Loading...

BKC 19 – 1,2 ทิโมธี,ทิตัส,ฟีเลโมน,ฮีบรู,ยากอบ,1,2 เปโตร

170.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9786119000759

จำนวน  :   321  หน้า

ผู้เขียน  :  เอ ดูเวน ลิทฟิน (1,2 ทิโมธี,ทิตัส)

ผู้เขียน : เอ็ดวิน ซี เดบเลอร์ (ฟีเลโมน)

ผู้เขียน : เซน ซี ฮอดจ์ (ฮีบรู)

ผู้เขียน : เจ โรนัลด์ บลู (1 เปโตร)

ผู้เขียน : เคนเนธ โอ แกนเกล (2 เปโตร)

ผู้แปล  :  ปฎิมา คงสืบชาติ

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 19

    ชุด BKC 19 :    

    1,2 ทิโมธี      

     ทิตัส    

     ฟีเลโมน  

     ฮีบรู    

    ยากอบ    

    1,2 เปโตร   

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร

ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร

อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู

ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร

ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์

และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ 

1 ทิโมธี

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำทักทาย (1:1-2)

2.คำสอนเกี่ยวกับครูสอนผิด (1:3-20)

3.คำสอนเกี่ยวกับความประพฤติของคริสตจักร (2:1-3:13)

4.คำสอนเกี่ยวกับการปกป้องความจริงในคริสตจักร (3:14-4:16)

5.คำสอนเกีี่ยวกับกลุ่มต่างๆในคริสตจักร (5:1-6:10)

6.คำสั่งสุดท้ายของทิโมธี (6:11-21)

บรรณานุกรม

2 ทิโมธี

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำทักทาย (1:1-2)

2.เปาโลเรียกร้องให้สัตย์ซืื่อ (3:1-9)

3.เปาโลท้าทายให้คริสเตียนอดทน (2:1-13)

4.ลักษณะของคนงานที่ดี (2:14-22)

5.คำพยากรณ์เรื่องความไม่สัตย์ซื่อ (3:1-9)

6.คำทักทายให้เทศนาอย่างสัตย์ซื่อ (3:10-4:8)

7.พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อขณะที่เปาโลถูกต่อต้าน (4:9-18)

8.คำทักทายสุดท้าย (4:19-22)

ทิตัส 

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำทักทาย (1:1-4)

2.คุณสมบัติของผู้แกครอง (1:5-9)

3.ลักษณะของครูสอนผิด (1:10-16)

4.คุณสมบัติที่ดีของคนกลุ่มต่างๆ (2:1-10)

5.พระคุณช่วยให้คริสเตียนมีพฤติกรรมที่ดี (2:11-3:11)

6.คำสั่งสุดท้ายและคำทักทาย (3:12-15)

ฟีเลโมน 

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำทักทาย (ข้อ1-17)

2.เนื้อหาของจดหมาย (ข้อ22-25)

3.คำสรุป (ข้อ22-25)

บรรณานุกรม

ฮีบรู

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำนำ (1:1-4)

2.ส่วนที่หนึ่ง พระบุตรพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ (1:5-4:16)

3.ส่วนที่สอง พระบุตรพระเจ้าผู้เป็นปุโรหิต (บทที่5-10)

4.ส่วนที่สาม การตอบสนองแห่งความเชื่อ (บทที่11-12)

5.คำสรุป (บทที่13)

บรรณานุกรม

ยากอบ 

คำนำ

โครงเรื่อง

1.ยืนอย่างมั่นใจ (บทที่1)

2.รับใช้พระเจ้าอย่างทุ่มเท (บทที่2)

3.พูดจาอย่างระมัดระวัง (บทที่3)

4.ยอมจำนนต่อพระเจ้า (บทที่4)

5.แบ่งปันด้วยความรัก (บทที่5)

บรรณานุกรม

1 เปโตร  

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำทักทายตามธรรมเนียม (1:1-2)

2.ถูกเลือกเพื่อบังเกิดใหม่ (1:3-2:10)

3.ท้าทายให้มีพฤติกรรมใหม่ (2:11-3:7)

4.คำเตือนเรื่องการข่มเหงครั้งใหม่ (3:8-4:19)

5.คำสั่งพร้อมกับความรับผิดชอบใหม่ (5:1-11)

6.บทสรุป (5:12-14)

บรรณานุกรม

2 เปโตร

คำนำ

โครงเรื่อง

1.คำนำ

2.ธรรมชาติของคริสเตียน : พระราชกิจของพระเจ้า (1:3-11)

3.ธรรมชาติของคริสเตียน : พระวจนะของพระเจ้า (1:12-21)

4.สงครามของคริสเตียน : การโจมตีของครูสอนผิด (บทที่2)

5.ความหวังของคริสเตียน : การเสด็จกลับมาของพระเยซู (3:1-16)

6.บทสรุป  (3:17-18)

บรรณานุกรม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 19 – 1,2 ทิโมธี,ทิตัส,ฟีเลโมน,ฮีบรู,ยากอบ,1,2 เปโตร”