อนภูเขาได้
– การเป็นพยาน
– การเสด็จมาครั้งที่สอง
– ชัยชนะเหนือโลกและความเป็นแบบโลก
– ผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์
– การบัพติศมาใน/การเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ
– การรักษาโลก
– ความรอด
– ชัยชนะเหนือซาตานและวิญญาณชั่ว
– การสรรเสริญ
– ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์
– การดำเนินชีวิตใความเชื่อฟังและความชอบธรรม
.
คำอธิบาย เขียนและตรวจทานโดยศิษยาภิบาลและนักวิชาการด้านพระคัมภีร์ เพื่อนำสู่การประยุกต์ใช้ด้วยความเข้าใจ
พระคัมภีร์อย่างลึกซึ้ง
.
บทความ 77 เรื่อง เพื่อช่วยคุณให้มีความรู้ในหัวข้อสำคัญเกี่ยวกับหลักข้อเชื่อและภาคปฎิบัติดียิ่งขึ้น “อาทิเช่น”
– การอธิบายที่เกิดผล
– การบำบัดรักษาที่มาจากพระเจ้า
– ความมั่งคั่งและความยากจน
– บิดามารดาและบุตร
– ยุคแห่งปฎิปักษ์พระคริสต์
– ความมั่นใจในความรอด
– พระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์
– ฤทธิ์อำนาจเหนือซาตานและวิญญาณชั่ว
– ของประทานฝ่ายวิญญาณสำหรับผู้เชื่อ
– ความห่วงใยต่อคนยากจนและคนขัดสน
.
ตาราง ตารางที่สำคัญๆ ได้รับการออกแบบเพื่อแสดงให้คุณเห็นภาพชัดเจน
– คำเผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมที่สำเร็จในพระคริสต์
– อาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของซาตาน
– ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธ์
– พระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธ์
– ช่วงเวลาสุดท้ายของประวัติศาสตร์
.
รวมทั้ง บทนำและโครงเรื่อง
– ศัพท์สัมพันธ์
– แผนการอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มให้จบภายในหนึ่งปี
– ดัชนีเรื่อง
– แผนที่สี 16 แผ่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 2600 กรัม
ขนาด 24.0 × 17.0 × 5.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระคัมภีร์ ชีวิตครบบริบูรณ์ ฉบับอธิบาย -ปกหนังสีดำ มีซิปในตัว”