Loading...

BKC 3 โยชูวา,ผู้วินิจฉัย,นางรูธ,1,2 ซามูเอล

155.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9789749376874

จำนวน : 359 หน้า

ผู้แปล  :  ชุมแสง เรืองเจริญสุข

สำนักพิมพ์  : ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

หนังสืออรรถาธิบายพระคัมภีร์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

The Bible Knowledge Commentary 3

   ชุด BKC 3 :  

  •    โยชูวา (Joshua)  

  •     ผู้วินิจฉัย (Judges)  

  •     นางรูธ (Ruth)    

  •     1,2 ซามูเอล (1,2 Samuel)   

หนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาพระคัมภีร์ส่่วนตัว

ซึ่งหนังสือชุดนี้จะช่วยให้ท่านไขข้อข้องใจหลายๆ ประการ เช่น

  • ข้อพระคัมภีร์แต่ละข้อหมายถึงอะไร
  • ฉันจะตีความพระคัมภีร์ตอนนี้อย่างไร
  • อะไรคือความสำคัญของคำศัพท์หรือวลีนี้ ในภาษากรีกหรือภาษาฮีบรู
  • ประเพณีในสมัยพระคัมภีร์ ช่วยให้เราเข้าใจพระคัมภีร์อย่างไร
  • ความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เขียน เบื้องหลังทางประวัติศาสตร์
  • และสารคดีของพระคัมภีร์แต่ละเล่ม จะช่วยตีความพระธรรมเล่มนั้นอย่างไร

เหล่านี้คือคำถามที่คุณสามารถค้นพบคำตอบที่มาจากพระคัมภีร์ ได้จากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์

ชุด BKC โดยพิจารณาตามข้อหรือวลี อีกทั้งแผนที่ ตาราง และแผนผังจะช่วยท่านให้จับความหมายของเนื้อหาพระคัมภีร์ได้

หนังสือชุดนี้เขียน โดย คณาจารย์ของสถาบันเดียวกัน

 

สารบัญ 

โยชูวา

คำนำ

โครงเรื่อง

1.การบุกคานาอัน (1:1-5:12)

2.ชัยชนะเหนือคานาอัน (5:13-12:24)

3.การแบ่งดินแดน

4.บทสรุป (22-24)

ผู้วินิจฉัย

คำนำ

โครงเรื่อง

อารัมภบท

พยานหลักฐานประกอบ

ภาคผนวก

นางรูธ 

คำนำ

โครงเรื่อง

บทนำ (1:1-5)

เสาะหาบ้านด้วยความเชื่อ (1:6-22)

เสาะหาผู้รับผิดชอบ (2:1-23)

เสาะหาความรักแห่งการไถ่ (3:1-18)

รับรางวัลแห่งความรักจากการไถ่ (4:1-13)

บทสรุป (4:14-21)

1 ซามูเอล 

บทนำ

โครงเรื่อง

การตระเตรียมยุคกษัตริย์ (1-9)

การปกครองของซาอูล (10-31)

2 ซามูเอล 

โครงเรื่อง

ดาวิดที่เฮโบรน (1-4)

ความเจริญรุ่งเรืองของดาวิด (5-10)

ความบาปของดาวิดและปัญหาในครอบครัว (11-21)

บรรณานุกรม   

แผนที่ และแผนผัง   

แผนที่/คานาอันในช่วงที่ถูกพิชิต

แผนที่/ชัยชนะกษัตริย์ห้าองค์ของโยชูวา

แผนที่/ดินแดนที่ถูกแบ่งให้แก่เผ่าของอิสราเอล

ผู้วินิจฉัยต่างๆของอิสราเอล

แผนที่/คานาอันในสมัยผู้วินิจฉัย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเป็นบันไดลงมาของชนชาติอิสราเอลในสมัยผู้วินิจฉัย

แผนที่/บรรดาผู้วินิจฉัยและผู้กดขี่

แผนที่/การสู้รบของเดโบราห์และบาราค

เทพเจ้าต่างๆที่ชาวประเทศรอบๆชาวอิราเอล

แผนที่/การเดินแตร่ของหีบพันธสัญญา

แผนที่/บรรดาเมืองของซามูเอล

แผนที่/อิสราเอลที่อยู่ใต้การปกครองของซาอูล

เนอร์-คิช-ซาอูล-อับเนอร์

ต้นตระกูลของดาวิดจากอับราฮัมลงมา

แผนที่/การหนีของดาวิดจากซาอูล

ครอบครัวของดาวิด

แผนที่/ราชอาณาจักรของดาวิด

บรรพบุรุษของศาโดกและอาบีร์อาทาร์

บรรดาขุนพลของดาวิด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 21.0 × 14.6 × 2.0 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “BKC 3 โยชูวา,ผู้วินิจฉัย,นางรูธ,1,2 ซามูเอล”