Loading...

จงภักดี : อรรถาธิบายพระธรรมมัทธิว

210.00 ฿

รหัสสินค้า : 9789749579732

จำนวน : 365 หน้า

ผู้เขียน  : วอร์เรน ดับเบิลยู. วีเอิร์สบี

ผู้แปล : พรเทพ คัดสุระ

สำนักพิมพ์ : กนกบรรณสาร OMF

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook

มีสินค้า

Loading...

คำอธิบาย

จงภักดี  Be Loyal

อรรถาธิบายพระธรรมมัทธิว

รักและภักดีต่อพระเยซูคริสต์ องค์จอมกษัตริย์

“จงภักดีต่อพระองค์ ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์”

 

พระธรรมมัทธิว คือ ปฐมบทแห่งพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

เปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมโยงพระคัมภีร์เดิมสู่พระคัมภีร์ใหม่ และเป็น

อีกเล่มที่สำคัญที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้เรารู้จักองค์พระเยซูคริสต์

ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เรามักยกย่องพระองค์ในฐานะที่เป็นต้นแบบ

แห่งความรัก และเป็นสหายเลิศของเรา  นั่นเป็นความจริงอย่าง

ไม่ต้องสงสัย แต่เราต้องไม่ลืมด้วยว่าพระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์

พระคริสต์ทรงมีชัยเหนือโลก เหนือมารซาตาน แม้กระทั้งเหนือ

ความตาย และในเวลานี้พระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่

 

 ” จงภักดี ” คือสิ่งผู้เชื่ออย่างเราทุกคนควรทำถวายต่อจอมกษัตริย์

ผู้ทรงพระชนม์อยู่ จงดำเนินชีวิตให้สมกับความรักและความเมตตา

ที่กษัตริย์องค์นี้มอบให้แก่ท่าน และจงทำงานรับใช้อย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ เตรียมพร้อมคอยท่าวันที่พระองค์จะเสด็จกลับมา

อีกครั้ง

 

แล้ววันนั้นเราทั้งหลายจะชื่นชมยินดี เมื่อได้รับสง่าราศี และรับ

บำเหน็จจากพระองค์ด้วยกัน

 

สารบัญ

1. นี่คือข่าวดี

2. กษัตริย์มาประสูติ (มัทธิว บทที่ 1-2)

3. หลักฐานรับรองของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 3-4)

4. หลักการของกษัตริย์ “ความชอบธรรมที่แท้จริง” (มัทธิว บทที่ 5)

5. หลักการของกษัตริย์ “การนมัสการที่แท้จริง”  (มัทธิว บทที่ 6)

6. หลักการของกษัตริย์ “การตัดสินที่แท้จริง” (มัทธิว 7)

7. ฤทธิ์อำนาจของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 8-9)

8. ทูตของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 10)

9. ความขัดแย้งของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 11-12)

10. ความลับของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 13)

11. กษัตริย์ทรงปลีกพระองค์ (มัทธิว บทที่ 14)

12. สิ่งที่กษัตริย์ใส่พระทัย (มัทธิว บทที่ 15)

13. สิ่งที่กษัตริย์ประหลาดพระทัย (มัทธิว บทที่ 16)

14. สง่าราศีของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 17)

15. คำตำหนิของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 18)

16. คำสั่งสอนของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 19:1-15)

17. ข้อเรียกร้องของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 19:16 – บทที่ 20:34)

18. คำพิพากษาของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 21:1 – บทที่ 22:14)

19. คำแก้ข้อกล่าวหาของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 22:15-46)

20. คำประณามของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 23)

21. การเสด็จกลับมาของกษัตริย์ ตอนที่ 1 (มัทธิว บทที่ 24:1-44)

22. การเสด็จกลับมาของกษัตริย์ ตอนที่ 2 (มัทธิว บทที่ 24:45 – บทที่ 25:46)

23. การเตรียมตัวของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 26:1-56)

24. การพิจารณาคดีกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 26:57 – บทที่ 27:26)

25. การทนทุกข์และการสิ้นพระชนม์ของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 27:27 – 66)

26. ชัยชนะของกษัตริย์ (มัทธิว บทที่ 28)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 550 กรัม
ขนาด 21 × 14.5 × 2 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “จงภักดี : อรรถาธิบายพระธรรมมัทธิว”