Loading...

BKC 18 – กาลาเทีย – 2 เธสะโลนิกา

160.00 ฿

รหัสสินค้า : 9789747488227

จำนวน : 353 หน้า

ผู้เขียน : โดนัลด์ เค.แคมป์เบลล์ (กาลาเทีย)

ผู้เขียน : ฮาโรลด์ โฮเนอร์ (เอเฟซัส)

ผู้เขียน : โรเบิร์ต พี. ไลท์เนอร์ (ฟีลิปปี)

ผู้เขียน : นอร์แมน แอล.ไกสเลอร์ (โคโลสี)

ผู้เขียน : โธมัส แอล.คอนสเทเบิล (1,2เธสะโลนิกา)

ผู้แปล  : ปฏิมา (คงสืบชาติ) เอื้อศรี

สำนักพิมพ์ :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 18

    ชุด BKC 18 :    

 •     กาลาเทีย  

 •     เอเฟซัส     

 •     ฟีลิปปี        

 •     โคโลสี      

 •    1-2 เธสะโลนิกา     

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

 • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
 • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
 • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
 • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
 • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
 • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ 

พระธรรมกาลาเทีย

คำนำ

โครงเรื่อง

คำนำ (1:1-10)

เปาโลปกป้องสิทธิอำนาจ (1:11-2:21)

มนุษย์ได้รับความชอบธรรมโดยทางความเชื่อ (3-4)

เสรีภาพของคริสเตียน (5:1-6:10)

บทสรุป (6:11-18)

บรรณานุกรม

พระธรรมเอเฟซัส 

คำนำ

โครงเรื่อง

พระเจ้าทรงเรียกคริสตจักร (1-3)

หลักปฏิบัติของคริสตจักร (4-6)

บรรณานุกรม

พระธรรมฟีลิปปี 

คำนำ

โครงเรื่อง

คำหนุนใจให้ดำเนินชีวิตคริสเตียน (1:1-30 )

ตัวอย่างในการดำเนินชีวิตคริสเตียน (2:1-30 )

คำเตือนให้ดำเนินชีวิตคริสเตียน (3:1-21)

เคล็ดลับในการดำเนินชีวิตคริสเตียน (4:1-23)

บรรณานุกรม

พระธรรมโคโลสี   

คำนำ

โครงเรื่อง

หลักข้อเชื่อ : ชีวิตที่ลึกซึ้งในพระคริสต์ (1:1-2:7)

คำโต้แย้ง : ชีวิตที่สูงส่งขึ้นในพระคริสต์ (2:8-23)

ฝ่ายวิญญาณ : ชีวิตภายในกับพระคริสต์ (3:1-17)

หลักปฏิบัติ : ชีวิตภายนอกในพระคริสต์ (3:18-4:18)

บรรณานุกรม

พระธรรม 1 เธสะโลนิกา   

คำนำ

โครงเรื่อง

คำทักทาย (1:1)

คำชมและคำอธิบายส่วนตัว (1:2-3:13)

คำสอนและคำเตือน (4:1-5:24)

คำสรุป (5:25-28)

บรรณานุกรม

พระธรรม 2 เธสะโลนิกา   

คำนำ

โครงเรื่อง

คำทักทาย (1:1-2)

คำชมเชยเกี่ยวกับความก้าวหน้า (1:3-12)

เปาโลแก้ไขความผิดพลาดของคริสตจักร (2:1-12)

คำขอบพระคุณและคำอธิษฐาน (2:13-17)

คำเตือนให้เจริญเติบโตต่อไป (3:1-15)

คำสรุป (3:16-18)

บรรณานุกรม

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 406 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 2.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 18 – กาลาเทีย – 2 เธสะโลนิกา”