Loading...

เลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า

รหัสสินค้า: 9786169081807 หมวดหมู่:

200.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786169081807

จำนวน  :  246  หน้า

ผู้เขียน   :   ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์   :   สถาบันครอบครัวไทย

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เลี้ยงลูก ให้อยู่ในทางของพระเจ้า

เรียนรู้แนวทางในการอบรมสั่งสอนบุตร

ตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

ภาวะความเป็นพ่อแม่นั้นเริ่มขึ้นแล้วจะ”หันกลับไม่ได้”

พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยให้พ่อแม่ทุกคนรับผิดชอบชีวิตน้อยๆ

ที่พระองค์ประทานเข้ามาในโลกนี้ แต่พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราที่เป็นพ่อแม่

ลองผิดลองถูกหรือค้นหาวิธีการดลี้ยงลูกด้วยตัวของเราเอง

ตรงกันข้าม…พระองค์ทรงประทานแนวทางการเลี้ยงดู”ชีวิต”

ที่พระองค์นำเข้ามาในโลกนี้ พระเจ้าได้ทรงบรรจุหลักการ และแนวทางในการเลี้ยงดูลูก

ไว้ในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

มีหลักการในการดำเนินชีวิต และมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความเชื่อคณะแบ๊บติสต์

และผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครอบครัว (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์)

บรรณาธิการนิตยสารสถาบันครอบครัว  อาจารย์พิเศษ (ทั้งในสถาบันพระคริสตธรรมและสถาบันการศึกษาทั่วไป)

วิทยากรรับเชิญผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวและอีกมากมาย สมรสแล้วกับนางจินตนา รักษาศรี (เป็นเวลามากกว่า 33 ปี)

และทั้งสองคนรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรแห่งความเชื่อ และที่สถาบันครอบครัวไทย

 

สารบัญ 

คำนำ  1

บทบาทที่แสนท้ายทาย…

1.ลูก-ของขวัญจากพระเจ้า   7

2.พ่อแม่-คนต้นเรือนของพระเจ้า   15

3.พระบัญชาของพระเจ้า   27

พ่อแม่ลูก…

4.ความรัก-สิ่งที่ลูกต้องการจากพ่อแม่มากที่สุด   41

5.ลูกหลายแบบ-ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์   57

6.ลูกหลายแบบ-ลำดับการเกิด  71

7.พ่อแม่หลายสไตล์-ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์   87

ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

8.การอบรมสั่งสอนในทางของพระเจ้า   101

9.การฝึกวินัยให้ลูก   117

10.การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของลูก   141

11.การเตรียมความพร้อมให้ลูก    153

12.การวางรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณ   167

13.การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ    179

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

14.อธิษฐานเผื่อลูกเป็นเรื่องจำเป็น   193

15.แบบอย่างของพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ   213

16.การพึ่งพาพระเจ้าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้    229

บทส่งท้าย

รางวัลและคำหนุนใจ   241

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 510 g
ขนาด 21.0 × 14.7 × 1.8 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า”