Loading...

BKC 11 – โฮเชยา,โยเอล,อาโมส,โอบาดีห์,โยนาห์,มีคาห์

160.00 ฿

รหัสสินค้า  : 9786119000742

จำนวน  :  271  หน้า

ผู้เขียน  : โรเบิร์ท บี. ชิสโฮล์ม จูเนียร์ (โฮเชยา,โยเอล)

ผู้เขียน  : โดแนลด์ อาร์ ซูนุกเจียน (อาโมส)

ผู้เขียน  : วอลเตอร์ แอล.เบเกอร์ (โอบาดีห์)

ผู้เขียน  : จอห์น ดี ฮันนาห์ (โยนาห์)

ผู้เขียน  : จอห์น เอ.มาร์ติน (มีคาห์)

ผู้แปล  :  ชุมแสง เรืองเจริญสุข – ธนาภรณ์ ธรรมสุจริตกุล

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์  (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 11

    ชุด BKC 11 :    

 •     โฮเชยา   

 •     โยเอล    

 •     อาโมส    

 •     โอบาดีห์  

 •     โยนาห์    

 •     มีคาห์     

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

 • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
 • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
 • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
 • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
 • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
 • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ

โฮเชยา 

บทนำ

โครงเรื่อง

ยุคของโฮเชยา (1:1)

ประสบการณ์ของโฮเชยา : ภาพของสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำต่ออิสราเอล (1:2-3:5)

ข่าวสารของโฮเชยา : การพิพากษาของพระเจ้าและการฟื้นคืนสู่สภาพดีของอิสราเอล (4-14)

บรรณานุกรม

โยเอล 

บทนำ

โครงเรื่อง

คำนำ (1:1)

ภัยพิบัติจากตั๊กแตน (1:2-20)

วันแห่งพระเจ้าใกล้จะมาถึง (2:1-11)

การเรียกให้กลับใจอีกครั้ง (2:12-17)

การอภัยและการฟื้นขึ้นใหม่ (2:18-27)

พระสัญญาถึงอนาคตอันสดใส (2:28-3:21)

บรรณานุกรม

อโมส 

บทนำ

โครงเรื่อง

คำนำ (1:1-2)

เสียงคำรามแห่งการพิพากษา (1:3-2:16)

สาเหตุที่นำมาสู่การพิพากษา (3-6)

ผลของการพิพากษา (7:1-9:10)

การฟื้นสู่สภาพดีหลังจากการพิพากษา (9:11-15)

บรรณานุกรม

โอบาดีห์ 

บทนำ

โครงเรื่อง

การทำลายเอโดม (1-9)

ความบาปผิดของเอโดม (10-14)

การพิพากษาของพระเจ้าต่อศัตรูของอิสราเอล (15-16)

พระพรของพระเจ้าต่อประชาชนอิสราเอล (17-21)

บรรณานุกรม

โยนาห์ 

บทนำ

โครงเรื่อง

การไม่เชื่อฟังของโยนาห์ (1-2)

การเชื่อฟังของโยนาห์ (3-4)

บรรณานุกรม

มีคาห์ 

บทนำ

โครงเรื่อง

ข่าวสารประการแรก : การพิพากษาจะมาถึง (1-2)

ข่าวสารประการที่สอง : พระพรจะตามมาหลังจากการพิพากษา (3-5)

ข่าวสารประการที่สาม : การฟ้องร้องความบาปผิดและพระสัญญาที่จะประทานพระพร (6-7)

บรรณานุกรม

ตารางกษัตริย์อัสซีเรียในยุคอาณาจักรกลางและอาณาจักรอัสซีเรียใหม่

แผนที่อาณาจักรอัสซีเรีย

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 450 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 11 – โฮเชยา,โยเอล,อาโมส,โอบาดีห์,โยนาห์,มีคาห์”