Loading...

มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง

160.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9789749195321

จำนวน : 355 หน้า

ผู้เขียน  :  สตีเฟน เอ. แมคเชีย

ผู้แปล  :  กมลทิพย์ ประพันธ์พงศ์ (เกลือหอม)

สำนักพิมพ์  :  ศูนย์ทีรันนัส

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง

หนังสือมุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง สตีเฟน แมคเซีย ได้พูดถึงวิธีที่เราจะก้าวล้ำเรื่องความเติบโตของคริสตจักร

ไปถึงเรื่องความเข้มแข็งของคริสตจักรว่าจะทำได้อย่างไร ความเติบโตที่เข้มแข็งเป็นขบวนการที่ต้องอาศัยความเสี่ยง

การเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิต และมีการติดตามประเมินผลตลอด หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเชิงปฏิบัติพร้อมคู่มือที่จะนำคุณ

และคริสตจักรของคุณให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวก

คริสตจักรเป็นจำนวนร้อย ๆ แห่งได้ลองใช้คุณลักษณะเฉพาะทั้งสิบประการของแมคเชียแล้ว

และผลที่ได้รับก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับคริสตจักรทุกแห่ง ไม่จำกัดเรื่องขนาด คณะนิกาย

ความหลากหลายของกลุ่มชนภูมิศาสตร์ หรือการจัดตั้ง

แมคเชียได้ชี้ให้เห็นคุณลักษณะเด่นที่สุดสิบประการของคริสตจักรที่เข้มแข็งปลูกเพาะรูปแบบของคุณลักษณะเหล่านี้ลง

ผ่านจัดเตรียมที่ทรงพระคุณของพระเจ้านำสู่การฟื้นฟูแท้จริงของคริสตจักรของพระคริสต์ในยุคของเรานี้

 

สารบัญ

เกริ่นนำ    9

กิตติกรรมประกาศ    13

อารัมภบท   15

(1) องค์ประกอบสำคัญของพันธกิจที่เข้มแข็ง   23

(2) มีฤทธานุภาพของพระเจ้าอยู่ด้วย    39

คุณลักษณะที่ 1

(3)  การนมัสการที่ยกย่องพระเจ้า   61

คุณลักษณะที่ 2

(4) วินัยฝ่ายวิญญาณ    89

คุณลักษณะที่ 3

(5) เรียนรู้และเจริญเติบโตในชุมชน   119

คุณลักษณะที่ 4

(6) การอุทิศตนต่อความสัมพันธ์แห่งความรักและห่วงใย    145

คุณลักษณะที่ 5

(7) การพัฒนาผู้นำการรับใช้   173

คุณลักษณะที่  6

(8) เพ่งสายต าสู่ภายนอก      203

คุณลักษณะที่ 7

(9) มีการบริหารจัดการที่ดีและรับผิดชอบกันและกัน  237

คุณลักษณะที่ 8

(10)  เครือบ่ายในพระกายพระคริสต์   271

คุณลักษณะที่ 9

(11) คนต้นเรือนกับความใจกว้าง   299

คุณลักษณะที่  10

(12)  ขบวนการที่จะเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง   327

บทส่งท้าย  339

ภาคผนวก : กรอบการรับใช้ของคริสตจักรวิชั่นนิวอิงแลนด์  343

บันทึกท้ายเล่ม    351

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g
ขนาด 20.8 × 14.6 × 1.9 cm

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “มุ่งสู่การเป็นคริสตจักรที่เข้มแข็ง”