Loading...

เลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า

รหัสสินค้า: 9786169081807 หมวดหมู่:

250.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786169081807

จำนวน  :  246  หน้า

ผู้เขียน   :   ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี

สำนักพิมพ์   :   สถาบันครอบครัวไทย

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

เลี้ยงลูก ให้อยู่ในทางของพระเจ้า

เรียนรู้แนวทางในการอบรมสั่งสอนบุตร

ตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้า  

ภาวะความเป็นพ่อแม่นั้นเริ่มขึ้นแล้วจะ”หันกลับไม่ได้”

พระเจ้าทรงไว้วางพระทัยให้พ่อแม่ทุกคนรับผิดชอบชีวิตน้อยๆ

ที่พระองค์ประทานเข้ามาในโลกนี้ แต่พระองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราที่เป็นพ่อแม่

ลองผิดลองถูกหรือค้นหาวิธีการดลี้ยงลูกด้วยตัวของเราเอง

ตรงกันข้าม…พระองค์ทรงประทานแนวทางการเลี้ยงดู”ชีวิต”

ที่พระองค์นำเข้ามาในโลกนี้ พระเจ้าได้ทรงบรรจุหลักการ และแนวทางในการเลี้ยงดูลูก

ไว้ในพระวจนะอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ เพื่อเด็กจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

มีหลักการในการดำเนินชีวิต และมีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า

 

เกี่ยวกับผู้เขียน

ศจ.ดร.สมใจ รักษาศรี ศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งความเชื่อคณะแบ๊บติสต์

และผู้อำนวยการสถาบันครอบครัวไทย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครอบครัว (กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่่นคงของมนุษย์)

บรรณาธิการนิตยสารสถาบันครอบครัว  อาจารย์พิเศษ (ทั้งในสถาบันพระคริสตธรรมและสถาบันการศึกษาทั่วไป)

วิทยากรรับเชิญผู้ให้คำปรึกษาด้านครอบครัวและอีกมากมาย สมรสแล้วกับนางจินตนา รักษาศรี (เป็นเวลามากกว่า 33 ปี)

และทั้งสองคนรับใช้พระเจ้าด้วยกันที่คริสตจักรแห่งความเชื่อ และที่สถาบันครอบครัวไทย

 

สารบัญ 

คำนำ  1

บทบาทที่แสนท้ายทาย…

1.ลูก-ของขวัญจากพระเจ้า   7

2.พ่อแม่-คนต้นเรือนของพระเจ้า   15

3.พระบัญชาของพระเจ้า   27

พ่อแม่ลูก…

4.ความรัก-สิ่งที่ลูกต้องการจากพ่อแม่มากที่สุด   41

5.ลูกหลายแบบ-ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์   57

6.ลูกหลายแบบ-ลำดับการเกิด  71

7.พ่อแม่หลายสไตล์-ลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์   87

ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่

8.การอบรมสั่งสอนในทางของพระเจ้า   101

9.การฝึกวินัยให้ลูก   117

10.การสร้างลักษณะนิสัยที่ดีของลูก   141

11.การเตรียมความพร้อมให้ลูก    153

12.การวางรากฐานชีวิตฝ่ายวิญญาณ   167

13.การพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณ    179

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้

14.อธิษฐานเผื่อลูกเป็นเรื่องจำเป็น   193

15.แบบอย่างของพ่อแม่เป็นเรื่องสำคัญ   213

16.การพึ่งพาพระเจ้าเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้    229

บทส่งท้าย

รางวัลและคำหนุนใจ   241

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 294 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.7 × 1.8 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เลี้ยงลูกให้อยู่ในทางของพระเจ้า”