Loading...

ระหว่างชีวิต และความตาย

499.00 ฿

รหัสสินค้า : 9786167214672
จำนวน :  250 หน้า

ผู้เขียน : แพทย์หญิง แคธรีน บัทเลอร์

ผู้แปล : สมพร ศิริกลการ

สำนักพิมพ์ : บจก.ไอบีเอส พับลิชชิง

 

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

คู่มือการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตโดยยึดพระกิตติคุณเป็นศูนย์กลาง

พญ.แคธรีน บัทเลอร์
(แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์และศัลยแพทย์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย) ศัลยแพทย์ด้าน
วิกฤติบริบาลและหน่วยฉุกเฉิน เธอได้รับการฝึกอบรมในโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์และสถาบัน
การแพทย์ฮาร์วาร์ด ซึ่งต่อมาเธอเป็นอาจารย์แพทย์ที่นี่ ปี 2016 เธอลาออกจากงานเพื่อมาดูแล
และโฮมสคูลลูก ๆ ปัจจุบันเธอเขียนบทความให้กับ desiringGod.org, Christianity Today และ
The Gospel Coalition ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และความเชื่อ

ความก้าวหน้าทางการแพทย์สมัยใหม่ได้ช่วยชีวิตผู้คนไว้มากมายนับไม่ถ้วน แต่
เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและซับซ้อนนี้ก็ได้สร้างความท้าทายใหม่ที่น่าหวาดหวั่นขึ้นมาด้วย
นั่นคือมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างชีวิตและความตายคลุมเครือขึ้นมากบ่อยครั้งที่กระบวนการ
ตายได้ถูกปิดซ่อนหลังม่านหมอกของศัพท์ทางการแพทย์สถิติตัวเลข และการตัดสินใจ
เชิงจริยธรรม สิ่งเหล่านี้ทำให้ทั้งผู้ป่วยและบุคคลอันเป็นที่รักสงสัยว่าเขาจะเตรียมตัวเข้า
สู่ระยะท้ายของชีวิตด้วยความมั่นใจในศักดิ์ศรีถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเต็มไปด้วยความ
เชื่อได้อย่างไร

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิตตามหลักคริสเตียนอย่าง
ชัดเจน ผู้อ่านจะเข้าใจคำศัพท์เฉพาะในวงการแพทย์มากขึ้นหลักการในพระคัมภีร์ที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลในสถานการณ์ทั่วไปและแนวทางการตัดสินใจในเรื่องยากๆ
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านนำความรู้ทางการแพทย์และสติปัญญาที่ได้จากพระคำ
พระเจ้าไปใช้ในการก้าวผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดและสับสนด้วยความเข้าใจที่แจ่มชัด
มีสันติสุข และวิจารณญาณ

“ดร.บัทเลอได้ถักทอคำอธิบายที่ให้ความชัดเจนในประเด็นทางการแพทย์ที่ซับซ้อนและ
เต็มไปด้วยรายละเอียดเข้ากับความรู้ทางพระคัมภีร์ที่คุ้นเคยมาเป็นหนังสืออันทรงคุณค่ายิ่งเล่มนี้”

 

สารบัญ

บทนำ
ภาค 1 ตายแต่ยังมีชีวิตในพระคริสต์
บทที่ 1 กำหนดขอบเขตของเรื่อง
บทที่ 2 ปัญญาเริ่มต้นที่พระวจนะ

ภาค 2 วิธีรักษาด้วยมาตรการพยุงการทำงานของอวัยวะ
บทที่ 3 การกู้ชีพกรณีภาวะหัวใจหยุดเต้น
บทที่ 4 แนะนำห้องไอซียู
บทที่ 5 เครื่องช่วยหายใจ
บทที่ 6 เครื่องช่วยหัวใจและหลอดเลือด :
ยากระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อหลอดเลือด
ยากระตุ้นการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ และสายสวน
บทที่ 7 การจัดโภชนาการประดิษฐ์
บทที่ 8 กระบวนการกรองของเสียออกจากเลือด
(การฟอกเลือด การล้างไต)
บทที่ 9 อันตรายที่เกิดขึ้นกับสมอง

ภาค 3 ประจักษ์ถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
บทที่ 10 มาตรการดูแลเพื่อให้สุขสบาย
และการดูแลเพื่อคุณภาพชีวิตระยะท้าย
บทที่ 11 การฆ่าตัวตายโดยความช่วยเหลือจากแพทย์
บทที่ 12 การวางแผนการดูแลล่วงหน้า
บทที่ 13 การเป็นปากเป็นเสียง : การตัดสินใจแทน

บทสรุป
กิตติกรรมประกาศ
ภาคผนวก 1  แผนภูมิสรุปมาตรการพยุงการทำงานของอวัยวะ
ภาคผนวก 2  ตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุข
ภาคผนวก 3  ข้อพระคัมภีร์ปลอบโยนใจ
อภิธานศัพท์
รายการอ้างอิง
หนังสืออ่านเพิ่มเติม
ดัชนีคำศัพท์
ดัชนีข้อพระคัมภีร์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 750 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 1.5 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ระหว่างชีวิต และความตาย”