Loading...

บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ

รหัสสินค้า: 9786164852211 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

250.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786164852211

จำนวน :  161 หน้า

ผู้เขียน : เอ็ดมันด์ ชาน

สำนักพิมพ์ : กนกบรรณสารOMF

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ   (พิมพ์ครั้งที่ 1 )

สะท้อนความคิดเรื่องการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในสาวกยุคปัจจุบัน

 “ความย้อนแย้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความเชื่อคริสเตียน คือการอยากได้พระเจ้า

แต่ไม่ยอมจำนนต่อพระองค์ การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิงเป็นกุญแจสู่ชัยชนะอันสมบูรณ์! ”   

 2 โครินธ์ 5:7

เอ็ดมันด์ ชาน

ข้อพระคัมภีร์สั้นๆ แต่ทรงพลัง!

 “จงใส่ใจความลึกของชีวิตคุณ และยอมให้พระเจ้าดูแลความกว้างด้านพันธกิจของคุณ “

 

 

สารบัญ 

คำนำ                15

บทนำ              17

บทที่ 1 เส้นทางแห่งชีวิตภายในของผม   19

การกลับใจและถดถอยฝ่ายวิญญาณของผม

การหวลกลับมาจากการถดถอยของผม

ยี่สิบปีแห่งการไร้ชื่อเสียง

บทที่ 2 การผจญภัยดำเนินต่อไป   26

พระเจ้าทรงจดจำคำอธิษฐานของเราได้

บุรุษแห่งการอธิษฐานสองท่าน

บทที่ 3 เส้นทางแห่งการยอมจำนนของผม   32

เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ศิษยาภิบาล

ยอมจำนนเพราะพระคำ

การทรงเรียกที่แน่วแน่

บทที่ 4 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นพิษ   39

รับใช้โดยไร้ความชื่นชมยินดี

ทำงานโดยปราศจากการหยุดพัก

รับใช้โดยไร้หัวใจนมัสการ

อุทิศตัวโดยปราศจากการเป็นสาวก

พิธีกรรมโดยไม่รู้จักพระเจ้าจริง

บทที่ 5 จัดการวิกฤติฝ่ายวิญญาณและการเป็นสาวก   48

เน้นเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ

ลงมือสร้างสาวกโดยเจตนา

พัฒนาบุคคลแห่งความลึก

เรียนรู้การเป็นสาวกจากภายในสู่ภายนอกอีกครั้ง

บทที่ 6 สี่ลักษณะเฉพาะของความสนิทสนมกับพระเจ้า   55

ความสนิทสนมในฐานะวัตถุประสงค์เดียวที่กำหนดทุกอย่างในชีวิตเรา

ความสนิทสนมในฐานะสิ่งเดียว (ที่กำหนดทุกสิ่ง) ซึ่งเราแสวงหาในชีวิต

ความสนิทสนมในฐานะสิ่งเดียว (ที่กำหนดทุกสิ่ง) ในชีวิต

ความสนิทสนมในฐานะความปรารถนาเดียว (ที่กำหนดทุกอย่าง) ในชีวิตของเรา

บทที่ 7 ความเชื่อปรัมปราเรื่องความสนิทสนมกับพระเจ้า   64

ความสนิทสนมเป็นกุญแจสู่พระพร

ความสนิทสนมกับพระเจ้าถือเป็นรางวัล

ความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นทางเลือก

ความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นประสบการณ์แบบเดียวกันสำหรับทุกคน

บทที่ 8 ความจริงสี่ประการเรื่องความสนิทสนมกับพระเจ้า       71

พระเจ้าทรงปิติยินดีในความสนิทสนมกับเรา และทรงเชื้อเชิญเราให้เข้ามา

ความสนิทสนมกับพระเจ้าเป็นสิทธิอันพึงมีที่พระเจ้าประทานให้มนุษย์ทุกคน

ความสนิทสนมอยู่บนความไว้วางใจไม่ใช่แค่ระยะเวลา

ความสนิทสนมกับพระเจ้าส่งผลเป็นการสำแดงความรักแห่งการไถ่

บทที่ 9 อะไรคือชีวิตภายใน?     78

แรงผลักดันต่างๆภายในใจของเรา

จุดยืนภายในของเรา

จิตสำนึกภายในของเรา

เข็มทิศภายในของเรา

ความสงบนิ่งภายในของเรา

บทที่ 10 การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไร?    85

การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องที่จงใจ

การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นเรื่องของชุมชน

การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเล็งที่การเป็นเหมือนพระคริสต์

การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณสำเร็จได้โดยองค์พระวิญญาณ

การพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมีศูนย์กลางอยู่ที่พระประสงค์ของพระเจ้า

บทที่ 11 อุปสรรคแปดประการต่อการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ (ตอนที่ 1)   93

เรายอมรับการเป็นทารกฝ่ายวิญญาณแบบเรื้อรังเป็นบรรทัดฐานที่เลี่ยงไม่ได้

เราไม่เต็มใจที่จะอุทิศตัวเพราะถูกกดดันเรื่องเวลา

เราหมกมุ่นกับเรื่องภายนอกจนละเลยเรื่องภายใน

บทที่ 12 อุปสรรคแปดประการต่อการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ (ตอนที่ 2)   100

เราไม่ได้เล็งเป้าที่การเปลี่ยนแปลงใหม่

เราละเลยการมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าทุกวัน

เราไม่เห็นภาวะผู้นำในตัวเองจากชีวิตผู้นำของเรา

เราดำเนินชีวิตแบบไม่ยอมจำนนพร้อมด้วยปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

เราไม่เห็นการพัฒนาฐานชีวิตของฝ่ายจิตวิญญาณตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ในช่วงต่างๆของชีวิต

บทที่ 13 กระบวนการหลักห้าอย่างในการพัฒนาฐานชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ    107

กลับไปยังเรื่องพื้นฐาน

กลับไปยังพระวจนะ

ความถดถอยฝ่ายวิญญาณ

บทที่ 14 กระบวนการที่ 1 : การค้นหาลึกๆ   113

ความหิวกระหายหาความจริง

จงนิ่งสงบและรู้

บทที่ 15 กระบวนการที่ 2 : การดิ้นรนอย่างสิ้นหวัง     118

การดิ้นรนขัดขืนพระประสงค์ (น้ำพระทัย) ของพระเจ้า

การดิ้นรนที่จะเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

การดิ้นรนที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า

บทที่ 16 กระบวนการที่ 3 : การยอมจำนนอย่างสิ้นเชิง    124

งงงวยด้วยความย้อนแย้ง

แบบแผนสำคัญ

” อย่างหมดใจ ”

” ในทุกวิถีทางของเจ้า ”

บทที่ 17 กระบวนการที่ 4 : การรับใช้เบื้องบน   130

สาวกแห่งการรับใช้เบื้องบน

การเดินไปตามการนัดหมายของพระเจ้า

บทที่ 18 กระบวนการที่ 5 : ความสำคัญภายใน    135

พระเจ้าเป็นผู้รักษาใจที่ร้อนรนไว้

ดำเนินชีวิตที่มีนัยสำคัญ

บทที่ 19 การเป็นสาวกจากภายในสู่ภายนอก   141

สร้างชีวิตภายในให้เป็นสาวก

การติดตามพระเยซูอย่างเต็มร้อย

พระเยซูเพียงผู้เดียว

บทที่ 20 บทส่งท้าย   149

ระวังอาการอยากเป็นคนดัง

เคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง

กิตติกรรมประกาศ   155

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 23.0 × 13.0 × 1.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “บ่มเพาะชีวิตภายในของคุณ”