Loading...

ชีวิตในพระคริสต์

240.00 ฿

รหัสสินค้า  :  9001004005382

จำนวน  :  323  หน้า

ผู้เขียน  :  เดวิด ดี. ดันแคน

ผู้แปล  :  พญ.จินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์

สำนักพิมพ์  :  ส.พ.ป. ICI

.

*** ต้องการสั่งจำนวนมาก ***

ติดต่อสอบถามได้ที่ ID LINE : @radiantbook 

มีสินค้า

Loading...

รายละเอียดเพิ่มเติม

หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ท่าน…

– เข้าใจสาระสำคัญของหลักคำสอนพระคัมภีร์เกี่ยวกับความรอด

– มีจุดยืนที่เข้มแข็งบนพระคัมภีร์ ในความมั่นใจในความรอด

– ดำเนินชีวิตที่ยืนหยัดอยู่ในความรัก และพระคุณ

 

สารบัญ

บทนำ   5

หน่วยที่หนึ่ง :  สิ่งที่พระเจ้าต้องการ

บทที่  1   ความรอดของมนุษย์ได้จัดเตรียมไว้แล้ว    14

บทที่  2   มนุษย์เปลี่ยนทิศทางชีวิต : การกลับใจเสียใหม่   42

บทที่  3    มนุษย์วางใจในพระเจ้า :  ความเชื่อ    70

บทที่  4     มนุษย์หันหลังหลังกลับมาหาพระเจ้า  :  การเปลี่ยนความเชื่อ   98

หน่วยที่สอง : สิ่งที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้

บทที่  5    น้ำพระทัยพระเจ้าในเรื่องความรอด   124

บทที่  6     พระเจ้าทรงสร้างชีวิตใหม่ :  การถูกสร้างขึ้นมาใหม่   154

บทที่  7     พระเจ้าทรงประกาศว่ามนุษย์ไร้ความผิด : การนับว่าเป็นคนชอบธรรม   186

บทที่  8    พระเจ้าทรงรับมนุษย์เข้าสู่ครอบครัวของพระองค์  :  การรับเป็นบุตรบุญธรรม    218

หน่วยที่สาม :  สิ่งที่พระเจ้าทรงทำเาร็จสลบูรณ์

บทที่  9     พระเจ้าทรงทำให้ธรรมชาติของมนุษย์สมบูรณ์ : การชำระให้บริสุทธิ์    250

บทที่  10    พระเจ้าทรงทำให้ความรอดของมนุษย์เสร็จสมบูรณ์ : การรับสง่าราศี   280

อภิธานศัพท์      309

เฉลยแบบทดสอบตนเอง  320

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 501 กรัม
ขนาด 21 × 14.1 × 1.7 เซนติเมตร

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “ชีวิตในพระคริสต์”