Loading...

BKC 20 – 1,2,3 ยอห์น,ยูดา,วิวรณ์

160.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786119000773

จำนวน  :   271  หน้า

ผู้เขียน  : เซน ซี. ฮอดจ์ส (1,2,3 ยอห์น)

ผู้เขียน : เอ็ดเวิร์ด ซี. เพนเทคอสท์ (ยูดา)

ผู้เขียน : จอห์น เอฟ.วาลวูร์ด (วิวรณ์)

ผู้แปล  :  ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่2)

The Bible Knowledge Commentary 20

    ชุด BKC 20 :   

  •     1,2,3 ยอห์น  

  •     ยูดา  

  •     วิวรณ์    

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

  • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
  • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
  • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
  • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
  • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
  • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ

1 ยอห์น

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำขึ้นต้น (1:1-4)

2.คำนำ : หลักการพื้นฐาน (1:5-2:11)

3.จุดประสงค์ของจดหมาย (2:12-27)

4.เนื้อหาของจดหมาย (2:28-4:19)

5.การสรุป  (4:20-5:17)

6.คำลงท้าย (5:18-21)

บรรณานุกรม

2 ยอห์น 

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำขึ้นต้น  (ข้อ1-3)

2.เนื้อหาของจดหมาย (ข้อ4-11)

3.คำอำลา (ข้อ12-13)

3 ยอห์น

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำคำนับ (ข้อ1-4)

2.เนื้อหาของจดหมาย (ข้อ5-12)

3.คำอำลา (ข้อ13-14)

ยูดา

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำคำนับ (ข้อ1-2)

2.คำเตือนให้ระวังคำสอนเทียมเท็จ (ข้อ3-4)

3.คำเตือนเกี่ยวกับความพินาศของลัทธิเทียมเท็จ (ข้อ5-16)

4.แนวทางงปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการหลงผิดตามคำสอนเทียมเท็จ (ข้อ17-23)

5.ชัยชนะเหลือลัทธิเทียมเท็จ (ข้อ24-25)

บรรณานุกรม

วิวรณ์

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำนำ : “ซึ่งท่านได้พบเห็น” (บทที่1)

2. จดหมายถึงคริสตจักรทั้งเจ็ด : “สิ่งทีี่เกิดขึ้นในบัดนี้” (บทที่ 2-3)

3.การวิวรณ์เกี่ยวกับอนาคคต : “สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต” (บทที่4-22)

บรรณานุกรม

มหาพรเจ็ดประการในหนังสือวิวรณ์

ที่ตั้งคริสตจักรทั้งเจ็ด

จดหมายถึงคริสตจักรทั้งเจ็ด

บทสรรเสริญสิบสี่บทในหนังสือวิวรณ์

ความสัมพันธ์ระหว่างดวงตรา แตร และขัน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 420 g
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.4 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 20 – 1,2,3 ยอห์น,ยูดา,วิวรณ์”